Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

 • 2017-10-13
  Socialsekreterare med inriktning mot LSS och SoL
  En av våra kollegor skall flytta utomlands och Socialförvaltningen söker därmed en socialsekreterare med inriktning mot LSS och SoL. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i nära samarbete med för brukarna viktiga myndigheter/personer t.ex. BUP, skola, psykiatri och habilitering.

  Du kommer att arbeta på ett litet socialkontor där vi hjälps åt och har ett nära samarbete mellan grupperna. Som socialsekreterare inom funktionshinderenheten arbetar du med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Arbetet innebär myndighetsutövning, vilket kräver ansvarstagande samt ödmjukhet för att de beslut som vi fattar påverkar människors liv. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv för den enskilde individen och vi samarbetar med den enskildes nätverk, utförare av insatser samt andra myndigheter och organisationer.

  Du erbjuds här ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka, samt tillgång till både metod och processhandledning. Som anställd erbjuds du även friskvårdsbidrag och flextid.

  Läs mer
 • 2017-10-13
  Omvårdnadspersonal med adekvat utbildning TV 50%
  Ge god omvårdnad, service och social omsorg i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning. Arbetet fordrar såväl fysisk och psykisk förmåga att arbeta under hög belastning periodvis.

  Som omvårdnadspersonal på Bergmans gruppboende ansvar du tillsammans med kollegor att de boendes individuella förutsättningar, önskemål och behov tillgodoses. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett professionellt bemötande. I ditt uppdrag ingår kontaktmannaskap, social dokumentation, utveckla kultur och aktiviteter utifrån de boendes önskemål och resurser.

  Läs mer
 • 2017-10-11
  Stödassistent / USK / Stödpedagog, 100% TV
  Du har ett stort intresse och engagemang av att arbeta med människor med intellektuella funktionsnedsättningar/AST. Brukarna har ett stort behov av stöd och omvårdnad i alla situationer. Arbetsuppgifterna varierar och innebär allt från pedagogiskt stöd i vardagen, till personlig omvårdnad. Schema dag, kväll och helg. Tjänsten är fördelad både i gruppbostad samt på Daglig verksamhet.
  Läs mer
 • 2017-10-02
  Undersköterska 61 % natt
  Undersköterska till nattjänst med för närvarande placering på Utsikten

  Att bistå gäster och boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.

  Läs mer
 • 2017-10-02
  Specialpedagoger till Öckerö
  Dina arbetsuppgifter som specialpedagog är att arbeta med elever och arbetslag från förskoleklass till åk 6. Dina arbetsuppgifter kommer att vara handledning av pedagoger, driva skolutveckling samt vara ett stöd till elever vid behov. Ditt uppdrag kommer att innebära att identifiera, analysera och undanröja hinder som orsakar svårigheter i lärandemiljön. I arbetet ingår också att vara ett stöd för lärare i arbetet med extra anpassningar, kartläggningsarbete och extra stöd. Du ska också medverka vid övergången mellan olika verksamheter. På skolorna har vi lokala elevhälsoteam som du kommer att leda. Vidare har vi ett centralt elevhälsoteam där du ingår. I kommunen finns ett specialpedagogiskt nätverk där du kommer att ingå.
  Läs mer
 • 2017-10-02
  Specialpedagog till förskolan
  Dina arbetsuppgifter som specialpedagog är att arbeta med barn och arbetslag i förskolan. I arbetsuppgifterna ingår det som en viktig del att ge handledning till pedagogerna för att tillsammans identifiera framgångsfaktorer. Du ska också vara en del av förskolans utvecklingsarbete. Vara ett stöd för pedagogerna i arbetet med extra anpassningar och kartläggningar både på organisations-, grupp- och individnivå. I ditt uppdrag kommer du att identifiera, analysera och undanröja hinder som orsakar svårigheter i lärandemiljön. Du kommer också att medverka vid övergången mellan förskola och skola.
  Läs mer
 • 2017-09-29
  Specialpedagog till Hedens Högstadium, Hönö
  Dina arbetsuppgifter som specialpedagog är att arbeta med elever och arbetslag från åk 7 till åk 9. Dina arbetsuppgifter kommer att vara handledning av pedagoger, driva skolutveckling samt vara ett stöd till elever vid behov. Ditt uppdrag kommer att innebära att identifiera, analysera och undanröja hinder som orsakar svårigheter i lärandemiljön. I arbetet ingår också att vara ett stöd för lärare i arbetet med extra anpassningar, kartläggningsarbete och extra stöd. Du ska också medverka vid övergången mellan olika verksamheter. På skolan har vi ett lokalt elevhälsoteam som du kommer att leda. Vidare har vi ett centralt elevhälsoteam där du ingår. I kommunen finns ett specialpedagogiskt nätverk där du kommer att ingå. På skolan finns även en nära kollega i specialpedagogen för de yngre barnen. Som specialpedagog är du också en del i skolans utvecklingsarbete och sitter därför med i skolutvecklingsgruppen.
  Läs mer
 • 2017-09-29
  Lärare i förskola/Förskollärare
  På Kaprifolens förskola kommer du att arbeta med barn 1-5 år i en utvecklande miljö där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar tillsammans. Vi tror att du är en person som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen, att du vill och kan tillgodose barnens behov, att du är väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation och därigenom ser möjligheter för barnen att tillsammans med andra utveckla sitt kunskapssökande och lärande under sin tid på förskolan.
  Läs mer
 • 2017-09-26
  Specialpedagog
  Vi söker en specialpedagog som vill vara med och utveckla och forma verksamheten på skolan. Vi på Bergagårdsskolan utgår från elevernas bästa och tänker både ”innanför och utanför boxen”. Skolans organisation är flexibel för att möta de olika behov som uppstår under läsåret.

  Som specialpedagog arbetar Du i team med flera olika kompetenser, i ett nära samarbete med eleverna i fokus. Att arbeta tillsammans skapar och ger energi och det är de små detaljerna som gör skillnad.

  Dina huvudsakliga uppgifter blir:
  • Att identifiera, analysera och tillsammans med övrig personal arbeta systematiskt och målinriktat utifrån individens behov för att skapa en god undervisnings- och lärandemiljö utifrån våra styrdokument.
  • Kartlägga elevernas styrkor, förmågor och ämneskunskaper. Arbetet med kartläggningar på såväl organisations-, grupp- som individnivå. På samtliga nivåer arbetar du med att initiera, stödja och arbeta med processen kring arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
  • Systematiskt utveckla verksamheten för att öka måluppfyllelsen hos eleverna. Arbeta som en aktiv del med och för eleverna som en viktig del i elevhälsans förebyggande arbete kring eleverna.
  • Handleda undervisande pedagoger för att tillsammans identifiera framgångsfaktorer som förbättrar undervisningen.

  Hos oss får Du möjlighet att fortsätta utveckla vårt arbete med att ge alla elever rätt förutsättningar, för att lyckas i skolan.

  Läs mer
 • 2017-09-26
  Sjuksköterska, natt i Hemsjukvården
  Som sjuksköterska i hemsjukvården arbetar du ensam på natten vilket gör att dina kollegor mestadels består av undersköterskor. Du har ansvar för de som bor i ordinärt såväl som särskilt boende. Detta gör att uppdragen kan variera stort och du får en bred kompetens som sjuksköterska. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, vissa anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Du har en viktig roll när det gäller den palliativa vården då vi inte har ett separat ASIH team. All avancerad sjukvård i hemmet bedrivs inom ramen för hemsjukvård.
  Läs mer
 • 2017-09-26
  Timvikarier inom Hemtjänsten
  Vi söker dig som fyllt 18 år och är intresserad av att arbeta som timvikarie hos oss

  Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, har stor ansvarskänsla och god empatiförmåga. Du är lyhörd, flexibel och ditt bemötande präglas av respekt.

  Du skall kunna arbeta självständigt men också vara bra på att samarbeta med personen som
  beviljats insatser och dennes närstående, med din arbetsgrupp samt med övriga samarbetspartners.

  Läs mer

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt