Meny
Sök
Här är du:  

Mötestider

Mötesdatum 2018

Här presenteras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas mötestider.

Nämnd

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige (KF)

-

-

1

19

-

14

-

-

6

25

22

13

Kommunstyrelsen (KS)

16

6, 20

6,27

17,24

8-9, 22

5, 12, 26

-

28

11, 25

16,30

13

4, 18

Bygg- och miljönämnden

-

5

20

18

15

11

-

29

18

23

20

17

Barn- och utb. nämnden

-

7

28

25

23

19

-

29

26

31

21

12

Socialnämnden

-

7

28

25

23

13

-

22

26

24

28

12

Socialnämndens IU

-

7

28

25

23

13

-

22

26

24

28

12

Mötesdatum 2019

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt