Meny
Sök

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnder/styrelsers verksamhet. Kommunstyrelsen ska bereda och yttra sig över alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska svara för kommunens uppgifter vad gäller kommunallagen 6 kap 1-6 §§, i frågor som ekonomisk förvaltning, personalfrågor, översiktlig fysisk planering, IT, näringsliv och turism, information, arkivvård, räddningstjänst, arbetslöshet, civilförsvar och beredskap, kristidsfrågor, bevakning av kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor.


Namn

Parti

UppdragArne Lernhag

M

Ordförande

Jan Utbult

KD

1:e vice ordförande

Maria Brauer

S

2:e vice ordförande

Kent Lagrell

M

Ledamot

Jennie Wernäng

M

Ledamot

Ronnie Bryngelsson

S

Ledamot

Jan-Åke Simonsson

S

Ledamot

Eva Wallin

KD

Ledamot

Göran Ohlsson

L

Ledamot

Boel Lanne

MP

Ledamot

Anne-Lie Sundling

KD

Ledamot

 

 

 

Ersättare

 

 

Anders Kjellgren

M

Ersättare

Sandra Svensson

M

Ersättare

Alf Benson

M

Ersättare

Ronald Caous

S

Ersättare

Göran Olsson

S

Ersättare

Annika Andersson

V

Ersättare

Hans Wickstrand

KD

Ersättare

Dan Eliasson

KD

Ersättare

Martina Kjellqvist

KD

Ersättare

Vera Molin

L

Ersättare

Nicklas Attefjord

MP

Ersättare


Kontakta

Kommunalråd
Arne Lernhag
Tel: 031-97 62 01

Kommunchef
Gull-Britt Eide

Vik. kommunsekreterare
Lars G Andersson

Kommunarkivarie
Daniel Spindel

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt