Meny
Sök
Här är du:  

Del av Västra vägen på Hönö stängs av för trafik 23 september

Från 23 september till mitten av november kommer en del av Västra vägen att stängas av för trafik. Det innebär också att bussen kör via Hässlavägen från och med kl 04:00 den 24 september.
Öckerö kommun, Va-enheten kommer via entreprenadföretaget Hönö Schakt AB att utföra utbyggnad av en dagvattenledning i Västra vägen, Hönö på delen från Ringvägen till Falkvägen. Arbetet kommer att påbörjas i mitten av september och beräknas pågå tills mitten av november.

Under tiden som arbetet pågår kommer den aktuella sträckan på Västra vägen att stängas av för genomfartstrafik. Trafikanter kommer att hänvisas runt via Ringvägen. Västtrafiks busslinje kommer däremot att helt ledas om med tillfällig sträckning från Fotörondellen via Hässlavägen och Ringvägen fram till Hönö Kyrka. Detta betyder att hållplatserna vid Golfen, Klåva Hamn, Hönö Hotell, Hönö Missionskyrka, och Hönö Kyrka blir indragna och tillfälliga hållplatser kommer att upprättas längs Hässlavägen och Ringvägen vid platserna Sandlyckan, Lindblomsvägen, "Badhuset" och Öster om Hönö Kyrka.

För boende längs sträckan där arbetet skall bedrivas som kommer att påverkas ber vi er hålla  kontakt med personalen på arbetsplatsen för vidare information när det gäller framkomligheten till och från berörda fastigheter.

Öckerö Kommun, Va-enheten hoppas på ett gott arbetsresultat och att störningar och olägenheter för berörda boende, trafikanter och resande minimeras så långt som möjligt.

Kontaktpersoner
Information om framkomlighet
Åke Olofsson
Hönö Schakt AB
Mob: 0708-852631

Övrig information     
Peder Falck  
Projektledare
Mob: 0763-174001

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt