Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

 • 2018-02-22
  Kurator
  Kurator har ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett psykosocialt perspektiv, samt att bistå rektor i skolutvecklingsarbetet. Arbetet inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med det psykosociala perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan.
  Främja
  • Enskilda hälsosamtal i år 1 och 2
  • Genomför utbildning inom stress- och krishantering
  • Handledning till skolpersonal
  • Bistå rektor i arbetet med att ta fram ordningsregler, likabehandlingsplan, drogplan och krishanteringsplan och liknande
  Förebygga
  • Handledning till skolpersonal
  • Samarbete med socialtjänst, BUP och vuxenpsykiatrin kring specifika elever
  Åtgärda
  • Föreslå åtgärder och insatser
  • Bistå personal vid svåra samtal
  • Stödsamtal till elever, föräldrar och personal (skolrelaterade frågor)
  • Remittera till specialistnivå
  Kurator är också kommunens kontaktperson när det gäller det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, och sitter också med i kommunens POSOM-grupp.

  Läs mer
 • 2018-02-21
  Undersköterskor till korttidsenhet, TV
  Att bistå boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.
  Läs mer
 • 2018-02-20
  Kretsloppsarbetare
  Insamling och transport av hushållsavfall. Transport av liftdumperbil kan förekomma.
  Läs mer
 • 2018-02-20
  Socialsekreterare till barn och familj, VIK
  Nu förstärker vi barn- och familjegruppen och söker därför dig som vill utreda familjers biståndsbehov/skydd utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer, samt medverka till att familjens egna resurser och lösningar tillvaratas. Du kommer att samarbeta med andra aktörer utifrån uppdraget, samt i förekommande fall företräda nämnden vid domstolsförhandlingar.

  Hos oss erbjuds du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka. Vi arbetar strukturerat med att utveckla verksamheten tillsammans och du ingår i en trevlig arbetsgrupp med bra sammanhållning. Naturligtvis har du tillgång till både metod- och processhandledning och som anställd erbjuds du även friskvårdsbidrag och flextid.

  Läs mer
 • 2018-02-08
  Omvårdnadspersonal med adekvat utbildning
  Ge god omvårdnad, service och social omsorg i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning. Arbetet fordrar såväl fysisk och psykisk förmåga att arbeta under hög belastning periodvis.

  Som omvårdnadspersonal på Bergmans gruppboende ansvar du tillsammans med kollegor att de boendes individuella förutsättningar, önskemål och behov tillgodoses. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett professionellt bemötande. I ditt uppdrag ingår kontaktmannaskap, social dokumentation, utveckla kultur och aktiviteter utifrån de boendes önskemål och resurser.

  Läs mer
 • 2018-02-02
  Sjuksköterska tillsvidare 100 %
  Som sjuksköterska arbetar du med personer som är inskrivna i hemsjukvården och som bor i ordinärt boende på någon av våra 10 öar eller på något av våra särskilda boenden.
  I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Arbetet är väldigt omväxlande då vi förutom ”vanlig” hemsjukvård även ansvarar för all palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet inom hemsjukvårdens ramar. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår. I tjänsten ingår även ett IVPA- (i väntan på ambulans) uppdrag där vi samarbetar med räddningstjänsten.

  Läs mer
 • 2018-01-31
  Sjuksköterska, sommarvikariat
  Sommar i skärgården! Hemsjukvården, Socialförvaltningen söker Dig sjuksköterska som vill arbeta på våra underbara öar under dess bästa tid på året! Vi kan eventuellt hjälpa till med boende om så önskas.
  Som sjuksköterska kommer du att arbeta med personer som är inskrivna i vår hemsjukvård och som bor i ordinärt boende på någon av våra 10 öar eller på något av våra särskilda boenden. I arbetsuppgifterna ingår även rådgivning, handledning av personal samt anhörigkontakter. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår.

  Läs mer
 • 2018-01-24
  Undersköterska/Stödpedagog/Stödassistent till LSS gruppboende, VIK
  Du deltar aktivt i de olika arbetsuppgifterna som innefattar allt från pedagogiskt stöd i den dagliga livsföringen till personlig omvårdnad, samverkan med det övriga nätverket kring brukaren, dokumentation och utvärdering utifrån aktuell genomförandeplan.
  Du bidrar med att, tillsammans med dina kollegor, arbeta med brukaren i fokus när det gäller att utveckla arbetsmetoder, rutiner och ett professionellt förhållningsätt.
  Arbetspassen är förlagda veckans alla dagar och kan vara både tidig morgon, sen kväll samt natt.

  Läs mer
 • 2018-01-24
  Undersköterska/Stödpedagog/Stödassistent till LSS gruppboende, TV 80 %
  Du deltar aktivt i de olika arbetsuppgifterna som innefattar allt från pedagogiskt stöd i den dagliga livsföringen till personlig omvårdnad, samverkan med det övriga nätverket kring brukaren, dokumentation och utvärdering utifrån aktuell genom-förandeplan.
  Du bidrar med att, tillsammans med dina kollegor, arbeta med brukaren i fokus när det gäller att utveckla arbetsmetoder, rutiner och ett professionellt förhållningsätt.
  Arbetspassen är förlagda veckans alla dagar och kan vara både tidig morgon, sen kväll samt natt.

  Läs mer

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt