Meny
Sök
Här är du:  

Vuxenutbildning

Varje kommun skall erbjuda alla vuxna invånare utbildning med målet att stödja och stimulera deras lärande och fortsatta studier. Erbjudandet skall gälla grundläggande vuxenutbildning som motsvarar grundskolan och gymnasial utbildning som motsvarar gymnasieskolan. Den som har fått minst utbildning tidigare skall prioriteras. Som vuxen räknas man andra halvåret det år man fyller tjugo år. I vuxenutbildningen ingår även Särskild utbildning för vuxna för den som har en utvecklingsstörning.  

Vuxenutbildning motsvarande grundskolan

Den som saknar kunskaper motsvarande de man lär sig i grundskolan har rätt till utbildning i den egna eller någon annan kommun. De ämnen som man har rätt att studera är svenska (eller svenska som andraspråk), engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi samt hem- och konsumentkunskap. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i Öckerö kommun eller någon annan kommun.

Vuxenutbildning motsvarande gymnasieskolan

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan och skall erbjudas vuxna som behöver sådan utbildning för att bli behöriga till grundläggande utbildningar på högskolan. Den som har en examen från ett yrkesprogram i gymnasiet men saknar grundläggande behörighet till högskolan har också rätt att läsa det som saknas för att bli behörig. Om kommunen har resuser kan också annan vuxenutbildning beviljas. 

Rätten att komplettera ett yrkesprogram gäller också om man behöver vända sig till en annan kommun för att kunna läsa de saknade kurserna. I sådana fall skall hemkommunen betala kostnaden.

Du har rätt att läsa in flera behörigheterna men bara en i taget. För att kunna läsa in en särskild behörighet måste du först ha grundläggande behörighet. Varje högskola beslutar själv vad som är särskild behörighet.

Öckerö kommun ansvarar för att erbjuda sina medborgare utbildningen eller betala för den i annan kommun. För att kunna använda sig av rätten att läsa in grundläggande eller särskild behörighet måste eleven vara behörig till utbildning på gymnasial nivå (se skollagen 20 kap. 20§), det vill säga:

  • vara över 20 år eller ha avslutat en gymnasieutbildning
  • vara folkbokförd i Sverige
  • ha förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig undervisningen

Mer information får du av kommunens studie-och yrkesvägledare och på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KOMVUX

Kontakta

Skoladministratör
Annette Islander

Studie- och yrkesvägledare
vuxenutbildningen
Lina Häggman
Deniz Jusuf (on, to)

Tf. Chef Centrala elevhälsan
Anna Bondemark

Adress

Besöksadress
Björnhuvudsvägen 45, Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
Vuxenutbildningen
475 80 Öckerö

Mer information

Vill du ta del av Vuxenutbildningen i Öckerö kommuns plan mot diskriminering och kränkande behandling Klicka härWord

Ansökan till LärvuxPDF

Information om kommunens aktivitetetsansvar (KAA)PDF

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt