Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

 • 2018-06-21
  Hedens skola söker lärare åk 1-3
  Hedens skola på Hönö söker dig som är behörig lärare mot grundskolans år 1-3. Vi söker tydliga och engagerade lärare som kan anpassa och lägga upp sin undervisning så den passar såväl gruppens som elevens individuella förutsättningar. Ni har god förmåga att samarbeta med elever, kollegor och föräldrar. Ni trivs bra med att arbeta i arbetslag och vill bidra aktivt i skolans gemensamma utvecklingsprojekt.
  Läs mer
 • 2018-06-21
  Ekonom
  Som ekonom arbetar du med stöd till chefer i samband med budget, planering, analys, uppföljning, prognos och bokslut. Du arbetar tillsammans med övriga ekonomer med att utveckla kommunens och förvaltningens ekonomistyrning, utveckling av resursfördelningsmodeller samt är drivande i olika utvecklingsprojekt. I arbetet ingår att hålla i utbildningar och presentationer. Vi använder Visma som ekonomisystem och Stratsys som planerings-och rapporteringsverktyg
  Läs mer
 • 2018-06-21
  Speciallärare/Specialpedagog med inriktning utvecklingsstörning
  Du kommer att undervisa på Lärvux/särskild undervisning för vuxna i kommunen. Vi erbjuder idag vuxna med intellektuell funktionsnedsättning olika typer av kurser. I denna tjänst ingår också ett utvecklingsarbete där vi har en uppsökande verksamhet.
  Läs mer
 • 2018-06-18
  Förskollärare till förskoleklass Ankarets skola
  Tillsammans med en fritidspedagog ansvara för verksamheten i förskoleklass. I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra och följa upp verksamheten. En del av tjänsten, 25 %, är riktad till fritidshemmet.
  Du ansvarar, tillsammans med fritidspedagogen, för att genomföra utvecklingssamtal.

  Läs mer
 • 2018-06-12
  Grundskollärare Fotö skola
  Fotö skola söker dig som är behörig lärare mot grundskolans tidigare år åk 1-6. Vi söker en tydlig och engagerad lärare som kan möta varje elev utifrån dess individuella förutsättningar. Du skall ha god förmåga att samarbeta med elever, kollegor och föräldrar. Du skall trivas med att arbeta i arbetslag och självklart bidra till lagets gemensamma arbete.
  Arbetet innebär undervisning i åk 1-6.
  Vi tror att Du är en person som tillsammans med arbetslaget
  - tar en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen
  - vill och kan tillgodose barnens behov
  - du är väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation.

  Läs mer
 • 2018-06-12
  Lärare i fritidshem/Fritidspedagog Bergagårdsskolan
  Vi söker dig som vill vara med att driva ett fritidshem enligt våra styrdokument med elevinflytande. Bergagårdsskolan är en F-6 skola med ca 280 elever. Vi har fyra olika fritidshemvister och vill utveckla samarbetet där emellan. Uppdraget innebär att arbeta med eleverna både under skoldagen och på fritids.
  Läs mer
 • 2018-06-11
  Trafikingenjör
  Som trafikingenjör kommer du både att handlägga operativa trafikfrågor och att delta i kommunens planeringsarbete. Du kommer också driva och samordna investeringsprojekt av varierande storlek på gatuenheten.
  Läs mer
 • 2018-06-11
  Förste socialsekreterare, tills vidare
  I vår vackra skärgårdskommun finns goda förutsättningar för att bedriva aktivt socialt arbete. Vår styrka ligger i den lilla kommunens fördelar med närhet och gott samarbete mellan olika aktörer. Vi tror på människors egna förmågor och strävar efter att använda människors egna resurser och nätverk.
  Vi söker nu en ny förste socialsekreterare till vår Barn- och ungdomsgrupp.

  Du kommer att arbeta på ett litet socialkontor där vi hjälps åt och har ett nära samarbete mellan de tre arbetsgrupperna Barn och unga, Vuxna samt Funktionshinder. Vi arbetar strukturerat med att utveckla verksamheten tillsammans. Du har tillgång till egen handledning och som anställd erbjuds du även friskvårdsbidrag och flextid.

  I Barn- och ungdomsgruppen arbetar socialsekreterare som alla har flera års erfarenhet av myndighetsutövning. Gruppen arbetar med utredning och/eller uppföljning av insatser enligt SoL och LVU samt med familjehem och kontaktpersoner.

  Som förste socialsekreterare ansvarar du för att leda och fördela arbetet i din grupp. Du handleder socialsekreterare vad gäller arbetssätt och metod och stödjer dem i det dagliga arbetet och företräder din arbetsgrupp i individutskottet. Du säkerställer att handläggningen håller hög kvalitet vad gäller dokumentation och beslutsfattande samt att vårt bemötande av brukarna är gott. Du företräder nämnden i rätten vid LVU tillsammans med enhetschef. Du kommer att samarbeta med andra aktörer, internt och externt, utifrån uppdraget. Du kommer även ha en nyckelroll i vår pågående satsning att implementera ett LEAN-inspirerat kvalitetsarbete och ansvara för metodutveckling samt utveckling av rutiner och riktlinjer. Du ansvarar för att de externa insatser som används av kommunen är upphandlade enligt rådande regelverk.

  Läs mer
 • 2018-06-08
  Aktiveringspedagog/Stödpedagog TV
  Du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med sinnesstimulering, AKK - Alternativt kompletterande kommunikation samt flerfunktionshinder. Du kan arbeta kvalitetssäkrande och metodutvecklande och vi ser gärna att du har erfarenhet av att planera, leda samt utvärdera sysselsättning inom Daglig Verksamhet.
  Läs mer
 • 2018-06-08
  Hedens förskola söker förskollärare
  På Hedens förskola kommer du att arbeta med barn 1-5 år i en utvecklande miljö där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar tillsammans. Vi tror att du är en person som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen, att du vill och kan tillgodose barnens behov, att du är väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation och därigenom ser möjligheter för barnen att tillsammans med andra utveckla sitt kunskapssökande och lärande under sin tid på förskolan.
  Läs mer
 • 2018-06-01
  Familjerådgivare TV
  Vi söker en familjerådgivare som kan ta över då nuvarande familjerådgivare går i pension. Familjerådgivningens huvudsakliga mål är att erbjuda samtal med syfte att bearbeta samlevnadsproblem i par- och familjerelationer. Som familjerådgivare kommer du att ha ett självständigt behandlingsansvar där du förväntas bedöma och planera samt genomföra arbetet utifrån klienternas behov och önskemål.
  Familjerådgivningen är en självständig verksamhet utan myndighetsutövning. Öckerö kommun har som målsättning att erbjuda lättillgänglig relationsbehandling i förebyggande syfte för att motverka familjesplittring och destruktiva familjerelationer. I Öckerö kommun arbetar vi med ett nära ledarskap för att du som medarbetare skall få ett så bra stöd som möjligt.

  Läs mer
 • 2018-05-31
  Skolkurator
  Skolkurator grundskolan F-9.
  I Öckerö kommun har vi en central elevhälsa som innebär att alla kuratorer, skolsköterskor, psykolog och logoped har samma chef. Arbetet som skolkurator sker i huvudsak på rektors uppdrag och innebär insatser i socialt och psykosocialt arbete på individ, grupp och organisationsnivå och att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Du ska tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Ett nära och utvecklande samarbete med samtliga medarbetare i den centrala elevhälsan är en viktig del i det strukturella elevhälsoarbetet, så även med andra verksamheter så som socialtjänst, BUP etc.

  Läs mer
 • 2018-05-28
  Omvårdnadspersonal till Knytpunkten_TV
  Knytpunkten är en Dagverksamhet för personer med minnesproblematik som erbjuder stimulans och social gemenskap genom olika aktiviteter som arrangeras i egen regi. All verksamhet som bedrivs på Knytpunkten ska utgå från de önskemål och behov som finns hos våra gäster. På Knytpunkten, som har sin lokal på Bergmans demensboende, arbetar du i ett team om två personer.
  I arbetet ingår bland annat att på individnivå anpassa aktiviteter för att skapa en meningsfull vardag för den enskilde så att denne kan bo kvar i sitt hem så långt det är möjligt och därmed avlasta anhöriga

  Läs mer
 • 2018-05-28
  Omvårdnadspersonal med adekvat utbildning_TV
  Ge god omvårdnad, service och social omsorg i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning. Arbetet fordrar såväl fysisk och psykisk förmåga att arbeta under hög belastning periodvis.

  Som omvårdnadspersonal på Bergmans gruppboende ansvar du tillsammans med kollegor att de boendes individuella förutsättningar, önskemål och behov tillgodoses. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett professionellt bemötande. I ditt uppdrag ingår kontaktmannaskap, social dokumentation, utveckla kultur och aktiviteter utifrån de boendes önskemål och resurser.

  Läs mer
 • 2018-05-07
  Sommarjobba inom funktionshinder
  Du som är intresserad av att arbeta med personer med funktionsnedsättning är välkommen att skicka in en ansökan. Vi behöver dig som vill jobba med gruppboende, personlig assistans och boendestöd.


  • Varierande och stimulerande arbetsuppgifter där du ger brukaren stöd i vardagen.
  • Det kan handla om stöd kring kommunikation, aktiviteter och vård och omsorg.

  Läs mer
 • 2018-04-27
  Timvikarie Kommunservice
  Som timvikarie i Kommunservice kommer du att ingå i ett glatt och positivt team. Tillsammans med dina kollegor är ni kommunens ansikte utåt och har fokus på god service och gott bemötande. Du ska kunna ge information och rådgivning både via telefon, e-post och personliga möten till de kommuninvånare, besökare och företagare som vänder sig till Kommunservice. Arbetet är mycket omväxlande och allmänbildande då du arbetar med information och upplysning inom kommunens alla områden
  Läs mer
 • 2018-04-23
  Fysioterapeut/Sjukgymnast
  • Vi söker en vikarie till vårt etablerade och mycket välarbetade team. Teamet runt patient förutom dig själv är arbetsterapeut, sjuksköterska, biståndsbedömare och undersköterska.
  • Då Öckerö är en liten kommun blir uppdraget ofta brett så du får arbeta inom många olika områden.
  • Vi arbetar inom såväl särskilt som ordinärt boende.
  • Arbetsuppgifterna innebär bland annat att arbeta aktivt med rehabilitering inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden, handledning av personal i ett rehabiliterande synsätt, ansvara för bedömningar, träningar, uppföljningar samt förskrivning av hjälpmedel.
  • Arbetet kräver hög grad av självständighet.
  • Dokumentation sker i systemet Procapita Plus. Rehabiliteringspersonal arbetar i och utgår ifrån Hedens By, Hönö.

  Läs mer

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt