Meny
Sök
Här är du:  

Brottsförebyggande arbete

Öckerö kommuns brottsförebyggande arbete sker i samverkan med andra myndigheter och organisationer i Rådet för hälsa och trygghet.

Det brottsförebyggande arbete, brottsprevention, innebär åtgärder som minskar riskerna att utsättas för brott eller som hämmar människors brottsliga och oönskade beteende.

Brottsförebyggande arbete delas ofta upp i social och situationell brottsprevention.
Social brottsprevention har som mål att motverka att individer antingen börja begå brott i unga år eller motverka återfall i ny brottslighet efter avtjänat straff.
Situationell brottsprevention är insatser som syftar till att minska antalet möjliga brottstillfällen. Åtgärderna är situationsbundna och riktas mot tillfället, platsen eller sammanhanget där brottet begås. Det kan exempelvis bestå av avskräckning och försvårande av brott eller ökad bevakning. 

 

Medborgarlöfte

Medborgarlöftet handlar om gemensamma åtgärder, vilka ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten inom ett område under ett verksamhetsår. Under våren 2017 har polisen i samarbete med kommunen utifrån medborgardialoger arbetet fram ett gemensamt medborgarlöfte.

Medborgarlöftet 2017
Genom medborgarlöftet, med gemensamma åtgärder, ska trafikbeteendet och trafiksäkerheten förbättras och den upplevda tryggheten stärkas i Öckerö kommun.

Följande utlovas:

  • Vid minst 6 tillfällen, utöver den vanliga verksamheten, genomföra polisiära trafikinsatser med olika fokus utifrån aktuell problematik.
  • Genomföra ett antal trygghetsvandringar med syfte att identifiera möjliga trygghetsåtgärder i den fysiska trafikmiljön och prioritera de särskilt utsatta vägavsnitten.
  • Öka samverkan med frivilligorganisationer som vill vara med och stötta ett gott trafikbeteende samt en ökad vuxennärvaro i kommunen.
  • Aktivt arbeta tillsammans med föräldrar för ett ökat engagemang för barns och ungdomars trafikkunskap och beteende i trafiken.

Läs mer om Öckerö kommuns medborgarlöfte härPDF.

Dessa löften är en del av en långsiktig satsning för att förändra rådande kultur i Öckerö kommun.  

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt