Meny
Sök
Här är du:  

God man ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar ska så snart som möjligt få en god man som företräder dem. Den gode mannens uppgift är att i första hand se till att barnet får en trygg tillvaro under den första tiden i Sverige.


Detta hjälper en god man till med

Att vara god man för ett ensamkommande barn innebär att du företräder barnet som både vårdnadshavare och förmyndare. Detta betyder att du som god man ansvarar för och bestämmer över barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Som god man ska du:

  • stödja barnet i kontakten med Migrationsverket och närvara vid asylutredningen
  • ansöka om aktuella bidrag (till exempel studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd).
  • se till att barnet har ett fungerande boende.
  • se till att barnet får hälso- och sjukvård efter behov.
  • se till att barnet får en fungerande skolgång.
  • se till att barnet om det är möjligt får kontakta sina föräldrar eller sin familj i sitt hemland.

Så länge varar godmanskapet

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år. Överförmyndaren kan också besluta om att godmanskapet upphör:

  • när barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva vårdnaden och förmyndarskapet
  • när barnet varaktigt lämnar Sverige
  • när en särskild förordnad vårdnadshavare utsetts
  • när det är uppenbart att god man inte behövs.

Arvode och ersättning

En god man har rätt till arvode för det arbete som läggs ned inom ramen för updraget samt ersättning för skäliga kostnader. Beslut om arvode och ersättning fattas av överförmyndaren.

Vill du bli god man för ensamkommande barn?

För att vara god man för ett ensamkommande barn fordras att man deltagit i en utbildning för detta. Utbildningen omfattar ca 25 timmar och anordnas Folkuniversitetet och Röda Korset.

Om du är intresserad av att bli god man kan du anmäla ditt intresse till kommunens överförmyndare. Utbildningskostnaden kan bekostas av Öckerö kommun. Kontakta överförmyndaren om frågor avseende utbildning och eventuell kostnadsersättning.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt