Meny
Sök
Här är du:  

Länsstyrelsen har tagit bort det generella eldningsförbudet

Eldningsförbud upphör

Länsstyrelsen har tagit bort det generella eldningsförbudet från och med den 21 augusti.

Eldningsförbudet är upphävt

Under senaste dygnen har det regnat och prognosen framåt visar på ytterligare nederbörd.
Risken för antändning i skog och mark har därmed minskat.
Därför har Öckerö kommun precis som Länsstyrelsen,
återkallat beslutet om eldningsförbud från den 21 augusti.

Eldningsförbudet enligt de lokala föreskrifterna för miljö och hälsa kvarstår i detaljplanelagt område.

Var ytterst försiktig

Det är nu tillåtet att använda grillar i sin trädgård. Men trots att riskerna har minskat är det fortfarande mycket torrt i de djupare markskikten.
Även om det inte råder eldningsförbud så uppmanar vi till att fortsätta vara mycket försiktig vid hantering av eld utomhus och vi avråder från all eldning och grillning nära eller direkt på marken.

Vi avråder kraftfullt från att använda engångsgrillar

Som alltid är det du som tänder en eld eller grill som är ansvarig. Du ska ha tillräcklig utrustning för att kunna släcka och se till att inte en brand kan spridas.

Skulle vi få en period av torka kan eldningsförbud åter införas.

Föreskrifter om eldning i Öckerö kommun hittar du på kommunens hemsidalänk till annan webbplats.

För allmäna frågor och svar, se Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt