Meny
Sök

Kungörelse: Göteborgsregionens tillträdande fullmäktige


Göteborgsregionens kommunalförbunds fullmäktige 2019-2022 sammanträder tisdagen den 11 december kl. 18.10 ca, Ullevi Restaurang och Konferens, Alliansen 1 & 2, Göteborg, för behandling av följande ärenden:


Föredragningslista
1. Meddelande om val av ordförande intill dess ny ordförande utsetts.

2. Val av två ledamöter att justera dagens protokoll
3. Inkomna uppgifter angående val av ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige (bilaga)
4. Anteckning om utfärdad kungörelse angående sammanträdet

5. Val av valberedning för detta sammanträde (bilaga)
6. Ajournering av sammanträdet för överläggning i valberedningen beträffande förslag till val
7. Val av förbundsstyrelse för åren 2019-2022 (bilaga)
 22 ledamöer
 11 ersätare
 Ordföande
 3 vice ordföanden
8. Val för åren 2019-2022 av förbundsfullmäktiges (bilaga)
 Ordföande
 Vice ordföande
9. Val av valberedning för åren 2019-2022 (bilaga)
10. Val av fem revisorer för åren 2019-2022 för granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning (bilaga)
11. Val av ledamöter samt ordförande och vice ordförande i utbildningsgruppen/antagningsnämnden för åren 2019-2022 (bilaga)
12.Val av en revisor och en revisorsersättare i Stiftelsen för västsvenska fritidsområden för åren 2019-2022 (bilaga)
13.Val av två ledamöter och en ersättare i styrelsen för Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden för åren 2019-2022 (bilaga)
14. Förslag om digitala utskick till fullmäktige under 2019-2022 (bilaga)
15.Övriga frågor

Välkomna!

Stefan Gustafsson
Ordförande

Gunnel Rydberg
Sekreterare

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt