Meny
Sök
Här är du:  

Övergripande mål

Övergripande mål för mandatperioden 2015-2018

Senast i slutet av år 2018 skall nedanstående mål vara uppfyllda:

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad

▪ Kommunikationerna mellan öarna och till Göteborg har förbättrats.

▪ En arbetsgaranti för ungdomar genom sexmånadersanställningar inom näringslivet eller kommunen gör att ingen arbetsför ungdom under 25 år lever på bidrag.

▪ Kommunen har ett av Sveriges bästa företagsklimat, bl.a. genom förenklad administration och en företagslots.

▪ Vägunderhållet har förbättrats på våra öar och barn och ungdomar har säkrare gång- och cykelvägar till skola och fritidsaktiviteter.

Kommunstyrelsen/Bygg- och miljönämnden

▪ Handläggningstiden för enkla bygglov enligt gällande detaljplan är högst en arbetsdag.

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad/Öckerö Bostads AB

▪ Byggnationen har ökat, med både småhus, lägenheter och senior- trygghetsboende i olika upplåtelseformer.

Kommunstyrelsen/Näringslivsenheten

▪ Öckerö kommun är ett av Göteborgsregionens mest attraktiva besöksmål.

Barn- och utbildningsnämnden

▪ Våra skollokaler är moderna och mer anpassade till framtidens behov.

▪ Barngrupperna i förskola och fritidshem har minskat och antalet lärare per barn ökat.

▪ Alla elever får godkända betyg för gymnasiet och det finns en god arbetsro i skolan genom ett gemensamt värdegrundsarbete mellan lärare, elever, föräldrar, föreningar och samfund.

- Socialnämnden

▪ Personer som vårdar anhöriga i hemmet får ett ökat stöd av kommunen.

▪ Omsorgen om äldre och funktionsnedsatta bygger på att varje enskild individs behov står i fokus, samt präglas av stor valfrihet, hög kvalité och trygghet. 


Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt