Meny
Sök

Ekonomienheten

Ekonomienheten sköter kommunens dagliga bokföring, in- och utbetalning, fakturering, kravverksamhet. De ansvarar också för fakturering och krav av vatten- och renhållningsavgifter. Därutöver ansvarar enheten för finansiella frågor - lånehantering, likviditetsplanering och samordnar den kommunala inköpsverksamheten via gemensamma ramavtal.

Enheten planerar och driver kommunens årliga budgetprocess och sammanställer nämndernas budgetmaterial till budgetberedningen. Ansvaret för kommunens ekonomiska rapporter, delårsbokslut och årsbokslut ligger hos Ekonomienheten som dels sammanställer de ekonomiska rapporterna dels arbetar med att utveckla kommunens rutiner för ekonomisk rapportering.

Ekonomienheten ger även stöd till nämnderna i ekonomiska frågor.

Kontakt

Tf Ekonomichef
Jarl Gustavsson

Övrig information

Bankgiro:
5294-9609

Organisationsnummer:
212000-1280

Skattesatser:
Skattesatsen i Öckerö kommun är 33,52 och den utgörs av:

Kommunen 20:76
Landstinget 11:48
Begravningsavgift 0:18
Medlem i Svenska Kyrkan 1:10

Fakturaadress

Öckerö kommun
Fack 760041
R 067
106 37 Stockholm

Glöm inte att ange referens

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt