Meny
Sök

Omvärld/Invärld

För att utveckla verksamheten och skapa ett beslutsunderlag för politikerna görs årligen en omvärld- och invärldsanalys. Utgångspunkt är SWOT-analysen i förvaltningarnas verksamhetsplaner som sammanställs till utmaningar och viktiga strategiska frågor för kommunen. Analysen uppdateras varje år och är ett hjälpmedel i framtagande av mål, budgetarbete och planering av verksamheten.

Övergripande utmaningar och strategiska frågor för kommunen är:

  • Demografisk utveckling
  • Ekonomisk utveckling och prioritering
  • Infrastruktur och resande
  • Bostadsförsörjning
  • Bostäder och självförsörjning för nyanlända
  • Boendeplatser inom äldreomsorgen
  • Kompetensförsörjning
  • Generationsväxling
  • Digitalisering
  • Besöksnäring året runt

  Fördjupad information och fler faktorer finns i OMVÄRLD/INVÄRLD 2018PDF

 

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Lämna synpunkt

Länkar till annat

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt