Meny
Sök
Här är du:  

Om du är utsatt för våld

Om du är, eller har varit, utsatt för fysiskt, psykiskt, sexuellt våld eller hot kan du få gratis hjälp och stöd. Du kan du vara anonym när du ringer. I första hand kontakatr du socialkontoret:

Under dagtid ringer du Kommunservice 031 - 97 62 00 och ber att bli kopplad till socialas jourtelefonen. 
Under kvällstid och helger ringer du till Göteborgs socialjour 031-365 87 00.

Lever du i en destruktiv relation? Känner du dig kränkt, otrygg eller rädd? Hjälp och mer information i Öckerö kommun:

Vuxenlänk till annan webbplats

Barn eller ungdomlänk till annan webbplats

Det är vanligt att man känner skuld och skam om man blivit utsatt för våld. Ibland är det svårt att berätta för sin närmaste omgivning om hur man har det. 

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

  • rådgivning och stöd
  • krissamtal
  • bearbetningssamtal
  • stöd i att ta kontakt med andra myndigheter
  • Om du har barn, kan också de få möjlighet till samtal, för att bearbeta svåra upplevelser. 

På mottagningen arbetar socionomer som har utbildning i psykoterapi och kvinnofridsfrågor. De har tystnadsplikt och för inga journaler.

Kontakta

AKUT SOS 112

INFORMATION IN OTHER LANGUAGESlänk till annan webbplats

Barn och ungdoms- psykiatrisk mottagning: 031-96 22 65

Behandlingsenheten, 031-97 64 53

BRISlänk till annan webbplats : 116 111

Familjerådgivningen 031-97 64 60

Hönö vårdcentral 031-712 76 60

Jag vill veta - för barnlänk till annan webbplats

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats (nationell)
020-50 50 50

Kyrkans jourtjänstlänk till annan webbplats, 031-800 650

Polisanmälanlänk till annan webbplats 114 114

Sahlgrenska sjukhuset (akuten)
031-342 10 00 (växel)

Socialjourenlänk till annan webbplats, kvällar och helger
031-365 87 00

Socialkontoret Öckerö 031-97 62 00

Valdinararelationer.selänk till annan webbplats

Vuxenpsykiatriska mottagningen
031-343 63 00

Öckerö vårdcentral 010-473 39 70

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt