Meny
Sök

Kungörelse: Göteborgsregionens kommunalförbunds avgående fullmäktige

Ingress skrivs in här...

Göteborgsregionens kommunalförbunds fullmäktige 2015-2018 sammanträder tisdagen den 11 december kl. 18.00, Ullevi Restaurang och Konferens, Alliansen 1 & 2, Göteborg, för behandling av följande ärenden:

Föredragningslista

  1. Muntlig föredragning
  2. Val av två ledamöter att justera dagens protokoll
  3. Val av en ledamot att utöva ordförandeskapet i de nyvalda fullmäktige intill dess val av ordförande ägt rum
  4. Förslag till arvoden för Göteborgsregionens kommunalförbund 2019-2022 (bilaga)
  5. Revisorernas granskning av delårsbokslut för GR per augusti 2018 (bilaga)
  6. Delårsbokslut för GR per augusti 2018 (bilaga)
  7. Information angående hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum (bilaga)
  8. Övriga frågor

Välkomna!

Stefan Gustafsson

Ordförande

Gunnel Rydberg

Sekreterare

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt