Meny
Sök
Här är du:  

God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Om du på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande behöver en ställföreträdare kan du ansöka om att få en god man.


God man

Om du behöver hjälp med att förvalta din ekonomi, föra din talan eller att någon bevakar dina rättigheter och du inte har möjlighet att få hjälp på annat sätt kan du ansöka om att få en god man.

Det här kan en god man hjälpa till med

Information till dig som är god man eller förvaltare

Vill du bli god man?

God man för ensamkommande barn

Överförmyndaren i kommunen ska utse en god man till det ensamkommande flyktingbarnet. Den gode mannen ska företräda barnet och ge hjälp med att bevaka barnets juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Om god man för ensamkommande barn

Förvaltare

Om ett godmanskap inte räcker kan det ibland bli aktuellt med ett förvaltarskap. Det är en så kallad tvångsåtgärd som tas till när en person inte anses kunna ta hand om sig själv eller det hen äger.

Det här gör en förvaltare

Överförmyndare

Överförmyndarens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan avse omyndiga eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Hela överförmyndarverksamheten skyddas genom stark sekretess i sekretesslagen. Den innebär tystnadsplikt för alla berörda i verksamheten.
För den som har behov av hjälp medverkar Överförmyndaren till att god man, förvaltare eller förmyndare utses. Överförmyndaren kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Överförmyndaren står under tillsyn av Länsstyrelsen och står under JO:s granskning.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt