Meny
Sök

Personalenheten

Personalenheten ger stöd till kommunstyrelsen och förvaltningar när det gäller personalstrategiska frågor för kommunen i sin helhet som arbetsgivare. Genom information, utbildning och råd ger personalenheten stöd i första hand till kommunens chefer och ledare. Ansvaret som arbetsgivare för den enskilda medarbetaren och ledaren i kommunen har cheferna inom respektive förvaltning. Personalförsörjning, utveckling av arbetsorganisation, ledarskap, lönepolitik och personalekonomiska analyser är fem viktiga områden för att utveckla verksamheterna. Personalenheten företräder ytterst kommunen i arbetsrättsliga tvister och tecknande av kollektivavtal.

Personalenheten ansvarar också för kommunkansli, centralarkiv, överförmyndare och samordning av kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser.

Personalenheten har 18 medarbetare. Personalchefen med ansvar för personalenheten är Anna D-Brocker.

Kontakt

Personalchef
Anna D-Brocker

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt