Meny
Sök
Här är du:  

Verksamhetsomfattning

Uppdrag

Verksamheten för VA-enheten har som huvudkrav att till anslutna abonnenter:

  • leverera tjänligt dricksvatten i enlighet med Livsmedelsverkets regler;
  • omhänderta spillvatten och med reningsprocesser uppfylla de krav och villkor som tillsynsmyndigheten ställer på det renade avloppsvattnet från anläggningen.

Verksamheten styrs av det uppdragsdokument som VA-enheten fått från Kommunstyrelsen.

Administration

Organisationen drivs av personal med administrativa uppgifter i en ledningsgrupp som leds av VA-chefen.

Drift

Driftorganisationen består av personal med olika funktioner och specialiseringar i fältverksamheten med avseende på driftkontinuitet, leverans och kvalite för dricksvatten liksom uppfyllande av uppställd process och reningskrav för spillvatten.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområden för Öckerö kommuns allmänna VA-anläggning är de områden inom vilka vattenförsörjning och avlopp har ordnats och där fastigheter erbjuds möjlighet att ansluta till anläggningen.

Karthantering

Dokumentation och ajourhållning av kommunens kartverk.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt