Meny
Sök
Här är du:  

Arbete med ny kommuntäckande översiktsplan

Arbete för att ta fram en ny översiktsplan, "Utblick Öckerö — en inblick i framtiden", för Öckerö kommun pågår. Samråd för översiktsplanen har genomförts och avslutades 11 februari 2018. Nu pågår arbete med justeringar av planförslaget.

Öckerö kommuns översiktsplan

Förslag till ny översiktsplan (ÖP) tar sikte mot år 2040 och innebär bland annat att det möjliggörs för fler bostäder fördelat över kommunens bebodda öar. Några av de större områden som ger utrymme för verksamheter återfinns på Björkö. ÖP använder mål och rekommendationer i Trafikstrategi och Trafikprognos för att stärka arbetet med att ställa om till ett hållbart transportsätt i kommunen och längs väg 155.

Varför en ny översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Kommunfullmäktige ska minst en gång per mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

En aktualitetsprövning 2012 resulterade i att ÖP05 bedömdes vara ej aktuell. Därmed fanns ett behov av att göra en ny översiktsplan.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2012 att en ny översiktsplan ska tas fram för Öckerö kommun och gav Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny ÖP med start hösten 2013.

Vad har hänt hittills?

Ett arbete med fokusgruppsdiskussioner resulterade i en sammanställning som godkändes av kommunstyrelsen den 2 december 2014. Sammanställningen heter "Så här tycker vi om våra öars framtid" och finns tillgänglig till höger på sidan.

Kommunfullmäktige antog 2015 Trafikstrategilänk till annan webbplats samt Bostadsförsörjningsprogramlänk till annan webbplats för Öckerö kommun.

Frågor om den nya översiktsplanen

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra planarkitekter.

Nyhetsbrev Utblick Öckerö

I "Nyhetsbrev Utblick Öckerö" finner du tidigare utgåvor av nyhetsbrevet.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt