Meny
Sök
Här är du:  

Eldningsförbudet hävt i Öckerö kommun

Förbudet upphörde 2013-04-29 klockan 12:00.
Nu gäller alltså de normala eldningsreglerna enligt kommunens regler:

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Öckerö kommun

14 § Eldning utomhus
Eldning av kvistar, löv och annat trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område får endast ske av torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering och om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.
Regler för transport och annan hantering av trädgårdsavfall återfinns i Renhållnings-ordning för Öckerö kommun.

Då så är befogat kan länsstyrelse eller kommun meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus. Sådant förbud meddelas på kommunens anslagstavla och hemsida.

Denna paragraf ersätter från och med kommunfullmäktigebeslut 2004-12-16, § 93 andra stycket i punkt 4.4, Renhållningsordning för Öckerö kommun vad gäller eldning av trädgårdsavfall.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt