klart.se

Här är du:  

Bratteberg

Till Bratteberg kommer kommunens unga för att gå skolår 7, 8 och 9. Här samlas dagligen nästan 400 ungdomar från tio olika öar och Bratteberg blir därför en viktig mötesplats som får betydelse för sammanhållningen mellan människor i Öckerö Kommun. Elever och lärare är indelade i tre arbetslag. Där har man sin bas och personal och elever får bättre förutsättningar att lära känna varandra.

Alla som arbetar på skolan har ansvar för att eleverna ska ha en så god arbetsmiljö som möjligt. Därför finns det ett nära samarbete med skolrestaurangen, fritidsgården, vaktmästare och lokalvårdare. Fritidsgården inryms i skolan och är öppen både dag- och kvällstid.

Kontakta
Rektor
Karl Johan Sjödin
Telefon: 031-97 63 06

Biträdande rektor
Jenny Almhöjd
Telefon: 031-97 62 93

Administratör
Tanja Wiesner
Telefon: 031-97 63 07

Adress
Besöksadress
Brattevägen 34, Öckerö

Postadress
Box 1013 475 22 Öckerö

Sjukanmälan
Telefon: 0515-86 907
Ha elevens personnummer
till hands.
Anmäl före kl. 12.00 för
registrering samma dag.

Mer information

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 8:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Öckerö ikommuns twitterkanal Öckerö kommuns facebooksida Öckerö kommuns sidor på sociala medier