Meny
Sök
Här är du:  

Sammanfattning av fullmäktige 23 maj

Öckerö Bostads AB delas upp, kommunen ett steg närmare SOLTAK AB och ingen avgift för övernattning i skollokaler. Detta är några av besluten som fattades på kommunfullmäktiges möte 23 maj.

Kommunens medlemskap i SOLTAK AB


Kommunen har kommit ett steg närmare när kommunfullmäktige godkände att Öckerö kommun blir delägare i SOLTAK AB. SOLTAK är ett gemensamt bolag för samarbete mellan kommunerna Öckerö, Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv.

Ny kretsloppspark på Pinan


Verksamhet samhällsbyggnad får i uppdrag av kommunfullmäktige att anlägga en kretsloppspark vid Hönö Pinan. I första hand i direkt anslutning till avloppsreningsverket och i andra hand vid Tärnvägen.  

Öckerö Bostads AB delas upp


Kommunfullmäktige Beslutade att kommunens helägda dotterbolag Öbo AB ska delas upp i följande delar; ett fastighets AB, ett bostads AB och ett exploateringsbolag.

Ingen avgift för övernattning i skollokaler


Detta gäller för bidragsberättigade föreningar i Öckerö kommun och verksamheter som vänder sig till deltagare mellan 0-20 år. Detta gäller från och med 1 juni 2013.

Om trafiksäkerheten


Flera medborgarförslag och en motion från Vänsterpartiet om trafiksäkerhet i kommunen besvarades. Just nu pågår arbetet med att se över trafiksäkerheten i kommunen och med hänvisning till detta anses medborgarförslagen och motionen besvarade.

Crossbana på Hönö


Ett medborgarförslag från ungdomar på Hönö som vill ha en bana för crossmotorcyklar/motorfordon lästes upp. Förslaget anmäldes och remitterades till kommunstyrelsen.

Snabbare svar på medborgarförslag


Socialdemokraterna och Vänsterpartiet motionerade om att besvara medborgarförslag och motioner inom sex månader. Motionen anmäldes och remitterades till kommunstyrelsen.
Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt