Meny
Sök
Här är du:  

Skolinspektionen har gjort tillsyn på kommunens förskolor och fritidshem 

I juni besöktes kommunen av Skolinspektionen när de gjorde tillsyn av kommunens förskolor och fritidshem. Tillsynen gjordes genom intervjuer och samtal med föräldrar, pedagoger och skolledning. Kommunen måste åtgärda de brister som Skolinspektionen har påtalat i sina rapporter. Vidtagna åtgärder inom förskolan ska redovisas senast 2 oktober och inom fritidshem senast 30 november. 

I sina rapporter sammanfattar Skolinspektionen kommunens förskolor som bra på det stora hela. Skolinspektionen hänvisar bland annat till en enkät där 98 procent av vårdnadshavarna anser att deras barn trivs och är trygga i förskolorna. Det som kommunen måste förbättra är arbetet för att barn med annat modersmål än svenska ska utveckla sitt modersmål. Kommunen måste också förbättra arbetet när det gäller trygghet, säkerhet och rutiner vid anmälan av kränkande behandling. När det gäller frågan om trygghet och säkerhet är det framför allt lokaler och utemiljö som Skolinspektionen anmärker på.

Skolinspektionen har uppfattningen att föräldrar till elever i kommunens fritidshem känner trygghet med och har förtroende för personalen. Men fritidshemmen i kommunen behöver förbättras på flera punkter. De vill bland annat att personalen på fritidshemmen ska arbeta för att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling och att eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid och rekreation. Liksom på förskolorna behöver rutinerna förbättras när det gäller anmälan av kränkande behandling. Kommunen måste också förbättra arbetet när det gäller särskilt stöd till de elever som behöver detta. Skolinspektionen ålägger också kommunen att förbättra lokalerna eftersom de anser att lokalerna som finns idag inte duger för att syftet med utbildningen ska kunna uppnås. Förutom det svar som ska lämnas till Skolinspektionen har Barn- och utbildningsnämnden även gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan där samtliga åtgärder är såväl tidssatta som kostnadsbedömda.

Läs Skolinspektionens rapport om kommunens förskolorPDF

Läs Skolinspektionens rapport om kommunens fritidshemPDF

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt