Meny
Sök
Här är du:  

Årets resultat från kvalitetsundersökningen

Varje år deltar Öckerö kommun i en kvalitetsundersökninge tillsammans med de flesta andra svenska kommuner. Mätningar görs på områden som tillgänglighet, trygghet, effektivitet med mera.
För andra året i rad deltog Öckerö i mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Projektet drivs av SKL och i undersökningen 2012 deltog 195 kommuner, vilket är en ökning med 30 kommuner jämfört med 2011. Mätning görs på 40 frågor. Vi själva samlar in mått till 16 av frågorna, 3 av frågorna är telefonundersökning som görs av ett privat undersökningsföretag och 21 frågor samlas in genom nationella mätningar såsom SKL, SCB, Skolverket, Socialstyrelsen m.fl.

Mätningen görs inom områdena:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Resultatet

         
Överlag kan vi konstatera att vi fått fina resultat i årets undersökning.

Till exempel är vi:

  • Bland de 16 bästa kommunerna när det gäller medborgarnas uppfattning av gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen.
  • Vi har delad första plats när det gäller hur stor andel som erbjudits plats inom förskolan på önskat placeringsdatum.
  • Vi har delad 8:e plats gällande lågt antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars period.
  • Delad 6:e plats där andelen brukare är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende.
  • Vi kan även konstatera att det finns ett antal förbättringsområden. Vi hade otur att flera av frågorna i e-postundersökningen fastnade i vårt "spamfilter" vilket ger oss ett dåligt resultat detta år och det arbetar vår IT-avdelning med. Det är även svårt att få tag på oss per telefon, vilket vi också tar ett krafttag i att förbättra.

Det finns fyra frågor där uppgift saknas. Detta beror på att SCB inte gjort någon medborgarundersökning och SKL har inte gjort undersökningen Insikt under detta år och därför har vi inga uppgifter på dessa frågor.

Läs sammanfattningen här.PDF

 

 

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt