En vision om Öckerö Nya Centrum

 

Ett av de största utvecklingsarbetena för Öckerö kommun tagit ytterligare ett steg mot att förverkligas när detaljplanen för Öckerö Nya Centrum nu är ute på granskning. På den här hemsidan presenterar vi det material vi har arbetat fram, och vilka tankar vi har om området.

Hittills har många öbor varit med och lämnat sina synpunkter och önskemål om Öckerö Nya Centrum. De svar som de lämnat kan du se här.

Granskning av detaljplan för Öckerö Nya Centrum 28 september – 19 oktober 2018


Öckerö kommunstyrelse har beslutat om granskning av detaljplan för Öckerö Nya Centrum. Granskningen pågår under tiden 28 september – 19 oktober 2018.

När granskningen är avslutad sammanställs och besvaras inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Sedan inarbetas eventuella förändringar innan planförslaget förbereds för ett antagande i kommunfullmäktige. Det är viktigt att känna till att den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga senare beslut om att anta planen.

Information om granskningen hittar du här.

Val länkar Så här har vi tänkt oss Gör din röst hörd Vad händer sen? Vanliga frågor