Meny
Sök
Här är du:  

Källstigen på Hönö stängs av för trafik

Hönö schakt byter på uppdrag av kommunens VA-enhet ut vattenledningar på Källstigen. Arbetet påbörjas måndag 13 oktober och fortsätter till mitten av november. Under tiden stängs Källstigen av för trafik. De som är berörda av detta har blivit informerade.

Ledningsarbete i Källstigen

I samband med att Källstigens vägförening skall iordningställa Källstigen till kommunal standard kommer Va-enheten via entreprenadföretaget Hönö Schakt AB att utföra utbyggnad av dagvattenledning med tillhörande rännstensbrunnar och byta ut befintlig vattenledning.

Under tiden som arbetet pågår kommer vattenleverans till era fastigheter att ske via en provisorisk ledning som kopplas in på lämpligt sätt i respektive fastighet. Va-enhetens personal kommer att kontakta er för att få tillträde till fastighetens vattenmätarutrymme för inspektion och inkoppling av den provisoriska vattenledningen.

Hönö Schakt beräknar påbörja arbetet måndag 13 oktober och det beräknas pågå till mitten av november. Därefter kommer arbetet att fortsätta med att utföra vägbyggnad för vägföreningen.

Under tiden som arbetet kommer att bedrivas i Källstigen kommer denna att stängas från all trafik. I samband helgerna kommer dock vägen att hållas öppen från fredagar kl 16.00 till måndag kl 07.30.

Vi ber Er boende att hålla kontakt med personalen på arbetsplatsen för vidare information när det gäller t ex framkomlighet och störningar i vattenleveransen.

Öckerö Kommun, Va-enheten hoppas på ett gott arbetsresultat och att störningar och olägenheter för berörda minimeras så långt som möjligt.

Kontaktpersoner

Mattias  Olofsson      
Hönö Schakt AB  
(information om framkomlighet)  
0708-173515

Peder Falk                   
Projektledare      
(övrig information)                      
0763-174001

Klicka på bilden för större version.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt