Meny
Sök

Förvaltare

En förvaltare kan utses när det inte är tillräckligt med en god man och att som behöver hjälp är helt oförmögen att vårda sig eller sin egendom. Förvaltarskapet är en tvångsåtgärd. Det innebär att en förvaltare kan förordnas utan något samtycke från den som behöver hjälp.

Genom förvaltarskapet förlorar den som behöver hjälp helt eller delvis sin rättsliga handlingsförmåga, det vill säga förmågan att ingå avtal och därmed skaffa sig rättigheter och skyldigheter. I sådana fall krävs att en läkare intygar att den som behöver hjälp inte kan vårda sig eller sin egendom.

Då någon riskerar att hamna under förvaltning utser tingsrätten ett juridiskt biträde, oftast en advokat, som ska företräda den berörs av ansökan om förvaltarskap.

Ansökan
Den som behöver hjälp eller närmsta anhörig kan ansöka om förvaltare. Likaså god man, om en sådan finns förordnad, ansöka om förvaltarskap. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av förvaltare till överförmyndaren.

Ansökan ställs till tingsrätten som beslutar om förvaltarskap.

Vem kan bli förvaltare?
Då förvaltarskapet ställer högre krav än på en god man ska den tilltänkte förvaltaren ha dokumenterad kompetens inom de aktuella ämnesområdena. Kravet är att utbildning för god man/förvaltare genomförts, eller att motsvarande kompetens finns från tidigare yrkesliv/anställningar. Undantag kan göras vid förvaltare för anhörig där de ekonomiska förhållandena är okomplicerade. Dock måste kunskap om redovisning och erfarenhet med myndighetskontakter finnas.

Vad gör förvaltaren?
Ett förvaltarskap kan bestå av tre olika delar: ”bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Det är vanligast att alla tre delarna finns med i förvaltarens uppdrag, men det behöver inte vara så.

Bevaka rätt
Att bevaka rätt betyder att den förvaltaren ska bevaka huvudmannens rättigheter gentemot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till exempel innebära att förvaltaren ska se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver. Det kan också handla om att bevaka din rätt i samband med att din bostad måste säljas. Då huvudmannen har inte rätt att ingå avtal innebär det att eventuella sådana inte är bindande.

Förvalta egendom
Att förvalta egendom betyder till exempel att den förvaltaren ska se till att räkningar blir betalda, nödvändiga avtal görs och att huvudmannens medel förvaltas på ett gott sätt. Huvudmannen kan inte längre ingå olika avtal och inte heller bestämma över sina pengar.

Sörja för person
Sörja för person betyder att den förvaltaren ska företräda dig och bevaka huvudmannens intressen i mer personliga frågor, till exempel att delta i vårdplaneringar. Förvaltaren har dock inte rätt att agera i medicinsk behandling eller liknande.

Övriga uppgifter
Det är inte alltid den förvaltaren som ska utföra alla åtgärder för huvudmannen. En förvaltares uppgift är i stället att se till att saker blir utförda, inte att göra det själv. Det ingår till exempel inte i en förvaltares uppdrag att ta hand om städning eller att göra matinköp.

Kan ett förvaltarskap upphöra?
Ett förvaltarskap ska endast upphöra om det är tydligt att det inte längre är nödvändigt. I vissa fall leder det till att huvudmannen i stället får en god man om det finns behov av det. I dessa fall är det tingsrätten som fattar beslut.

Kontakta

Överförmyndare
Lars Iggström

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt