Meny
Sök
Här är du:  

Priser och regler

Här kan du läsa om Öckerös avfallstaxa och se vilka regler som gäller för renhållningen i Öckerö kommun.

 

Priser

Taxan för hushållsavfall, utom latrin, är beräknad på en fast kostnad, grund-avgiften, och en rörlig kostnad.

I grundavgiften 1 108,75 kr inkl moms per år, ingår fakturering, information, upphandling, utveckling, kundkontakter, uppföljning och planering samt drift av återvinningscentraler för mottagning av hushållsavfall, farligt avfall, skrymmande avfall, kylmöbler, batterier, elektriska och elektroniska produkter med mera.

Den rörliga kostnaden, 1 690 kr /år är kommunens ersättning för hämtning och behandling av säck- och kärlavfall.

För latrin är taxan beräknad på de faktiska kostnaderna för kärl, fordon, personal, tömning och slutligt omhändertagande.

För annat avfall än hushållsavfall uttas kommunens faktiska kostnader för omlastning och mellanlagring och den slutliga mottagarens behandlingsavgift.

Debitering

Fasta abonnenter debiteras sex gånger årligen.

För bortforsling vid enstaka tillfällen skall avgift erläggas särskilt för tillfället i fråga. Vid avlämning till återvinningscentral skall behandlingsavgift erläggas enligt taxa.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Mer information

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt