Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

 • 2017-04-21
  Specialpedagog till Hedens Högstadium, Hönö
  Dina arbetsuppgifter som specialpedagog är att arbeta med elever och arbetslag från åk 7 till åk 9. Dina arbetsuppgifter kommer att vara handledning av pedagoger, driva skolutveckling samt vara ett stöd till elever vid behov. Ditt uppdrag kommer att innebära att identifiera, analysera och undanröja hinder som orsakar svårigheter i lärandemiljön. I arbetet ingår också att vara ett stöd för lärare i arbetet med extra anpassningar, kartläggningsarbete och extra stöd. Du ska också medverka vid övergången mellan olika verksamheter. På skolan har vi ett lokalt elevhälsoteam som du kommer att leda. Vidare har vi ett centralt elevhälsoteam där du ingår. I kommunen finns ett specialpedagogiskt nätverk där du kommer att ingå. På skolan finns även en nära kollega i specialpedagogen för de yngre barnen. Som specialpedagog är du också en del i skolans utvecklingsarbete och sitter därför med i skolutvecklingsgruppen.
  Läs mer
 • 2017-04-21
  Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
  Arbeta med barn, tillsammans med kollegor på Västergårdsskolans fritidshem och skola.
  Tillsammans med kollegor arbeta för att utgöra ett stöd i barns utveckling mot målen i enlighet med LGR11. Tillsammans med kollegor verka för att utveckla fritidshemmet och arbeta för god samverkan mellan skola och fritidshem.

  Läs mer
 • 2017-04-20
  Undersköterska, VIK 78%
  Att bistå boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.
  Läs mer
 • 2017-04-20
  Arbetskonsulent
  I uppdraget ingår att:
  • Kartlägga och analysera deltagarnas kunskaper och arbetslivserfarenhet.
  • Pröva deltagarnas förmågor genom arbetsplatsförlagd praktik och/eller genom vissa utbildningsinsatser (orienteringskurser).
  • Förmedla information och kunskaper som bidrar till att skapa en förståelse hos deltagarna för utbildning och arbetsmarknad.
  • Stödja deltagarnas process på väg till utbildning, praktik och i förlängningen arbete.
  • Samarbete med andra parter som t.ex. arbetsförmedlingen, arbetsgivare mfl.

  Som arbetskonsulent präglas ditt arbetssätt av ansvarskännande samt god arbetsförmåga. Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och viljan att stödja och motivera människor i en förändringsprocess. Du medverkar till ständiga förbättringar och använder din kunskap och kompetens till förmån för deltagarna och organisationen. Du kan leverera resultat även om förutsättningarna är svåra samt leverera rätt kvalitet och kvantitet med god servicenivå. För att passa som arbetskonsulent hos oss vill vi att du har en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov och att du har förmåga att möta deltagarna på ett professionellt sätt.

  Läs mer
 • 2017-04-20
  Ankarets skola söker en fritidspedagog
  Vi söker Dig som vill arbeta som fritidspedagog på Ankarets fritidshem. Du kommer att ingå i ett arbetslag för fritidshemmet. Arbetslaget har gemensam planering varje vecka. Du kommer att ingå i en pedagogisk utvecklingsgrupp för fritidshemmen för Öckerö, Hälsö och Rörö vid några tillfällen per termin. Fokus för vårt utvecklingsarbete just nu är att implementera våra nya styrdokument för fritidshemmet.
  Läs mer
 • 2017-04-12
  Kompassen på Öckerö söker två lärare till fritidshemmet/Fritidspedagoger
  Kompassen söker nu två engagerade och professionella lärare/fritidspedagoger till fritidshemmet! Ni kommer att ingå i ett arbetslag på fritids som nyligen kastat sig in i ett spännande utvecklingsarbete vilket erbjuder ett guldläge för dig/er som vill vara med och påverka organisationens utformning! Tillsammans bygger vi en verksamhet där barnen utvecklas, lär sig och erbjuds en meningsfull fritid. Vi strävar efter att ständigt utveckla arbetssätt så att både barn och personal inspireras och har möjlighet att växa som människor.
  Fritidshemmet är en viktig del av Kompassens verksamhet och vi har ett nära samarbete mellan skola och fritids. I uppdraget ingår bland annat att utveckla och driva pedagogiskt arbete på fritidshemmet samt i klass tillsammans med klasslärare och övriga pedagoger i verksamheten.

  Läs mer
 • 2017-04-12
  Lärare Ma/No /Eng
  Kompassens skola söker dig som är behörig lärare för grundskolans tidigare år i matematik, naturorienterande ämnen samt engelska. Lärare 1-7, mellanstadielärare eller motsvarande. Du kommer att vara klassföreståndare tillsammans med en kollega för Kompassen åk 4.
  Läs mer
 • 2017-04-10
  Specialpedagoger till Öckerö
  Dina arbetsuppgifter som specialpedagog är att arbeta med elever och arbetslag från förskoleklass till åk 6. Dina arbetsuppgifter kommer att vara handledning av pedagoger, driva skolutveckling samt vara ett stöd till elever vid behov. Ditt uppdrag kommer att innebära att identifiera, analysera och undanröja hinder som orsakar svårigheter i lärandemiljön. I arbetet ingår också att vara ett stöd för lärare i arbetet med extra anpassningar, kartläggningsarbete och extra stöd. Du ska också medverka vid övergången mellan olika verksamheter. På skolorna har vi lokala elevhälsoteam som du kommer att leda. Vidare har vi ett centralt elevhälsoteam där du ingår. I kommunen finns ett specialpedagogiskt nätverk där du kommer att ingå.
  Läs mer
 • 2017-04-06
  Lärare i förskola/Förskollärare
  På Vipekärrs förskola kommer du att arbeta med barn 1-5 år i en utvecklande miljö där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar tillsammans. Vi tror att du är en person som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen, att du vill och kan tillgodose barnens behov, att du är väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation och därigenom ser möjligheter för barnen att tillsammans med andra utveckla sitt kunskapssökande och lärande under sin tid på förskolan.
  Läs mer
 • 2017-04-05
  Solhöjdens äldreboende söker undersköterska
  Solhöjdens äldreboende söker Undersköterska

  Att bistå boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.

  Läs mer
 • 2017-04-03
  Specialpedagog
  Dina arbetsuppgifter som specialpedagog är att arbeta med elever och arbetslag från Åk7-9. Dina arbetsuppgifter kommer att vara handledning av pedagoger, driva skolutveckling samt vara ett stöd till elever vid behov. Ditt uppdrag kommer att innebära att identifiera, analysera och undanröja hinder som orsakar svårigheter i lärandemiljön. I arbetet ingår också att vara ett stöd för lärare i arbetet med extra anpassningar, kartläggningsarbete och extra stöd. Du ska också medverka vid övergången mellan olika verksamheter. På skolan har vi ett lokalt elevhälsoteam som Du kommer att leda, vidare har vi ett centrat elevhälsoteam där Du ingår. I kommunen finns ett specialpedagogiskt nätverk där Du kommer att ingå.
  Läs mer
 • 2017-04-01
  Två Enhetschefer till funktionshinders utförarverksamhet
  Vi har gjort en omorganisation av enhetschefernas områden och därmed utökat antalet tjänster. Detta gör att vi nu söker två nya kollegor, en till Personligt Stöd och en till Daglig verksamhet/Boende, som vill arbeta tillsammans med oss i den nya ledningsgruppen där idéer och prestigelöshet ger oss god och kreativ arbetsmiljö. Vi står inför många spännande utmaningar framöver och därför behöver vi Dig som är erfaren chef som tycker om att leda och inspirera medarbetarna så vi skapar goda och kvalitativa verksamheter.

  Under 2018 kommer ombyggnationen av Daglig verksamhet stå klar och vi ser fram emot nya kollegor som kan bidra med idéer och kunskap i den processen.

  Som Enhetschef i Öckerö kommun får du ett spännande och utmanande i uppdrag i att leda, planera, följa upp och utveckla verksamheten. Kommunens storlek gör att vi har ett övergripande perspektiv och kan hjälpas åt med utveckling och gemensamma strategier.

  Tillsammans med medarbetarna ansvarar du för att insatserna till den enskilde håller god kvalitet och att det ges och utformas utifrån individens behov och önskemål. Vi satsar på kompetensutveckling till medarbetarna och har ett Pedagogiskt team som stöd för enhetscheferna. Du har ett ansvar för budget, personal och arbetsmiljö samt samverkan med såväl interna som externa aktörer. Vi arbetar med en modell när det gäller ledning och styrning samt har Stratsys som ett kvalitetssystem. Som enhetschef har du tillgång till flertalet stödfunktioner som på ett generöst sätt stöttar dig i ditt uppdrag.

  Du ingår i ledningsgruppen för IFO/FH och är underställd verksamhetschefen.

  Läs mer
 • 2017-03-07
  Vi söker tim- och sommarvikarier för arbete på Solhöjden
  Du som är intresserad av att arbeta med äldre personer är välkommen
  att höra av dig till oss så berättar vi mer om våra verksamheter.

  Läs mer
 • 2017-02-26
  Hemsjukvården, Socialförvaltningen erbjuder Gratis boende (som förmånsbeskattas)
  Hemsjukvården, Socialförvaltningen erbjuder Gratis boende (som förmånsbeskattas)
  i skärgården för Sjuksköterska

  Som sjuksköterska kommer du att arbeta mot personer som bor på våra vårdboenden inom kommunens hemsjukvård och ordinärt boende. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår.

  Läs mer
 • 2017-02-26
  Bergmans gruppboende söker tim- och sommarvikarier
  Att bistå boende med den vård och omsorg de behöver i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning.

  Du som är intresserad av att arbeta med äldre personer är välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer om vår verksamhet. Du skall ha fyllt 18 år.

  Läs mer
 • 2017-02-22
  Vi söker tim- och sommarvikarier
  Vi söker tim- och sommarvikarier
  för arbete inom Hemtjänsten och Hedens By korttidsboende.

  Du som är intresserad av att arbeta med äldre personer är välkommen
  att höra av dig till oss så berättar vi mer om våra verksamheter.
  Du skall ha fyllt 18 år.

  Läs mer

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt