Meny
Sök

Brattebergs förskola

Öckerö förskola är belägen mitt på ön vid Brattebergskolans idrottsområde med närhet till en variationsrik natur. Förskolan består av avdelningarna Spektra och Prisma, som har ett nära samarbete.

Vår förskola är en mötesplats där barn möter andra barn och vuxna i olika miljöer. En lärandeplats för att skapa relationer där erfarenheter och kunskaper utbyts. Vi ser att barn har olika förmågor, olika sätt att lära och förstå sin omvärld. Barn har rätt till egna hypoteser och tankar kring hur någonting förhåller sig. Det berikar oss att se mångfalden hos varandra och att i det se varandras möjligheter.

Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar tillsammans. För att synliggöra lärandeprocesser använder vi oss av Pedagogisk Dokumentation, där vi tillsammans reflekterar och analyserar kring lärande utifrån läroplanen (Lpfö 98, rev 2010).

Lek och lärande bildar en helhet i förskolan där den pedagogiska miljön är en viktig komponent för barnens utveckling av självständighet, fantasi och kreativitet . Tillsammans kan vi leka — lära — förstå vår omvärld som vi alla är medskapare av. Barnen ges möjlighet till inflytande och delaktighet som är grundläggande värden i vårt demokratiska samhällsliv.

Kontakta

Förskolechef
Paula Erlandsson

Öckerö förskola
Prisma 031-97 67 18
Spektra 031-97 67 17

Adress

Besöksadress
Brattevägen 34, Öckerö

Postadress
Box 1013
475 22 Öckerö

Mer information

Du som har ett barn på förskolan hittar mer information om din verksamhet på Unikumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du ta del av Öckerö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt