Meny
Sök
Här är du:  

Trähuset på Bergagårdsskolan stänger temporärt

Öckerö Fastighets AB har i samråd med Bergagårdsskolans rektor Cecilia Thundal beslutat att temporärt stänga byggnaden Trähuset på Bergagårdsskolan för verksamhet från och med 26 september.

Efter att dålig lukt upptäckts i träslöjdssalen utförde Polygon, ett företag specialiserat på bland annat fuktskador och inomhusmiljö, en inspektion av lokalerna under fredagen. Vid inspektionen konstaterades förekomst av mögel under golvet. Som en första åtgärd kommer man nu att installera ventilation i golvbjälklaget. Som en försiktighetsåtgärd kommer hela huset att stängas under tiden arbetet med ventilation och vidare undersökningar pågår. Detta beräknas ske under tiden 29-30/9.

Så snart det är möjligt kommer problemområdet isoleras för att nödvändiga åtgärder ska kunna utföras. När det är säkerställt att inomhusmiljön är god i övriga delar av Trähuset kommer dessa lokaler att öppna för verksamhet.

Stängningen medför vissa förändringar för eleverna

Information om tillfällig lokal

Måndag 29/9

Förskoleklassen Graniten och Kristallen har tillgång till idrottshallen och biblioteket

kl 8.10-12.00

Fritids: Efter lunch är fritidsavdelningarna ute på trähusets skolgård. Hönö kyrka - församlingshemmet är tillgängligt 13.10-15.00 för Kristallen och Graniten.

Opalen är i åk 2:s klassrum på stenhuset.  

Alla fritidsavdelningarna startar och avslutar dagen på Rubinen i stenhuset. 

Åk 1 har undervisning i Hönö kyrka - församlingshemmet  8.10-13.10

Tisdag 30/9

Förskoleklassen Graniten och Kristallen har tillgång till Hönö kyrka - församlingshemmet  8.10-11.10

Fritids: Efter lunch är fritidsavdelningarna ute på trähusets skolgård. Hönö kyrka - församlingshemmet är tillgängligt 12.00-16.00 för Kristallen och Graniten.

Opalen är i åk 2:s klassrum på stenhuset. 

Alla fritidsavdelningarna startar och avslutar dagen på Rubinen i stenhuset. 

Åk 1 har undervisning i 6G:s klassrum 8.10-13.10

Övrig info:

Skoldagen börjar som vanligt på trähusets skolgård för förskoleklasserna och åk 1. Vi promenerar tillsammans till respektive lokal.

Slöjd

All slöjd sker i klassrummen måndag-tisdag. Berörda klasser är 3K, 3G, 6K och 5a.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt