Meny
Sök
Här är du:  

Översiktsplan: ÖP05

För Öckerö kommun gäller översiktsplan ÖP05 antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2006. Översiktsplanen är vägledande för kommunen i en rad frågor. Den utgör viktigt underlag för planering av bostadsförsörjning, näringsliv, serviceanläggningar, trafikförsörjning med mera. Översiktsplanen ger information till enskilda, företag och organisationer om hur kommunen ser på samhällsutvecklingen och vilka allmänna intressen som prioriteras. 

Översiktsplanen finns tillgänglig på alla bibliotek i Öckerö kommun. Den kan även köpas i bok- eller CD-form (pris 500 respektive 100 kronor) samt kan laddas hem som pdf genom att klicka på bilden till höger.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Lagar och förordningar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt