Meny
Sök
Här är du:  

Projektet Framtida Skollokaler snart i mål

Skolchefen Karl-Johan Sjödin summerar projektet Framtida Skollokaler.

Målgång och Startskott

Det har väl knappast undgått någon att projektet Framtida Skollokaler är inne i sitt slutskede. Under hösten har den tillbyggda delen på Hedens Skola tagits i besittning och nu i samband med årsskiftet, så är det Brattebergsskolans tur att fyllas med barn, elever och möblemang. Det har varit ett projekt som pågått i flera år, involverat en väldig massa olika människor, och som har ställt krav och inneburit utmaningar av alla möjliga slag för de som varit involverade. Många lärdomar och erfarenheter rikare kan vi konstatera att vi nu snart är i mål.

Höstens arbete på Hedens Skola har handlat mycket om att trimma in de lokaler som har flyttats in i: att följa upp sådant som behöver justeras, skapa nya rutiner och svetsa samman två skolor till en. Det har varit ett idogt, men tålamodsprövande arbete, där lärare, skolledning, elever och deras vårdnadshavare tillsammans har mött de utmaningar som det innebär att finna sig tillrätta i en ny tillvaro. Lagom till jullovet har det genomförts en riktad satsning för att iordningställa de praktiska arbeten som återstår med ambitionen att alla elever och personal vid terminsstart nästa år ska kunna återvända till en skola som är färdig och som man kan känna sig stolt över.

På Brattebergsskolan är inflyttningen i full gång. Det är mycket som ska falla på plats med möbler, scheman, arbetsplatser och flyttkartonger. Hela jullovet kommer att utnyttjas för att allt ska kunna stå färdigt tills dess att vårterminen drar igång igen. Visa av erfarenheterna från Heden så genomförs flytten etappvis och med en utökad beredskap. Exempelvis så flyttas slöjdsalarnas utrustning inte in förrän under sportlovet, så att tillräckligt med tid är avsatt för ändamålet. En del gamla lokaler kommer också att kunna parallellutnyttjas för att ge tid åt allt det nya att sätta sig. Under hösten så har elever och barn fått gå gå husesyn i sin nya skola för att  skapa trygghet och en känsla av vad som väntar efter nyåret.

Jag vill passa på att rikta ett stort och innerligt tack till alla som har varit med på denna resa, för det ovärderliga och fantastiska arbete som ni genomfört, och det enorma engagemang som finns kring våra skolor. Jag vill tacka alla er som jag varit i kontakt med och som har haft frågor kring hur vi genomfört och arbetat med detta projekt för det tålamod och den förståelse ni visat för att saker ibland tar längre tid än man planerat och att oförutsedda utmaningar dyker upp. 

Under en femårsperiod har Öckerö kommun moderniserat och byggt till på Kompassen, Fotö, Bratteberg och Heden. Samtidigt pågår just nu förstudier på Björkö och Bergagård. Majoriteten av våra skolor är nu väl utrustade med modern teknik. Lokalerna är vackra med spännande färgsättning och inspirerande inredning. Vi känner oss väl rustade för framtidens lärande. Jag är övertygad om att vi i Öckerö Kommun både nu och i framledes kommer att ha all anledning att vara stolta över våra skollokaler, men framförallt det vi fyller dem med: god pedagogik, engagerad personal, samt trygga och välmående barn och elever som får utvecklas och nå så långt de kan utifrån sina individuella förutsättningar

Önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!​
Med vänlig hälsning
Karl Johan Sjödin
Skolchef

Foto: Franz Media

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt