Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

Öckerö kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med nästan 1000 anställda. Här ser du vilka lediga tjänster vi har just nu. Vill du anmäla intresse för att bli vikarie kan du fylla i intresseanmälningarna i vänsterspalten.

Är du intresserad av att arbeta inom Personlig Assistans eller Gruppboende?

Vi är i behov av semester- och timvikarier inom våra områden.
Vi erbjuder ett roligt och stimulerande arbete och lägger stor vikt vid Personlig lämplighet.
Är detta något för Dig?

Den 22/2 klockan 17,00-19,00 kommer vi att ha öppet hus på Hedens By, Strandv 35 Hönö

Välkommen med din ansökan samt att delta på öppet hus!

Kontakt:
Personlig Assistans:
Susanne Skruf Svenningsson 031-976451
Jessica Borgström 031-976433

Gruppboenden:
Maria Unsgaard Pettersson 031-978864
Catarina Nordqvist 031-976391

 • 2016-08-18
  Förstelärare (Idrott och hälsa) för tillsvidareanställda lärare i Öckerö kommun
  Förutom undervisning innebär uppdraget att

  •sprida arbetssätt och arbetsformer som skapar elevengagemang, delaktighet, motivation och lust att lära
  •fungera som ett direkt, nära stöd till de pedagoger som varje dag möter eleverna och vara ett utvecklande nav i lärarlaget
  •skapa mötesplatser för pedagogiska diskussioner
  •ta fram stödverktyg och läromedel som kan användas i undervisningen
  •delta i kommunövergripande nätverk med andra förstelärare
  •tillsammans med förvaltnings- och skolledning utvärdera insatserna

  Läs mer
 • 2017-02-01
  Timvikarie - tycker du om att arbeta med människor och vill utveckla äldreomsorgen på Bergmans?
  Att bistå boende med den vård och omsorg de behöver i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning. Arbetet fordrar såväl fysisk och psykisk förmåga att arbeta under hög belastning periodvis.

  Du som är intresserad av att arbeta med äldre personer är välkommen att höra av dig till oss, så berättar vi mer.

  Läs mer
 • 2017-02-01
  Omvårdnadspersonal med adekvat utbildning TV
  Ge god omvårdnad, service och social omsorg i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning. Arbetet fordrar såväl fysisk och psykisk förmåga att arbeta under hög belastning periodvis.

  Som omvårdnadspersonal på Bergmans gruppboende ansvar du tillsammans med kollegor att de boendes individuella förutsättningar, önskemål och behov tillgodoses. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett professionellt bemötande. I ditt uppdrag ingår kontaktmannaskap, social dokumentation, utveckla kultur och aktiviteter utifrån de boendes önskemål och resurser.

  Läs mer
 • 2017-02-02
  Socialsekreterare inriktning LSS och SoL
  Socialkontoret söker en socialsekreterare med inriktning mot LSS och SoL. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i nära samarbete med för brukarna viktiga myndigheter/personer t.ex. BUP, skola, psykiatri och habilitering.

  Som socialsekreterare inom funktionshinderenheten arbetar du med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Arbetet innebär myndighetsutövning, vilket kräver ansvarstagande samt ödmjukhet för att de beslut som vi fattar påverkar människors liv. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv för den enskilde individen och vi samarbetar med den enskildes nätverk, utförare av insatser samt andra myndigheter och organisationer.

  Du erbjuds här ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka, samt tillgång till både metod- och processhandledning.

  Läs mer
 • 2017-02-05
  Stödassistenter/Undersköterskor
  Du deltar aktivt i de olika arbetsuppgifterna som innefattar allt från pedagogiskt stöd i den dagliga livsföringen till personlig omvårdnad, samverkan med det övriga nätverket kring brukaren, dokumentation och utvärdering utifrån aktuell genomförandeplan. Du bidrar med att, tillsammans med dina kollegor, arbeta med brukaren i fokus när det gäller att utveckla arbetsmetoder, rutiner och ett professionellt förhållningsätt.

  Arbetspassen är förlagda veckans alla dagar och kan vara både tidig morgon, sen kväll samt eventuellt journatt.

  Läs mer
 • 2017-02-05
  Stödassistenter/Undersköterskor
  Du deltar aktivt i de olika arbetsuppgifterna som innefattar allt från pedagogiskt stöd i den dagliga livsföringen till personlig omvårdnad, samverkan med det övriga nätverket kring brukaren, dokumentation och utvärdering utifrån aktuell genomförandeplan. Du bidrar med att, tillsammans med dina kollegor, arbeta med brukaren i fokus när det gäller att utveckla arbetsmetoder, rutiner och ett professionellt förhållningsätt.
  Läs mer
 • 2017-02-08
  Omvårdnadspersonal med adekvat utbildning VIK
  Ge god omvårdnad, service och social omsorg i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning. Arbetet fordrar såväl fysisk och psykisk förmåga att arbeta under hög belastning periodvis.

  Som omvårdnadspersonal på Bergmans gruppboende ansvar du tillsammans med kollegor att de boendes individuella förutsättningar, önskemål och behov tillgodoses. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett professionellt bemötande. I ditt uppdrag ingår kontaktmannaskap, social dokumentation, utveckla kultur och aktiviteter utifrån de boendes önskemål och resurser.

  Läs mer
 • 2017-02-10
  Personalspecialist
  Ditt arbete som personalspecialist innebär att du ger organisationens chefer konsultativt specialiststöd inom hela HR-området. Dina huvudarbetsområden är rehabilitering, arbetsmiljö/samverkan, lag- och avtalstolkning och lönebildning. Detta med särskilt fokus på skol-och utbildningssektorns avtalsområde. I arbetet ingår även utveckling och utredning inom HR-området, utbildning av chefer och medarbetare, samt central samordning av arbetet med diskriminerings- och samverkansfrågor.
  Du samarbetar nära kollegor och chefer såväl inom som utom personalenheten.

  Läs mer
 • 2017-02-13
  Hemsjukvården, Socialförvaltningen söker
  Vi söker en sjuksköterska dagtid till vårt gruppboende för dementa. Här arbetar man med hunden i vården. Som sjuksköterska kommer du att arbeta mot personer som bor på våra vårdboenden inom kommunens hemsjukvård och ordinärt boende. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Arbetet är väldigt omväxlande då vi bedriver all palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet inom hemsjukvårdens ramar. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
  På natten arbetar man övergripande i hela kommunen.

  Läs mer
 • 2017-02-13
  Äldreomsorgen i Öckerö kommun söker Enhetschef till hemtjänsten
  Äldreomsorgen i Öckerö kommun utökar chefsledet med en enhetschef. Vi söker en person som är intresserad av att arbeta som chef och ledare inom äldreomsorgen och som har lust, förmåga och erfarenhet av att engagera, entusiasmera och handleda medarbetare till goda arbetsresultat. Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete i en god fysisk och psykosocial miljö.
  Som enhetschef ansvarar du för att leda, styra, följa upp och utveckla din verksamhet så att kraven i gällande avtal, lagar och riktlinjer följs. I uppdraget ingår ett personal-, ekonomi-, arbetsmiljö och utvecklingsansvar. Socialförvaltningens ambition är att ett tydligt och nära ledarskap ska känneteckna verksamheten. Utifrån politiskt satta mål ska verksamheten planeras för måluppfyllelse i kvalitet och ekonomi i balans där brukaren hela tiden står i fokus. Det är viktigt att du på ett positivt sätt tillvaratar och utvecklar medarbetarnas kompetens och engagemang samt får medarbetarna delaktiga och engagerade i verksamheten. I tjänsten ingår att delta i äldreomsorgens ledningsgrupp, som tillsammans med verksamhetschefen arbetar med att utveckla kvaliteten och uppfylla nämndens mål för äldreomsorgens verksamhet. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga enhetschefer inom äldreomsorgen samt andra professioner, såsom biståndsbedömare, hemsjukvård och rehabiliteringspersonal.

  Läs mer
 • 2017-02-15
  Måltidsbiträde/Timvikarie
  Du kommer att arbeta med salladsförberedning, för- & efterarbete i köket som innebär allt från att diska, städa till att förbereda inför nästkommande dag. Delta i servering och påfyllnad av mat till våra gäster.
  Läs mer
 • 2017-02-15
  Kock-Timvikarie
  Vi söker dig som har ett genuint mat intresse, beredd att tänka nytt och vill vara en del av den utveckling som vi inom kostenheten sätter mål mot. Du skall helst ha dokumenterad kockutbildning där livsmedelhygien, livsmedelskunskap, matlagning, specialkoster, ekonomi och datakunskap ingått. Men vi ser även fram emot en ansökning från dig som har intresset, engagemanget att vilja lära sig mer utan att för den delen ha en kockutbildning.
  Arbetslivserfarenhet inom restaurang- eller storkök väger tungt och kännedom om kostdataprogram ett plus men inget måste.
  Förutom yrkeskunskaper sätter vi stort värde på egenskaper som serviceengagemang, en positiv inställning, noggrannhet, samarbetsförmåga och initiativförmåga.
  Du som person tycker om att arbeta i ett högt tempo där det krävs att du är både flexibel och uppfinningsrik. Du tycker också om utmaningar och är tillsammans med dina kollegor hitta vägar för att kunna ge det där lilla extra för att maximera såväl smakupplevelse som måltidsstund för dina gäster.

  Läs mer
 • 2017-02-16
  Specialpedagog
  Dina arbetsuppgifter som specialpedagog är att arbeta med barn och arbetslag i förskolan. Dina arbetsuppgifter kommer att vara handledning av pedagoger, driva verksamhetsutveckling samt tidigt identifiera, bedöma och stimulera barn i behov av särskilt stöd. Du ska också medverka vid övergången förskola - förskoleklass - fritidshem.
  I kommunen finns ett specialpedagogiskt nätverk där du kommer att ingå.

  Läs mer
 • 2017-02-16
  Lärare i förskola/Förskollärare
  På Kaprifolens förskola kommer du att arbeta med barn 1-5 år i en utvecklande miljö där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar tillsammans. Vi tror att du är en person som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen, att du vill och kan tillgodose barnens behov, att du är väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation och därigenom ser möjligheter för barnen att tillsammans med andra utveckla sitt kunskapssökande och lärande under sin tid på förskolan.
  Läs mer
 • 2017-02-16
  Lärare i förskola/Förskollärare
  På Vipekärrs förskola kommer du att arbeta med barn 1-5 år i en utvecklande miljö där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar tillsammans. Vi tror att du är en person som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen, att du vill och kan tillgodose barnens behov, att du är väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation och därigenom ser möjligheter för barnen att tillsammans med andra utveckla sitt kunskapssökande och lärande under sin tid på förskolan.
  Läs mer
 • 2017-02-23
  Omvårdnadspersonal med adekvat utbildning TV 100%
  Ge god omvårdnad, service och social omsorg i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning. Arbetet fordrar såväl fysisk och psykisk förmåga att arbeta under hög belastning periodvis.

  Som omvårdnadspersonal på Bergmans gruppboende ansvar du tillsammans med kollegor att de boendes individuella förutsättningar, önskemål och behov tillgodoses. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett professionellt bemötande. I ditt uppdrag ingår kontaktmannaskap, social dokumentation, utveckla kultur och aktiviteter utifrån de boendes önskemål och resurser.

  Läs mer
 • 2017-02-23
  Vi söker tim- och sommarvikarier
  Vi söker tim- och sommarvikarier
  för arbete inom Hemtjänsten och Hedens By korttidsboende.

  Du som är intresserad av att arbeta med äldre personer är välkommen
  att höra av dig till oss så berättar vi mer om våra verksamheter.
  Du skall ha fyllt 18 år.

  Läs mer

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt