Meny
Sök
Här är du:  

Med anledning av uppkommen debatt om skolorna

Den 15 december 2011 röstade ett enigt fullmäktige för förslaget om Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet. Den största satsningen sedan grundskolan infördes i Öckerö på 60-talet. Efter drygt tio år av lokalbehovsutredningar, omvärldspaningar och studiebesök fanns då ett förslag som politiker, skolchefer, rektorer kunde glädjas åt och som pekade ut en framtida skola som vi ville se i vår kommun.

Beslutet om Framtida skollokaler handlade dels om hur vi skulle kunna flytta ur små, otidsenliga och ibland hälsovådliga lokaler såsom Minnestensskolan, Ankarets skola, Brattelyckans förskola och Optimisten och in i nya, ändamålsenliga skolhus. Dels handlade det om att hitta en hållbar organisation för grundskolans senare år, årskurs 7 -9. Vi är då medvetna om att vi delvis förlorar den samlande effekten som uppstår då alla tonåringar i kommunen möts under tre läsår på samma skola.

Fem miljoner är nedlagda i projekteringskostnader i projektet Framtida skollokaler med två högstadieskolor. Denna projektering skulle inte kunna användas om man vill ändra inriktning till ett högstadium utan en omprojektering till en högstadieskola på Bratteberg kommer att medföra ytterligare kostnader och en fördröjning på ytterligare minst två år.

Nedan beskrivs de effektmål som genomförandet av projektet förväntas ge.

Ökad måluppfyllelse

Den beslutade förändringen skall öka måluppfyllelsen avseende lärande och fostran. En helhetslösning med verksamheter från 1-16 år inom samma skolområde innebär

stimulans och utmaning som främjar samarbete mellan förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem och kulturskola. Ett ökat utbyte mellan lärare för yngre och äldre barn är en möjlig väg för att uppnå bättre kontinuitet och högre kvalitet i lärandet. På F-9 skolan blandas yngre och äldre elever. Där samarbetar lärare med olika utbildning och erfarenhet om barnens lärande från grundskolans första till sista år. Med två mindre enheter blir det färre högstadieelever på ett och samma ställe vilket skapar förutsättningar för en lugnare och tryggare miljö med möjlighet till långsiktiga och fördjupade relationer mellan elever och lärare.

Valfrihet

Två skolor för årskurs 7-9 ger också en ökad valfrihet för elever och föräldrar. Det finns även möjlighet att välja skola av sociala skäl och möjlighet för rektor att, som sista åtgärd, bryta ohälsosamma elevgrupperingar.

Effektivare kostförsörjning

På Hedenskolan byggs en matsal för förbättrad logistik, livsmedelssäkerhet, kvalitet och förutsättningar för valbarhet. Med valbarhet menas möjligheten till flera rätter och salladsbuffe. Det skapas också en naturlig mötesplats för elever och pedagoger. Brattebergsskolans matsal är redan utvecklad enligt ovanstående principer. Dock krävs en upprustning av köket.

Växande kommun

Om man vill ha ett samlat högstadium skulle Bratteberg få rymma c:a 650 elever eftersom Minnessten och Ankaret ska läggas ner. Alternativt kan man bygga en låg- och mellanstadieskola också. Då skulle Bratteberg bestå av c:a 450 högstadieelever. I en växande kommun, som Öckerö är, så skulle snart elevantalet uppgå till över 500 högstadieelever. I båda dessa två alternativ skulle Bratteberg bli en stor skola nationellt sett. De planerade F-9-skolorna ska rymma 350-400 elever och då finns det också möjligheter till omfördelning i framtiden om man inte är låst till ett enda högstadium.

I dokumentet Programförutsättningar 1-16 år Heden- och Brattebergsområdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan den som vill fördjupa sig i bakgrunden till Kommunfullmäktiges beslut hitta mer information.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt