Meny
Sök
Här är du:  

Skolskjuts och busskort

Reglerna för skolskjuts gäller elever som är folkbokförda i Öckerö kommun och går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Skolskjuts anordnas i första hand genom skolkort för resa med ordinarie kollektivtrafik. I de fall kollektivtrafik inte är utbyggd eller av något skäl inte kan nyttjas ordnas skjuts med särskild skolbuss eller skoltaxi.

 


Rätt till skolskjuts utifrån folkbokföringsadress

 

Följande elever har rätt till skolskjuts

  • Elev som färdas med avgiftsbelagd färja eller som av någon anledning anvisas undervisning på annan skola
  • Elev i årskurs 7-9 boende på Björkö, Rörö, Hyppeln och Knippla
  • Elev i årskurs F-3 boende på Knippla har rätt till transport/ledsagning till Hälsö skola
  • Elev i årskurs F-3 boende på Hyppeln har rätt till ledsagning till Rörö skola

Skolkort till kommungränsen ges till ovanstående elever även om de väljer fristående skola eller skola utanför kommunen. 

 

Rätt till skolskjuts på grund av särskilda skäl

 

Rätt till skolskjuts på grund av särskilda skäl beslutas i varje enskilt fall genom individuell prövning av varje elevs möjlighet att ta sig till och från skolan. Beslut om skolskjuts på grund av särskilda skäl tas av chef för central elevhälsa.

Växelvis boende
Med växelvis boende menas att eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna. Vid växelvis boende kan rätten till skolskjuts prövas från båda adresserna. Eleven ska vara folkbokförd i kommunen. Om ena hemadressen är i en annan kommun kan eleven beviljas skolskjuts till kommungränsen om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Skolskjuts över kommungränsen beviljas inte.

Resa till specialförskola
Barn som behöver gå i sådan specialförskola som inte finns i Öckerö kommun har rätt till skolskjuts till sådan förskola inom regionen. Den förskola som ligger närmast ska väljas i första hand om förskolan i övrigt uppfyller de krav som behöver ställas utifrån barnets behov. Barn som har rätt till ledsagare får medta ledsagaren på resa till och från förskolan utan kostnad.

Tillfälligt funktionshinder eller olycksfall
Elev som skadar sig kan via försäkringsbolaget få taxi till och från skolan om skadan medför att eleven inte på egen hand kan ta sig till skolan. Kommunens olycksfallsförsäkring för alla barn och elever som är folkbokförda i kommunen gäller både under skoltid och på fritiden.

Modersmålsundervisning
Elev som beviljats modersmålsundervisning kan erhålla skolkort om undervisningen förläggs till en annan skola.
Information om

 

Ansök om skolskjuts eller busskort

 

Inför varje nytt läsår ska du göra en ny ansökan om skolskjuts eller busskort, då en ansökan gäller för ett läsår i taget.

Fyll i ansökanPDF och skicka till:

Öckerö kommun
475 80 Öckerö

 

Information till dig som redan har beslut om skolskjuts

 

Permanent ändring i elevens schema, ombokning av resor till ny adress

Kontakta kommunens skolskjutssamordnare för att beställa en helt ny taxiresa vid till exempel ändring i elevens schema eller då eleven ska åka till en adress som inte är registrerad på eleven hos Samres. Handläggningstiden är 5 arbetsdagar.

Tillfällig ändring i elevens resa

Kontakta kommunservice för tillfälliga ändring i elevens resa. Handläggningstiden är 3 arbetsdagar.

Avboka en taxiresa

Ring Samres telefon 0515-68 57 60 för att avboka resan.

Boka tidigare hemresa

Ring Samres, telefon 0515-68 57 60 om eleven till exempel blivit sjuk under skoldagen och behöver åka hem tidigare.

Om taxin är försenad

Ring Samres, telefon 0515-68 57 60, om taxin är mer än 10 minuter försenad.

Missat taxin på eftermiddagen

Ring Samres, telefon 0515-68 57 60 för att boka en ny taxiresa om eleven missat taxin på eftermiddagen.

Missat taxi på morgonen

Om eleven missat taxin på morgonen avbokas hemresan automatiskt. Behöver eleven ändå en taxiresa hem måste skolan ringa Samres, telefon 0515-68 57 60, för att boka en taxi för hemresan.

Ombokning av taxi till redan registrerad adress

Ring Samres, telefon 0515-68 57 60, om eleven ska åka till en annan adress, till exempel kortids eller fritids. OBS! Denna adress måste redan finnas registrerad på eleven hos Samres.

Förseningar eller andra problem med taxi

Om taxin ofta är försenad eller det är andra problem med taxiresorna är det viktigt att du rapporterar det till Synpunkten för att få hjälp med att taxiresorna ska bli bättre.
E-post: synpunkt.anrop@vasttrafik.se
Telefon: 0771-41 43 10

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt