Meny
Sök
Här är du:  

Kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogrammet har idag en given plats i samhällsplaneringen och ingår som en naturlig del i den kommunala miljödebatten. Bevarandeintressen, såväl i bevarandet av de förhistoriska och maritima lämningarna som värdena i den byggda miljön, har stöd i lagstiftningen och det är därför viktigt att Öckerö kommun har ett väl fungerande beslutsunderlag i dessa frågor.


Arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram för Öckerö Påbörjades hösten 2005 delvis finansierat av EU-medel. Samhällsbyggnadsnämnden har i samråd med kultur- och fritidsnämnden ansvarat för översynen. Inventeringar och framtagande av handlingarna pågick under 2005-2008.

Efter viss översyn godkände samhällsbyggnadsnämnden i november 2008 handlingarna. Vid antagandeprövningen i kommunstyrelsen återremitterades ärendet till samhällsbyggnadsnämnden efter synpunkter anmälda i ett medborgarförslag. Översynen skulle ske med representanter från Rörö.

I yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen konstateras att, på grund av de stora förändringar Rörö Ö-råd föreslagit, har alla bebyggelsemiljöer på Rörö lyfts ut ur programmet.

Beslutet om att anta kulturmiljöprogrammet där Rörö helt har lyfts ur gjordes av Kommunfullmäktige 2012-03-29 (Kf § 22).

För närvarande gäller det tidigare kulturminnesvårdsprogrammet för Rörö.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt