Meny
Sök

Näringslivsenheten

Näringslivsenheten sorterar direkt under kommunstyrelsen. Enhetens målsättning är att ge god service till de företag som är verksamma i kommunen eller som önskar att etablera sig. En viktig uppgift är därför att möjliggöra företagsetableringar genom att bland annat tillgodose företagens behov av byggbar mark.  

Näringslivsenheten har även ansvar för kommunens arbete med EU-frågor och hjälper företag och föreningar att pröva möjligheten att kunna erhålla eventuellt EU-stöd.

Turistbyrån och utvecklingen av turistnäringen sorterar under Näringslivsenheten.

Kontakt

Kommunchef
Gull-Britt Eide

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt