Meny
Sök
Här är du:  

Trafikförändringar på Källö-Knippla

Efter påsk startar VA-avdelningen arbetet med att återställa marker och gator efter att ha bytt vattenledningar. Det innebär förändringar för trafiken på Källö-Knippla.
Nu är arbetet klart med att förnya vattennätet på Knippla. Under våren kommer återställningsarbete att utföras på de platser där ledningsarbete är gjort. På en del platser avvaktar vi att asfaltera eftersom Fortum ändå ska göra kabelarbeten där. Då kommer Fortum att asfaltera när de är klara.

På Källö kommer arbetet med att byta vattenledningar att återupptas efter påsk och då är det Ytterskärsvägen och delar av Lindeviksvägen som berörs. Arbetet kommer att ske etappvis och pågår fram till midsommar. Det är Hönö Schakt som utför detta arbete.

De fastigheter som får sitt vatten bortkopplat kommer att förses med provisoriska vattenledningar under tiden som arbetet pågår.

Under tiden som arbete pågår på Ytterskärsvägen kommer det att bli svårt för en del boende att köra bil där. När arbeten pågår på Lindeviksvägen kommer istället en provisorisk väg över varvsområdet att användas. (Se karta)

VA-enheten hoppas på ett fortsatt gott samarbete med de boende på Källö-Knippla.

Mer information och detaljerade kartor.PDF

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt