Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

Öckerö kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med nästan 1000 anställda. Här ser du vilka lediga tjänster vi har just nu. Vill du anmäla intresse för att bli vikarie kan du fylla i intresseanmälningarna i vänsterspalten.

 • 2016-10-21
  Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir handläggning och tillsyn inom hela miljöbalkens tillämpningsområde men med tyngdpunkt på miljöskydd. Arbetet innefattar att planera och genomföra tillsyn, hantera klagomål, handlägga ansökningar och anmälningar samt ge information och rådgivning.

  Vi är en liten enhet som hanterar alla inom området förekommande arbetsuppgifter varför du får räkna med att arbeta flexibelt och självständigt med olika arbetsuppgifter efter behov inom områdena miljö, hälsoskydd och livsmedel.

  Läs mer
 • 2016-12-28
  Enhetschef för legitimerad personal inom
  Vi söker Dig som är intresserad av och har erfarenhet av att framgångsrikt initiera och bedriva utvecklingsarbete inom den kommunala hälso- och sjukvården och som har lust, förmåga och erfarenhet av att engagera, entusiasmera och handleda medarbetare till goda arbetsresultat.
  Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete i en god fysisk och psykosocial miljö.

  Som enhetschef ansvarar du för att leda, styra, följa upp och utveckla din verksamhet så att kraven i gällande avtal, lagar och riktlinjer följs. I uppdraget ingår ett personal-, ekonomi-, arbetsmiljö och utvecklingsansvar. Socialförvaltningens ambition är att ett tydligt och nära ledarskap ska känneteckna verksamheten. Utifrån politiskt satta mål ska verksamheten planeras för måluppfyllelse i kvalitet och ekonomi i balans där brukaren hela tiden står i fokus. Det är viktigt att du på ett positivt sätt tillvaratar och utvecklar medarbetarnas kompetens och engagemang samt får medarbetarna delaktiga och engagerade i verksamheten.

  I tjänsten ingår att delta i äldreomsorgens ledningsgrupp, som tillsammans med verksamhetschefen arbetar med att utveckla kvaliteten och uppfylla nämndens mål för äldreomsorgen i Öckerö kommun. Du kommer mer att ha ett nära samarbete med övriga enhetschefer inom äldreomsorgen samt andra professioner, såsom biståndsbedömare och vårdpersonal. Du kommer att ingå i äldreomsorgens ledningsgrupp och skall biträda verksamhetschefen i arbetet med att skapa förutsättningar för kommunens invånare.

  Läs mer
 • 2017-01-02
  Socialsekreterare inriktning övrigt bistånd/ekonomiskt bistånd
  Socialkontoret söker en socialsekreterare till vår Vuxengrupp med inriktning mot Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i nära samarbete med för brukarna viktiga myndigheter t.ex. sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra externa verksamheter.

  Du kommer att arbeta på ett litet socialkontor där vi hjälps åt och har ett nära samarbete mellan grupperna. Som socialsekreterare inom Vuxengruppen arbetar du främst med att utreda, informera, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt SoL och även LVM. Arbetet innebär myndighetsutövning. Detta kräver ansvarstagande samt en ödmjukhet då de beslut som vi fattar påverkar människors liv.

  Tjänsten innefattar handläggning av övrigt bistånd och ekonomiskt bistånd. Du arbetar hos oss med stöd och utredning av insatser till självförsörjning, sysselsättning, beroende-problematik, boendefrågor samt skyddsplaceringar utifrån våld vid nära relationer. Vi utgår från att aktivt stötta den enskilde i att uppnå en livssituation med största möjliga självständighet.

  Du erbjuds här ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka, samt tillgång till både metod- och processhandledning.

  Läs mer
 • 2017-01-02
  Personliga assistenter / Undersköterskor, TV
  Som personlig assistent arbetar du tillsammans med brukaren i dennes hem. Du ger all omvårdnad och service i det dagliga livet som brukaren behöver och du bidrar till att den enskilde har så goda levnadsvillkor som möjligt. Du har ett nära samarbete med hemsjukvård, arbetsterapeut, fysioterapeut, god man och arbetsledning inom Personlig assistans. Du utför också vissa arbetsuppgifter efter delegering av Rehabpersonal. Du bidrar till att kvaliteten i verksamheten systematiskt utvecklas och säkras. Då de flesta av tjänsterna riktar sig till två unga brukare som lever i samma hem kommer ni oftast att arbeta två och två. Arbetspassen är förlagda veckans alla dagar och kan vara både tidig morgon, sen kväll och journatt. Schemaläggning sker i Time Care vilket möjliggör att du som personlig assistent kan vara med och påverka ditt schema.
  Läs mer
 • 2017-01-08
  Undersköterska, TV-anställning
  Att bistå boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.
  Läs mer
 • 2017-01-08
  Undersköterskor
  Att bistå boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.
  Läs mer
 • 2017-01-09
  Gymnasielärare, Svenska och Engelska
  Då en av våra lärare ska sluta hos oss behöver vi dig som är gymnasielärare i svenska och engelska. Arbetsuppgifterna är i samband med undervisning, samt arbete i arbetslag och som medarbetare inom gymnasieskolan.
  Läs mer
 • 2017-01-09
  Stödassistent
  Vi söker en medarbetare till gruppboendet på Sälvägen när ordinarie personal är föräldraledig. Gruppboendet är en del av verksamheten inom IFO/ Funktionshinder i Öckerö kommun. Brukarna har beslut om bostad med stöd och service enligt LSS och verksamheten har sin grund i respekten för brukarens självbestämmande och integritet. Den enskilde skall så mycket som möjligt ges inflytande och medbestämmande över de insatser han/hon får för att kunna leva som andra och ha goda levnadsvillkor.
  Du deltar aktivt i de olika arbetsuppgifterna som innefattar allt från pedagogiskt stöd till personlig omvårdnad, samverkan med det övriga nätverket kring brukaren, dokumentation och utvärdering utifrån aktuell genomförandeplan. Du bidrar med att, tillsammans med Dina kollegor, arbeta med brukaren i fokus när det gäller att utveckla arbetsmetoder, rutiner och ett professionellt förhållningssätt.

  Arbetspassen är förlagda veckans alla dagar, det kan vara både tidig morgon, sen kväll samt vissa dagpass.

  Läs mer
 • 2017-01-10
  Lärare i förskola/Förskollärare
  På Fotö förskola tillsammans med övrig personal i arbetslaget ansvara för en grupp barn i åldrarna 1-5 år. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta sedvanligt dagligt arbete i barngrupp på avdelningen.
  Vi tror att Du är en person som önskar:
  - att ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen
  - att Du vill och kan tillgodose barnens behov
  - att Du är väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation.
  Genom detta ser Du möjligheter för barnen att utveckla sitt eget kunskapssökande och lärande i pedagogiskt utmanande miljöer. En fördel är om Du är förtrogen med moderna digitala verktyg.

  Läs mer
 • 2017-01-18
  Hemsjukvården, Socialförvaltningen söker
  Vår fysioterapeut som idag ansvarar för habiliteringen och gruppboende för dementa kommar få en baby och vara graviditetsledig. Därför söker vi en vikarie till vårt etablerade och mycket välarbetade team. Teamet runt patient förutom dig själv är arbetsterapeut, sjuksköterska, biståndsbedömare och undersköterska. På gruppboendet för dementa arbetar man med hund i vården med stor framgång. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att arbeta aktivt med rehabilitering inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden, handledning av personal i ett rehabiliterande synsätt, ansvara för bedömningar, träningar, uppföljningar samt förskrivning av hjälpmedel.
  Arbetet kräver hög grad av självständighet. Dokumentation sker i systemet Procapita Plus. Rehabiliteringspersonal arbetar i och utgår ifrån Hedens By, Hönö.

  Läs mer

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt