Meny
Sök
Här är du:  

Alarmerande resultat efter årets påskfirande

Drygt 40 anlagda bränder, inbrott på VA-anläggningar och mer än en halv miljon kronor i merkostnad för samhället. Detta är några av resultaten efter påskfirandet i kommunen 2013.  
Foto: Öckerö kommun

Nedskräpning i anslutning till påskfyr.

Foto: Öckerö kommun

Rester efter påskfyr med bland annat brända bildäck.

Foto: Öckerö kommun

Nedbränt naturområde efter anlagd brand.

Det finns många olika åsikter om hur man traditionellt firar påsk i Öckerö kommun. Klart är att vissa inslag av traditionerna som några värnar om, har andra tröttnat på och det som några kallar traditioner uppfattar andra som hotfulla situationer och långa arbetsamma nätter...

En förutsättning för att kunna bilda sig en uppfattning är att man faktiskt vet vad som händer under tiden runt påsk i Öckerö kommun. Här vill vi presentera ett axplock om vad som har skett under denna tid:
• Drygt 40 anlagda bränder i skog och mark
• Falsklarm till räddningstjänsten
• Uppbrutna VA-anläggningar
• Igenproppade avlopp
• Borttagna brunnslock
• Sönderslagna omklädningsrum och toaletter vid badplatser
• Miljöförstöring dvs. eldning av bildäck och annan brandfarlig vätska
• Inbrott hos privatpersoner
• Nedskräpning

Flera av dessa företeelser innebär långt fler risker än bara den isolerade händelsen. Falsklarmen och anlagda bränder tär på uthålligheten för räddningstjänsten och kan för den enskilde innebära en längre väntan när man behöver hjälp, vare sig det är en brand eller IVPA (i väntan på ambulans).

Intrång i VA-anläggningar kan ge driftstörningar eller i värsta fall totalbortfall av färskvattnet. När gransamlare använder avloppsbrunnar för att gömma granar i kan det proppa igen i avloppet och innehållet kan tränga upp i ditt hus istället. Granne med en förskola hade någon släpat av ett brunnslock och lämnat det öppet med risken att ett barn faller däri.

Påskeldar, med häpnadsväckande mängder av bildäck och spillolja tänds på, och runt omkring står föräldrar och låter sina barn andas in den giftiga röken...

Så flera olika konsekvenser av traditionen kan drabba oss alla, oavsett om vi är med i "leken" eller inte. Det medför även en hög kostnad för kommunen och vi vill delge vad detta har kostat kommunens skattebetalare:

Organisation KostnadsorsakKostnad i kronor
RäddningstjänstenMantimmar/Utrustning280 000:-
Kultur och Fritid Skadegörelse/fältarbete68 000:-
Verksamhet samhällsbyggnadSkadegörelse/inbrott40 000:-
PolisenArbetsinsatser120 000:-
Total kostnad påskfirandet 2013 521 000:-
Har du/ni konstruktiva tankar och idéer om påsk efter att ha fått denna information, skicka ett mejl till kommunens säkerhetssamordnare som ansvarar för samverkan i arbetet med påskrelaterade händelser.

Bodil Everlund
Säkerhetssamordnare, Öckerö kommun
E-post: bodil.everlund@ockero.se

Rättelse: I senaste numret av Lokalbladet anges kostnader för Vuxenvandring, detta är felaktigt. Vuxenvandringen är helt ideell verksamhet. Rätt begrepp är fältarbete. Detta rättelse kommer även att införas i nästa nummer av Lokalbladet.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt