Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

 • 2018-12-11
  Socialförvaltningen söker timvikarier till Hedens By - korttidsboende
  Att bistå gäster vid korttidsvistelsen med den omsorg och vård de behöver.
  Läs mer
 • 2018-12-11
  Undersköterska
  Att bistå boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.
  Läs mer
 • 2018-12-10
  Grundskollärare åk 4-6 till Brattebergsskolan F-6
  Dina arbetsuppgifter kommer att vara sedvanliga läraruppgifter såsom att planera, genomföra och följa upp undervisningen såväl enskilt som tillsammans med andra. Du kommer att ha klassansvar, tillsammans med ytterligare en lärare, och fungera som mentor för elever i klassen. Vi har ett nära samarbete inom arbetslaget och laget är grunden för det dagliga arbetet med eleverna.
  Läs mer
 • 2018-11-30
  Lärare Svenska som andraspråk
  Undervisa elever i svenska som andraspråk. Bidra till att utveckla undervisningen för andraspråkselever.
  Läs mer
 • 2018-11-28
  Fysioterapeut/Sjukgymnast
  Vi söker en Fysioterapeut till vår etablerade och mycket väl arbetande grupp.
  Här arbetar vi i team bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor/rehab assistenter, sjuksköterskor och biståndsbedömare.
  Då Öckerö är en liten kommun är vårt uppdrag brett så du får möjlighet att arbeta inom många olika områden ordinärt och särskilt boende, korttidsverksamhet, KomHem- team och habilitering (bas).
  Arbetsuppgifterna innebär bland annat att arbeta aktivt med rehabilitering inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden, handledning av personal i ett rehabiliterande synsätt, ansvara för bedömningar, träningar, uppföljningar samt förskrivning av hjälpmedel.

  Arbetet kräver hög grad av självständighet. Dokumentation sker i systemet Procapita Plus. Rehabiliteringspersonal arbetar i och utgår ifrån Hedens By, Hönö.

  Läs mer
 • 2018-11-27
  Lärare i spanska åk 6-9
  Arbetsuppgifter i samband med undervisningen och övrigt arbete som medarbetare på en skola.
  Läs mer
 • 2018-11-23
  Verksamhetsadministratör
  Du kommer att ha en bred och viktig roll där du bland annat arbetar med biträda förvaltningschefen och förvaltningsstaben med administrativa uppgifter och ekonomi. Du kommer självständigt arbeta med planering och enklare utredningsuppdrag inom verksamhetsområdet. Utöver det ansvarar du för ekonomiadministration, administration kopplat till förskolekön, skolskjutssamordning, SCB-samordning samt är informations-/beställaransvarig. Du ingår i förvaltningsstaben.
  Läs mer
 • 2018-11-20
  Jurist
  Som kommunjurist är du centralt placerad på juridik- och kanslienheten men arbetar kommunövergripande. Du tar dig an förvaltningsrättsliga och kommunrättsliga frågeställningar och är ett stöd för kommunens politiska organ, verksamheter och bolag i juridiska frågor. De stora övergripande rättsområdena som du kommer att arbeta med är kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighet och sekretess, den nya dataskyddsförordningen, plan- och bygglagen samt hur förändringar i dessa påverkar kommunens verksamheter.

  Utöver detta kommer du även att arbeta med översyn av kommunens reglementen och delegationsordningar, liksom handläggning av olika former av ärenden. I din roll som kommunjurist ingår att ge råd och stöd i diverse juridiska frågor till både politiker och tjänstemän. Du kan även komma att bistå kommundirektören i olika frågor av såväl juridisk som strategisk karaktär.

  Som kommunjurist ansvarar du för att utbilda våra politiker och tjänstemän inom framförallt förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighet och sekretess samt den nya dataskyddsförordningen. Du kommer även att vara involverad i att utbilda nya politiker inför mandatperioden 20192022.

  Läs mer
 • 2018-11-19
  Lärare i slöjd år 3-6
  Björkö skola söker dig som är behörig lärare i slöjd, gärna båda slöjdarterna eller textil. Du är tydlig och engagerad och kan möta varje elev utifrån dess individuella förutsättningar. Du kan väcka intresse och stilla nyfikenhet, precis som vi. Du skall ha god förmåga att samarbeta med elever, kollegor och föräldrar. Du skall trivas med att arbeta i arbetslag och självklart bidra till lagets gemensamma arbete och skolans utveckling.
  Arbetet innebär undervisning i slöjd 60 %. Detta kan ev. kompletteras med undervisning i andra ämnen och utöka sysselsättningsgraden.

  Läs mer

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt