Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

 • 2018-01-17
  Lärare i idrott Åk 7-9
  Uppgifter i samband med undervisningen och övrigt arbete som medarbetare på en skola.
  Läs mer
 • 2018-01-11
  Biståndshandläggare
  Vi söker dig som vill ha ett viktigt jobb! Du ska medverka till att kommunens äldre får en trygg och värdig omsorg. I din roll är du en nyckelperson och det du gör är viktigt för många!

  Inom äldreomsorgen arbetar idag 3 biståndshandläggare som är organiserade i äldreomsorgens administration tillsammans med demenssköterska och anhörigsamordnare. Samtliga handläggare arbetar med vårdplaneringar på sjukhus och ansvar för sina geografiska områden. Videovårdplaneringar används regelbundet och är framtidens modell för verksamheten. Administrationen är direkt organiserad under verksamhetschefen för äldreomsorgen.
  Vi söker nu en biståndshandläggare till ett av områdena. Som biståndshandläggare bedömer du äldres behov av bistånd enligt Socialtjänstlagen. Du gör bedömningarna utifrån individens behov av stöd och ska utifrån dina bedömningar formulera skriftliga utredningar. Därefter ska du på ett professionellt sätt informera sökande om ditt beslut samt formulera tydliga uppdrag till utföraren. Du arbetar utifrån en helhetssyn med brukaren i fokus och målgruppen är personer över 65 år som är bosatta i kommunen.
  I din roll kommer du att samarbeta med utförarna, vårdplaneringssköterskor, rehab personal samt med övriga inom enheten. Du kommer även att samverka med andra professioner och andra interna och externa verksamheter för att komma vidare i dina ärenden.
  Vi har fokus på att främja en god psykosocial arbetsmiljö och erbjuder självklart friskvårdsbidrag och flextid.

  Läs mer
 • 2018-01-11
  Handledare för fritidsbanken
  Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t ex skidor, skridskor, inlines, flytvästar och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar. Fritidsbanken kommer att vara belägen i gamla läkarvillan på Öckerö i samma hus som Öckerö fritidsgård.
  Nu söker Öckerö kommun en person som kan iordningställa, starta och driva Fritidsbanken. Vill du ha ett jobb där du är med och bygger upp den här verksamheten? Vill du vara med och starta upp något nytt? Då kan jobbet som handledare för Fritidsbanken hos Öckerö kommun vara något för dig.

  Din roll som handledare och nätverkare blir att utveckla Fritidsbanken i Öckerö kommun tillsammans med personer med funktionsnedsättning och/eller i behov av arbetsträning. Ni kommer att samarbeta med föreningar och skolor vid insamlingar och olika evenemang.

  Läs mer
 • 2018-01-04
  Omvårdnadspersonal med adekvat utbildning
  Att utifrån beviljat bistånd utföra vård- och omsorgsinsatser, i enlighet med gällande lagstiftning. Att bistå boende med den vård och omsorg de behöver i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning. Arbetet fordrar såväl fysisk och psykisk förmåga att arbeta under hög belastning periodvis.
  Läs mer
 • 2017-12-22
  Enhetschef Äldreomsorgen
  Som enhetschef ansvarar du för att leda, styra, följa upp och utveckla din verksamhet så att kraven i gällande avtal, lagar och riktlinjer följs. I uppdraget ingår ett personal-, ekonomi-, arbetsmiljö och utvecklingsansvar. Socialförvaltningens ambition är att ett tydligt och nära ledarskap ska känneteckna verksamheten. Utifrån politiskt satta mål ska verksamheten planeras för måluppfyllelse i kvalitet och ekonomi i balans där brukaren hela tiden står i fokus.
  I tjänsten ingår att delta i äldreomsorgens ledningsgrupp, som tillsammans med verksamhetschefen arbetar med att utveckla kvaliteten och uppfylla nämndens mål för äldreomsorgen i Öckerö kommun. Du kommer även att ha ett nära samarbete med övriga enhetschefer inom äldreomsorgen samt andra professioner, såsom biståndsbedömare och vårdpersonal.

  Läs mer
 • 2017-12-22
  Lärare i Spanska åk 6-9
  Uppgifter i samband med undervisningen och övrigt arbete som medarbetare på en skola.
  Läs mer
 • 2017-12-13
  Lärare i förskola/Förskollärare
  På Öckerö förskola kommer du att arbeta med barn 1-5 år i en utvecklande miljö där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet. Reggio Emilia är en stor inspirationskälla för oss. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar och lär tillsammans. Vi tror att du är en medveten pedagog som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen, att du vill och kan tillgodose barnens behov, att du är väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation och därigenom ser möjligheter för barnen att tillsammans med andra utveckla sitt kunskapssökande och lärande under sin tid på förskolan.
  På enheten arbetar vi med att ta fram en gemensam värdegrundsportal som ska genomsyra verksamheten från de yngsta barnen till de äldsta eleverna och vuxna. Du får vara med och skapa samarbete med kollegor på både förskola, fritidshem och skola.
  På området finns tre förskolor där alla pedagoger ingår i nätverksgrupper där vi tillsammans reflekterar över aktuella frågeställningar och lär av varandra. Alla tre förskolorna är med i Skolverkets satsning ”Läslyftet i förskolan”.

  Läs mer

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt