klart.se

Här är du:  

Kultur, turism och fritid

kultur turism fritid
Den karga och exponerade ytterskärgården i Öckerö kommun är unik med sina stränder, klippor, berg, ängar, ljunghedar, naturområden och kulturlandskap. Havet finns alltid nära med sin storslagenhet. Här kan man hämta andan, njuta av natur och hämta kraft och inspiration. Det är ingen tillfällighet att människor söker sig hit.
  
Det rika föreningslivet, idrottsanläggningar, motionsslingor och naturområden ger goda möjligheter till ett aktivt och gott liv!

Information om boende, mat & dryck, aktiviteter m.m. hittar du på turistbyråns webbplats.
  

Ny strategi för landsbygdsutveckling

Leader Terra et Mare har under perioden 2008-2013 stöttat personer, föreningar och företag som samarbetat för att utveckla landsbygden. Totalt har drygt 160 projekt fått stöd. Detta har resulterat i mycket aktivitet i området,  bl a  53 nya företag. Extra roligt är att 86% av alla projekt står på egna ben efter att de avslutats!

Från 2014 gäller en ny programperiod med nya förutsättningar och därmed måste också en ny utvecklingsplan för området, Öckerö, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv och Göteborgs södra skärgård tas fram — en strategi. En redaktionskommitté har påbörjat arbetet men för att planen ska bli så bra som möjligt behövs ert engagemang!

Redaktionskommittén kommer kontinuerligt att publicera sitt arbete på en blogg. Här lägger de även ut aktuella frågor, som de vill få in synpunkter, kommentarer och åsikter om. Ju större engagemang från boende, företag och föreningar — desto större chanser till en bra utvecklingsplan och nya pengar till landsbygden.

Så lägg till www.terraetmare.se/strategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2014-2020 som favorit och tyck till!

Kontakta

Fritid & kultur / bibliotek
biblioteket@ockero.se
Telefon: 031-97 63 48

Öckerö turistbyrå
turism@ockero.se
Telefon: 031-97 67 00

 
Fritid- och kulturchef 
Ann-Britt Norlander
Telefon: 031-97 62 85

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Logga in webbredaktör
Logga in Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Tillgänglighetsinformation
Tillgänglighetsinformation
Öckerö ikommuns twitterkanal Öckerö kommuns facebooksida Öckerö kommuns sidor på sociala medier