Nyheter från Öckerö kommun https://www.ockero.se/sidorutanformenyn/nyheter.4.528dbe32137e9887c8a1e5.html Senaste nytt från Öckerö kommun sv Öckerö kommun SiteVision 5.0 Thu, 20 Jun 2019 13:27:48 +0200 Snart lanserar vi en ny modern webbplats! Enklare, tydligare och med en stilren design. Så vill vi beskriva vår nya webbplats som lanseras den 26 juni. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/snartlanserarviennymodernwebbplats.5.5eff744c16b6635c478cce3.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/snartlanserarviennymodernwebbplats.5.5eff744c16b6635c478cce3.html Thu, 20 Jun 2019 08:35:43 +0200 Skadegörelse på Hedens skola Under våren har det varit flera inbrott med skadegörelse på Hedens skola. Bland annat har en pulversläckare använts vilket inneburit en så pass stor skadegörelse att verksamheten har behövt saneras. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/skadegorelsepahedensskola.5.5eff744c16b6635c478cb20.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/skadegorelsepahedensskola.5.5eff744c16b6635c478cb20.html Tue, 18 Jun 2019 16:01:16 +0200 25-års jubileum för EKAM - En kväll att minnas! På skolavslutningsdagen den 14 juni genomförde Öckerö fritidsgård den 25:e upplagan av 9:ornas avslutningsfest EKAM, En kväll att minnas. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/25arsjubileumforekamenkvallattminnas.5.5eff744c16b6635c4784858.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/25arsjubileumforekamenkvallattminnas.5.5eff744c16b6635c4784858.html Mon, 17 Jun 2019 11:09:41 +0200 Ändrad soptömning i Midsommarveckan För er som i normala fall får ert avfall hämtat på fredagar får istället hämtning torsdag 20 juni. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/andradsoptomningimidsommarveckan.5.469cbbbb16abe71b628a6314.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/andradsoptomningimidsommarveckan.5.469cbbbb16abe71b628a6314.html Mon, 17 Jun 2019 10:22:01 +0200 Sommaröppet på biblioteken Från och med denna vecka så har biblioteken i Öckerö kommun sommaröppettider https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sommaroppetpabiblioteken.5.469cbbbb16abe71b628a62e7.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sommaroppetpabiblioteken.5.469cbbbb16abe71b628a62e7.html Tue, 11 Jun 2019 15:02:49 +0200 Driftsmeddelande: Begränsad framkomlighet på Norgårdsvägen under vecka 25 Under vecka 25 kommer Gatuenheten via NCC Industry utföra beläggningsarbeten på Norgårdsvägen, från Hockeyvägen till Rördammsvägen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/driftsmeddelandebegransadframkomlighetpanorgardsvagenundervecka25.5.469cbbbb16abe71b62887f12.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/driftsmeddelandebegransadframkomlighetpanorgardsvagenundervecka25.5.469cbbbb16abe71b62887f12.html Fri, 07 Jun 2019 14:22:15 +0200 Driftsmeddelande: Besöksparkeringarna på Solhöjden kommer att flyttas Måndag 10 juni kommer vi att flytta besöksparkeringarna ifrån befintliga Solhöjden till Nya Solhöjden för att kunna fortsätta med den nya VA-anslutningen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/driftsmeddelandebesoksparkeringarnapasolhojdenkommerattflyttas.5.469cbbbb16abe71b628735d7.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/driftsmeddelandebesoksparkeringarnapasolhojdenkommerattflyttas.5.469cbbbb16abe71b628735d7.html Wed, 05 Jun 2019 13:42:45 +0200 Hästens badplats åter öppen för bad Nu är det ok att bada på Hästens badplats igen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hastensbadplatsateroppenforbad.5.469cbbbb16abe71b628690a6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hastensbadplatsateroppenforbad.5.469cbbbb16abe71b628690a6.html Wed, 05 Jun 2019 10:29:34 +0200 Driftmedelande: Begränsad framkomlighet vid Rörö färjeläge Tisdag 11 juni kommer vi att påbörja en servisutbyggnad till Rörö sjöräddningsstation. Jobbet kommer att göras i två etapper för att underlätta trafik till och från färjeläget. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/driftmedelandebegransadframkomlighetvidrorofarjelage.5.469cbbbb16abe71b6286845e.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/driftmedelandebegransadframkomlighetvidrorofarjelage.5.469cbbbb16abe71b6286845e.html Tue, 04 Jun 2019 16:27:40 +0200 Sommaraktiviteter för barn och unga i Öckerö kommun https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sommaraktiviteterforbarnochungaiockerokommun.5.469cbbbb16abe71b628648ad.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sommaraktiviteterforbarnochungaiockerokommun.5.469cbbbb16abe71b628648ad.html Tue, 04 Jun 2019 16:23:34 +0200 Kanndalsfyren bäst skötta påskefyr 2019 I år är det gänget runt Kanndalens påskefyr som tilldelas vandringspriset för bäst skötta påskefyr. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kanndalsfyrenbastskottapaskefyr2019.5.469cbbbb16abe71b628648c3.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kanndalsfyrenbastskottapaskefyr2019.5.469cbbbb16abe71b628648c3.html Fri, 31 May 2019 10:01:33 +0200 Driftmeddelande: Ny logistik för att lämna grenar/ris och virke på återvinningsscentralerna på Knippla, Hyppeln och Rörö Från och med 3 juni måste vi skilja på fraktionerna "grenar/ris" och "virke" på återvinningscentralerna på nordöarna. Ojämna veckor from vecka 23 och framöver kan rent virke lämnas, ej ris och grenar. Jämna veckor from vecka 24 kan man istället lämna ris/grenar men ej rent virke. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/driftmeddelandenylogistikforattlamnagrenarrisochvirkepaatervinningsscentralernapaknipplahyppelnochroro.5.469cbbbb16abe71b6284e384.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/driftmeddelandenylogistikforattlamnagrenarrisochvirkepaatervinningsscentralernapaknipplahyppelnochroro.5.469cbbbb16abe71b6284e384.html Wed, 29 May 2019 15:32:15 +0200 Konstverket på Hedenhallen Nu har konstnären Henrietta Kozica påbörjat konstverket på Hedenhallen. Hon tolkar den japanska folksagan Fiskarpojken Urashima Taro. Se målningen växa fram dag för dag. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/konstverketpahedenhallen.5.469cbbbb16abe71b6283f0d9.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/konstverketpahedenhallen.5.469cbbbb16abe71b6283f0d9.html Mon, 27 May 2019 16:14:44 +0200 Nu är det dags att se över träd, buskar och häckar så att de inte utgör en trafikfara En häck som växer ut över gång- och cykelbanan kan tvinga oskyddade trafikanter och cyklister ut i vägbanan då häcken utgör ett hinder för en säker framkomlighet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuardetdagsattseovertradbuskarochhackarsaattdeinteutgorentrafikfara.5.469cbbbb16abe71b6283b887.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuardetdagsattseovertradbuskarochhackarsaattdeinteutgorentrafikfara.5.469cbbbb16abe71b6283b887.html Fri, 24 May 2019 10:38:38 +0200 Badplatsen Hästen fortsatt avstängd Ett bälte av brun massa ligger i viken på badplatsen Hästen Hönö och har fastnat där. Det är alger och tång och det luktar väldigt illa. Naturen kommer att lösa detta själv, med lite hjälp från oss. Det vill säga att naturen tar hand om det som finns i vattnet, så får vi lösa det som spolats upp på land. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/badplatsenhastenfortsattavstangd.5.469cbbbb16abe71b6282aeea.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/badplatsenhastenfortsattavstangd.5.469cbbbb16abe71b6282aeea.html Thu, 23 May 2019 08:56:33 +0200 Fritid och kultur HBTQ-certifieras Under år 2018-2019 har hela verksamheten fritid och kultur i Öckerö kommun utbildats i syfte att HBTQ-certifiera verksamheten. I samband med Öckerö pride- och kulturkalas den 25 maj 2019 mottar verksamheten certifikatet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fritidochkulturhbtqcertifieras.5.469cbbbb16abe71b62825512.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fritidochkulturhbtqcertifieras.5.469cbbbb16abe71b62825512.html Mon, 20 May 2019 16:39:37 +0200 Stora regnmängder väntas - risk för översvämning I morgon tisdag (21/5) eftermiddag och kväll, från ca kl 14:00-20:00 med höjdpunkt mellan ca kl 16:00-18:00 väntas det komma stora nederbördsmängder i kommunen. Nedan får du tips om hur du skyddar dig och din fastighet mot översvämning i källaren. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/storaregnmangdervantasriskforoversvamning.5.469cbbbb16abe71b62817385.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/storaregnmangdervantasriskforoversvamning.5.469cbbbb16abe71b62817385.html Thu, 16 May 2019 09:28:45 +0200 Förändringar i kollektivtrafiken på de sammanhängande öarna I december 2020 genomför Västtrafik och Öckerö kommun en förändring av kollektivtrafiken i kommunen. Detta kommer påverka både våra linjer 290/291 samt flexlinjen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forandringarikollektivtrafikenpadesammanhangandeoarna.5.469cbbbb16abe71b628ba3.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forandringarikollektivtrafikenpadesammanhangandeoarna.5.469cbbbb16abe71b628ba3.html Wed, 15 May 2019 17:30:00 +0200 Viktig information om området kring Norgårdsberget I samband med detaljplanarbetet Norra Brevik har en miljöteknisk undersökning av marken utförts. Undersökningen har även omfattat ett utökat område kring Norgårdsberget. Undersökningen visar på förhöjda värden av miljö- och hälsofarliga ämnen i området. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/viktiginformationomomradetkringnorgardsberget.5.583aafaa16a4d21ae0468e0b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/viktiginformationomomradetkringnorgardsberget.5.583aafaa16a4d21ae0468e0b.html Wed, 08 May 2019 13:00:07 +0200 Klart med ny skola på Björkö Fredag den 3:e maj tecknade kommunen ett 25-årigt hyresavtal om ny skola på Björkö. Det är NCC som förvärvat tomten av Öckerö Fastigheter AB och ska bygga ny skola i anslutning till den befintliga. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/klartmednyskolapabjorko.5.583aafaa16a4d21ae043f5b9.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/klartmednyskolapabjorko.5.583aafaa16a4d21ae043f5b9.html Thu, 02 May 2019 15:43:33 +0200 Arbetet med vatten och avlopp till Nya Solhöjden startar under vecka 19 VA-arbetet kommer förläggas med start nerifrån Sörgårdsvägen, upp till Solstigen och slutligen till Nya Solhöjden. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/arbetetmedvattenochavlopptillnyasolhojdenstartarundervecka19.5.583aafaa16a4d21ae042ac86.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/arbetetmedvattenochavlopptillnyasolhojdenstartarundervecka19.5.583aafaa16a4d21ae042ac86.html Tue, 30 Apr 2019 14:18:59 +0200 Tillgänglighetsanpassa en busshållplats Med start den här veckan så kommer vi att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Åsvägen på Hönö https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillganglighetsanpassaenbusshallplats.5.583aafaa16a4d21ae0420300.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillganglighetsanpassaenbusshallplats.5.583aafaa16a4d21ae0420300.html Mon, 29 Apr 2019 15:52:36 +0200 Avvikande öppettider på Öckerö bibliotek Biblioteket stänger tidigare på Valborgsmässoafton och är stängt på Första maj https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/avvikandeoppettiderpaockerobibliotek.5.583aafaa16a4d21ae041b37c.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/avvikandeoppettiderpaockerobibliotek.5.583aafaa16a4d21ae041b37c.html Thu, 25 Apr 2019 17:03:54 +0200 Fullmäktige startar kl 18:15 torsdag 25 april På torsdagens fullmäktige kommer bland annat innehålla årsredovisning 2018.   https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fullmaktigestartarkl1815torsdag25april.5.583aafaa16a4d21ae047aac.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fullmaktigestartarkl1815torsdag25april.5.583aafaa16a4d21ae047aac.html Fri, 19 Apr 2019 17:23:54 +0200 Räddningstjänsten uppmanar: det är torrt i marken så var försiktiga med grill och eldning Under dagen har två smärre gräsbränder uppstått på grund av "luntning". Tänk på att det gått ut en varning om risk för gräsbrand i veckan på grund av den torra marken. Räddningstjänsten uppmanar därför alla att vara extra försiktiga under rådande omständigheter. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/raddningstjanstenuppmanardetartorrtimarkensavarforsiktigamedgrillocheldning.5.39629b96169c4cfbfe8c820a.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/raddningstjanstenuppmanardetartorrtimarkensavarforsiktigamedgrillocheldning.5.39629b96169c4cfbfe8c820a.html Wed, 17 Apr 2019 15:54:33 +0200 Världens folksagor hyllas i urbant konstprojekt Artscape är ett konstnärsprojekt där konstnärer från hela världen skapar unika konstverk i stadsmiljöer. Under perioden 27 maj till 16 juni kommer konstnären Henrietta Kozica att skapa ett konstverk på Hedenhallen på Hönö. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varldensfolksagorhyllasiurbantkonstprojekt.5.39629b96169c4cfbfe8b1623.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varldensfolksagorhyllasiurbantkonstprojekt.5.39629b96169c4cfbfe8b1623.html Wed, 17 Apr 2019 14:49:15 +0200 Lyckad satsning på seniorer på Öckerö med Senior Sport School Under våren har 25 seniorer boende i Öckerö kommun fått möjlighet att prova på kommunens föreningsliv och få mer kunskap inom kost och hälsa. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lyckadsatsningpaseniorerpaockeromedseniorsportschool.5.39629b96169c4cfbfe8b0abb.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lyckadsatsningpaseniorerpaockeromedseniorsportschool.5.39629b96169c4cfbfe8b0abb.html Fri, 12 Apr 2019 12:29:57 +0200 Premiär för Städa Sveriges kust I helgen går startskottet för Städa Kust, en omfattande vårstädning av Sveriges kust. Bakom projektet står idrottens miljöorganisation Städa Sverige och tusentals idrottsungdomar. Hönö IS, IFK Björkö och Öckerö IF är deltar från vår kommun. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/premiarforstadasverigeskust.5.39629b96169c4cfbfe8786d1.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/premiarforstadasverigeskust.5.39629b96169c4cfbfe8786d1.html Wed, 10 Apr 2019 12:50:34 +0200 Öckerö kommun i topp bland Göteborgsregionens kommuner i årets Insiktsmätning Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. Öckerö kommun placerar sig högst bland GR-kommunerna med ett index på 82. Bland Sveriges kommuner placerar sig Öckerö på plats 4, vilket är fantastiskt bra.   Jämfört med 2017 års resultat har Öckerö kommun ökat från 79 till 82 vilket visar på att arbetet som utförs uppskattas av näringslivet. Enkäten skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Det som sticker ut i mätningen inom serviceområdena är att bemötandet är högsta värdet, det andra som noteras är att kommunens rättssäkerhet får höga bedömningar. Det är medarbetarnas ambition att fortsätta utveckla kommunens service till företagen så att de stöds i sin utveckling och tillväxt. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunitoppblandgoteborgsregionenskommuneriaretsinsiktsmatning.5.39629b96169c4cfbfe862f73.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunitoppblandgoteborgsregionenskommuneriaretsinsiktsmatning.5.39629b96169c4cfbfe862f73.html Wed, 10 Apr 2019 09:40:31 +0200 Risk för gräsbränder Enligt SMHI råder det stor risk för gräsbrand i Västra Götalands län. Risken för gräsbränder ökar när fjolårsgräset torkar upp, vilket gör att elden snabbt och enkelt kan sprida sig. Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka vid behov. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/riskforgrasbrander.5.39629b96169c4cfbfe86196b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/riskforgrasbrander.5.39629b96169c4cfbfe86196b.html Tue, 09 Apr 2019 09:54:01 +0200 Avvikande öppettider på Öckerö bibliotek Torsdag 11 april har biblioteket stängt. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/avvikandeoppettiderpaockerobibliotek.5.39629b96169c4cfbfe856d2f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/avvikandeoppettiderpaockerobibliotek.5.39629b96169c4cfbfe856d2f.html Mon, 01 Apr 2019 15:29:58 +0200 Stora utmaningar att hitta ersättare till förtroendeuppdrag Partierna i kommunfullmäktige står idag inför utmaningen att hitta ledamöter och ersättare till de olika förtroendeuppdragen. En generationsväxling pågår och det är svårt att locka yngre personer att delta i den kommunala politiken. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/storautmaningaratthittaersattaretillfortroendeuppdrag.5.39629b96169c4cfbfe811b1f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/storautmaningaratthittaersattaretillfortroendeuppdrag.5.39629b96169c4cfbfe811b1f.html Fri, 29 Mar 2019 14:03:38 +0100 Livshotande skadegörelse av livräddningsutrustning Det har framkommit att det stjäls linor till livbojar runt om i kommunen. Detta kan få mycket allvarliga konsekvenser eftersom livbojarna inte går att använda så som det är tänkt. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/livshotandeskadegorelseavlivraddningsutrustning.5.39629b96169c4cfbfe8449e.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/livshotandeskadegorelseavlivraddningsutrustning.5.39629b96169c4cfbfe8449e.html Fri, 29 Mar 2019 12:46:50 +0100 Viktig information till dig som är eller vill bli leverantör till Öckerö kommun Det är lag om krav på e-faktura till offentlig sektor från 1 april 2019. Som leverantör till Öckerö kommun ska ni skicka era fakturor som elektroniska fakturor. Se information på hemsidan: Information till leverantörer https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/viktiginformationtilldigsomarellervillblileverantortillockerokommun.5.39629b96169c4cfbfe83f9e.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/viktiginformationtilldigsomarellervillblileverantortillockerokommun.5.39629b96169c4cfbfe83f9e.html Tue, 26 Mar 2019 11:13:42 +0100 Nu kör båttrafiken till Grötö och Kalvsund som vanligt Polstjernan är nu återigen i trafik efter ett kort driftsstopp. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nukorbattrafikentillgrotoochkalvsundsomvanligt.5.7a38cf45169aa0b4de714cbc.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nukorbattrafikentillgrotoochkalvsundsomvanligt.5.7a38cf45169aa0b4de714cbc.html Thu, 21 Mar 2019 15:19:49 +0100 Ett jobb utöver det vanliga Kom på öppet hus och få reda på mer om jobbet som brandman i beredskap.   Var? Öckerö brandstation, Stranden 12 När? Onsdag den 10 april, kl 18.00-19.00 https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ettjobbutoverdetvanliga.5.5a4ae8121694eb2c2ff4e250.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ettjobbutoverdetvanliga.5.5a4ae8121694eb2c2ff4e250.html Thu, 21 Mar 2019 15:09:47 +0100 Trafik Göteborg informerar: Hjuviksvägen ska bli säkrare De trafiksäkerhetshöjande arbetena på Hjuviksvägen, som är en del av väg 155 och även kallas Öckeröleden, är planerade att påbörjas tidigast i maj.  Länk till trafiken.nu https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/trafikgoteborginformerarhjuviksvagenskablisakrare.5.5a4ae8121694eb2c2ff4d0a0.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/trafikgoteborginformerarhjuviksvagenskablisakrare.5.5a4ae8121694eb2c2ff4d0a0.html Mon, 18 Mar 2019 08:51:42 +0100 Personfärjan Burö är på varv och Polstjernan kör enligt turlista för linje 269 (Västtrafik) Färjan till Grötö/Kalvsund är på planerad varvservice from idag torsd 21 mars och ett par veckor framöver. Polstjernan kör fordonstrafik under denna period. Länk till turlista https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/personfarjanburoarpavarvochpolstjernankorenligtturlistaforlinje269vasttrafik.5.5a4ae8121694eb2c2ff3c67a.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/personfarjanburoarpavarvochpolstjernankorenligtturlistaforlinje269vasttrafik.5.5a4ae8121694eb2c2ff3c67a.html Fri, 15 Mar 2019 12:49:46 +0100 Nu är mopedsäsongen här Våren är här och allt fler tar ut sina mopeder, vilket också leder till att buskörningen ökar. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuarmopedsasongenhar.5.5a4ae8121694eb2c2ff2ee41.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuarmopedsasongenhar.5.5a4ae8121694eb2c2ff2ee41.html Thu, 14 Mar 2019 08:52:56 +0100 Dags att söka feriearbete! Öckerö kommun erbjuder varje år feriearbete till ungdomar mellan 16-17 år som bor i kommunen. Feriearbeten fyller flera funktioner dels ger det ungdomarna en bra arbetslivsintroduktion som kan vara stöd när de väljer framtida yrke dels ger det kommunen som arbetsgivare möjlighet att träffa framtidens medarbetare. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/dagsattsokaferiearbete.5.5a4ae8121694eb2c2ff29493.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/dagsattsokaferiearbete.5.5a4ae8121694eb2c2ff29493.html Tue, 12 Mar 2019 16:33:12 +0100 Säsongsavslut för Allmänhetens åkning torsdag 14 mars kl 10 -12 Ishallen stänger för Allmänhetens åkning efter torsdag 14 mars. Öppnar åter igen vecka 38. Välkomna då! https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sasongsavslutforallmanhetensakningtorsdag14marskl1012.5.5a4ae8121694eb2c2ff2102f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sasongsavslutforallmanhetensakningtorsdag14marskl1012.5.5a4ae8121694eb2c2ff2102f.html Mon, 11 Mar 2019 12:13:47 +0100 Kommunens kvalitet i korthet För att ge politiker, tjänstemän och invånare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i det nationella kvalitetsnätverket Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. Undersökningen görs årligen och visar kommunens utveckling i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra kommuner. Över 260 kommuner deltar i årets mätning som leds och sammanställs av Sveriges Kommuner och Landsting. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenskvalitetikorthet.5.5a4ae8121694eb2c2ff1b4d0.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenskvalitetikorthet.5.5a4ae8121694eb2c2ff1b4d0.html Thu, 07 Mar 2019 12:00:05 +0100 Fullmäktige startar kl 18:15 torsdagen 7 mars I kallelsen kan du ta del av vad torsdagens möte kommer innehålla. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fullmaktigestartarkl1815torsdagen7mars.5.73d2033f168e650a3fbd027b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fullmaktigestartarkl1815torsdagen7mars.5.73d2033f168e650a3fbd027b.html Fri, 01 Mar 2019 11:19:00 +0100 VA-arbeten på Hälsö Öckerö kommun kommer utföra VA-arbeten på Hälsö under våren   https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vaarbetenpahalso.5.73d2033f168e650a3fb9bda0.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vaarbetenpahalso.5.73d2033f168e650a3fb9bda0.html Wed, 27 Feb 2019 12:18:31 +0100 Invigning av familjecentralen i Navet Tisdagen den 26 februari invigdes Öckerö kommuns familjecentral. Huset Navet inrymmer förutom familjecentral även bibliotek, utställningshall, och föreläsningssal. Namnet Navet kom till genom en namntävling och är nu samlingsnamn för hela huset. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/invigningavfamiljecentraleninavet.5.73d2033f168e650a3fb90656.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/invigningavfamiljecentraleninavet.5.73d2033f168e650a3fb90656.html Tue, 26 Feb 2019 15:31:20 +0100 Polisen: så skyddar du dig mot oseriösa hantverkare Har du blivit erbjuden husrenovering eller asfaltering av garageuppfarten för en billig penning? Var säker på att du anlitar seriösa hantverkare innan du ingår avtal. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/polisensaskyddardudigmotoseriosahantverkare.5.73d2033f168e650a3fb872f4.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/polisensaskyddardudigmotoseriosahantverkare.5.73d2033f168e650a3fb872f4.html Mon, 25 Feb 2019 14:03:15 +0100 Politikerlunch - tema hållbara öar Regeringen och kommunen har ungdomspolitiska mål och kortfattat är det: att Kommuninvånarna, särskilt de unga, känner att de har inflytande och är delaktiga i samhället. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/politikerlunchtemahallbaraoar.5.73d2033f168e650a3fb7c393.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/politikerlunchtemahallbaraoar.5.73d2033f168e650a3fb7c393.html Mon, 18 Feb 2019 09:06:09 +0100 Brunnar renoveras på hela Källö-Knippla VA-enheten på Öckerö kommun informerar: Under våren med början 18 februari kommer VA-enheten tillsammans med Avloppsrallarna att renovera brunnar över hela Källö-Knippla. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/brunnarrenoveraspahelakalloknippla.5.73d2033f168e650a3fb320de.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/brunnarrenoveraspahelakalloknippla.5.73d2033f168e650a3fb320de.html Fri, 15 Feb 2019 12:59:38 +0100 Långedalsvägen på Knippla avstängd from tisdag 19 februari Vägen stängs av för reparation då en vattenläcka uppstått på huvudledningen. Vattnet i området kommer stängas av under några timmar vid reparationstillfället. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/langedalsvagenpaknipplaavstangdfromtisdag19februari.5.73d2033f168e650a3fb15399.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/langedalsvagenpaknipplaavstangdfromtisdag19februari.5.73d2033f168e650a3fb15399.html Thu, 14 Feb 2019 12:39:16 +0100 Katarina Lindgren, ny skolchef Nu är det klart. Katarina Lindgren har erbjudits tjänsten som ny skolchef i Öckerö kommun och tillträder den 15 februari. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/katarinalindgrennyskolchef.5.73d2033f168e650a3fba2a8.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/katarinalindgrennyskolchef.5.73d2033f168e650a3fba2a8.html Thu, 31 Jan 2019 11:38:29 +0100 Varning för falska telefonsamtal - Skydda dig mot bedrägerier Bedrägerier via falska telefonsamtal ökar kraftigt och många förlorar sina pengar genom att de luras att lämna ut kortuppgifter och koder eller logga in på sin bank. Polisen ger tips för att undvika att du ska drabbas. Sprid budskapet till alla du bryr dig om. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varningforfalskatelefonsamtalskyddadigmotbedragerier.5.1ab8521b16868db6551716ad.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varningforfalskatelefonsamtalskyddadigmotbedragerier.5.1ab8521b16868db6551716ad.html Wed, 30 Jan 2019 16:15:33 +0100 Workshops om Björkö nya skola Under våren kommer en referensgrupp med lärare, rektor och övriga nyckelpersoner, under ledning av Liljewalls arkitekter, att delta i ett antal workshops där detaljerna för skolhuset och utemiljön ska finslipas. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/workshopsombjorkonyaskola.5.1ab8521b16868db65516925a.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/workshopsombjorkonyaskola.5.1ab8521b16868db65516925a.html Tue, 29 Jan 2019 14:20:54 +0100 Familjecentralen Navet slår upp dörrarna 18/2 Den 18 februari öppnar nya familjecentralen Navet på Sockenvägen 4, i anslutning till Öckerö bibliotek. Familjecentralen blir en mötesplats för alla blivande föräldrar och familjer med barn upp till 6 år. Verksamheten är ett samarbete mellan Öckerö kommun och primärvården (Hönö vårdcentral, Närhälsan Öckerö vårdcentral och Barnmorskegruppen). https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/familjecentralennavetslaruppdorrarna182.5.1ab8521b16868db65515e62c.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/familjecentralennavetslaruppdorrarna182.5.1ab8521b16868db65515e62c.html Tue, 29 Jan 2019 12:04:49 +0100 Vädjan från Kretsloppsenheten Kretsloppsenhetens personal har stora problem med att hämta kärl. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vadjanfrankretsloppsenheten.5.1ab8521b16868db65515d240.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vadjanfrankretsloppsenheten.5.1ab8521b16868db65515d240.html Tue, 29 Jan 2019 10:36:33 +0100 Långesandsvägen avstängd pga akut vattenläcka Bommen vid Blåbärsvägen är öppen för genomfart. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/langesandsvagenavstangdpgaakutvattenlacka.5.1ab8521b16868db65515c2bb.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/langesandsvagenavstangdpgaakutvattenlacka.5.1ab8521b16868db65515c2bb.html Thu, 24 Jan 2019 12:16:24 +0100 Kom ihåg att snöröja fram till sopkärlen Till helgen väntas snö! Tänk på att röja bort snö och halkbekämpa så att det enkelt går att komma åt och tömma sopkärlet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/komihagattsnorojaframtillsopkarlen.5.1ab8521b16868db65512bb89.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/komihagattsnorojaframtillsopkarlen.5.1ab8521b16868db65512bb89.html Wed, 23 Jan 2019 14:17:28 +0100 Vi söker röstmottagare till EU-valet Söndagen den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Därför söker vi nu dig som vill arbeta som röstmottagare i någon av Öckerö kommuns vallokaler på valdagen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/visokerrostmottagaretilleuvalet.5.1ab8521b16868db65512290d.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/visokerrostmottagaretilleuvalet.5.1ab8521b16868db65512290d.html Thu, 17 Jan 2019 16:04:30 +0100 Trafiksäkerhetsvandring på Hönö Under onsdagen genomfördes en trafiksäkerhetsvandring på Hönö. Vandringen genomfördes för att identifiera otrygga platser och undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas för att minska trafikproblemen i området kring Hedenskolan. Polis, tjänstemän från gatuenheten, rektorer och personal från Hedenskolan, säkerhetssamordnaren, folkhälsoutvecklaren samt ett flertal föräldrar deltog på vandringen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/trafiksakerhetsvandringpahono.5.28a718aa167ee674bbcd9cd3.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/trafiksakerhetsvandringpahono.5.28a718aa167ee674bbcd9cd3.html Thu, 17 Jan 2019 10:04:38 +0100 Vinnaren av byggnadsvårdspriset ”Ett projekt genomfört med stil och finess, med detaljer som skapar helhet och återsken av ursprungligt utseende, och med grundläggande miljötänk i hela processen" - Juryns motivering till vinnaren av 2018 års byggnadsvårdspris. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vinnarenavbyggnadsvardspriset.5.28a718aa167ee674bbcd9300.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vinnarenavbyggnadsvardspriset.5.28a718aa167ee674bbcd9300.html Fri, 11 Jan 2019 10:49:12 +0100 Granskning av detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294 Detaljplanen på Björkö syftar till att möjliggöra både för bostäder, skola, vård och hotell eller vandrarhem. Under granskningsskedet har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/granskningavdetaljplanforbjorko1305och1294.5.28a718aa167ee674bbc9ebd2.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/granskningavdetaljplanforbjorko1305och1294.5.28a718aa167ee674bbc9ebd2.html Fri, 11 Jan 2019 10:35:56 +0100 Samråd om detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan Den gällande detaljplanen för gamla Gårdaskolan innebär att fastigheten ska användas för för statlig eller kommunal verksamhet. Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att pröva möjligheten att omvandla den gamla Gårdaskolan till bostäder. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde skyddas i detaljplanen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradomdetaljplanforbostaderigamlagardaskolan.5.28a718aa167ee674bbc9de26.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradomdetaljplanforbostaderigamlagardaskolan.5.28a718aa167ee674bbc9de26.html Thu, 10 Jan 2019 15:52:30 +0100 Tillfällig trafikavstängning på Hemvärnsvägen Hemvärnsvägen stängs av för trafik fredag 11/1. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillfalligtrafikavstangningpahemvarnsvagen.5.28a718aa167ee674bbc96e6f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillfalligtrafikavstangningpahemvarnsvagen.5.28a718aa167ee674bbc96e6f.html Thu, 10 Jan 2019 10:54:45 +0100 Ny skola på Björkö Nu är det klart att en ny skola ska byggas på Björkö. Inflyttning är planerad till vårterminen 2021. Skolhuset får två våningar och kommer att rymma 300 barn i förskola och grundskola. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyskolapabjorko.5.28a718aa167ee674bbc950bf.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyskolapabjorko.5.28a718aa167ee674bbc950bf.html Wed, 09 Jan 2019 14:49:00 +0100 Var rädd om våra djur Jägare i kommunen har informerat att de sett skador på rådjur. Sannolikt har rådjuren beskjutits med luftvapen då de uppehåller sig i bebyggda områden. Djuren har enligt uppgift haft infekterade sår och bölder. Detta är att betrakta som djurplågeri. Dessutom är det ett jaktbrott. För att undvika onödigt lidande för djuren, ber vi därför att alla fastighetsägare som upplever problem med rådjur att kontakta kommunen så att vi kan bedöma hur vi ska bedriva viltvård på öarna. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varraddomvaradjur.5.28a718aa167ee674bbc8be31.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varraddomvaradjur.5.28a718aa167ee674bbc8be31.html Tue, 18 Dec 2018 08:34:44 +0100 Prisutdelning Öckerö kommun utser varje år vinnare av de två priserna ”Rör inte min kompis” och ”Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet”. Priserna delades ut torsdagen den 13 december i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/prisutdelning.5.4536c66216779e1867792d0d.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/prisutdelning.5.4536c66216779e1867792d0d.html Thu, 13 Dec 2018 14:58:22 +0100 Gratis stenflis för avhämtning För att lösa problemen med halkan på och i anslutning till privata tomter finns i år igen gratis stenflis att hämta på Öckerö cementgjuteri. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gratisstenflisforavhamtning.5.4536c66216779e186775fbdc.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gratisstenflisforavhamtning.5.4536c66216779e186775fbdc.html Thu, 13 Dec 2018 12:26:24 +0100 En vecka fri från våld Under förra veckan uppmärksammade vi En vecka fri från våld genom att sprida information om våld och våldsförebyggande arbete. Vi rundar av med att tipsa om några hemsidor för er som vill lära er mer eller är i behov av stöd. Hjälp finns! https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/enveckafrifranvald.5.4536c66216779e186775e42e.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/enveckafrifranvald.5.4536c66216779e186775e42e.html Fri, 07 Dec 2018 10:40:45 +0100 Detaljplanen för Seaside antagen Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 (KF § 92) att anta detaljplan Seaside, del av Björkö 1:110. Planen syftar till att möjliggöra en positiv utveckling av Björkö hamn, genom att tillåta etablering av handel- och kontorsverksamheter i planområdet. Vidare säkerställs den befintliga restaurangverksamhet i plan, vilket ses som en viktig del i hamnens utveckling. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/detaljplanenforseasideantagen.5.4536c66216779e186771cb1b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/detaljplanenforseasideantagen.5.4536c66216779e186771cb1b.html Thu, 06 Dec 2018 14:43:10 +0100 Vad innebär samtyckeslagen? Från första juli 2018 bygger den svenska sexualbrottslagstiftningen på principen att allt sex ska vara frivilligt. Utgångspunkten för lagstiftningen är att varje människa har en självklar rätt till sin egen kropp och sexualitet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vadinnebarsamtyckeslagen.5.4536c66216779e18677146fe.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vadinnebarsamtyckeslagen.5.4536c66216779e18677146fe.html Thu, 06 Dec 2018 10:56:42 +0100 Varning för falska telefonsamtal Bedrägerier via falska telefonsamtal ökar kraftigt och många förlorar sina pengar genom att de luras att lämna ut kortuppgifter och koder eller logga in på sin bank. Polisen ger tips för att undvika att du ska drabbas. Sprid budskapet till alla du bryr dig om. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varningforfalskatelefonsamtal.5.4536c66216779e1867712a3a.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varningforfalskatelefonsamtal.5.4536c66216779e1867712a3a.html Wed, 05 Dec 2018 13:45:52 +0100 Nu startar vi samverkande sjukvård i Öckerö kommun Den 3 december 2018 startade Öckerö kommun konceptet Samverkande Sjukvård. Samverkansarbetet gäller invånarna på Hönö, Fotö, Öckerö och Hälsö. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Öckerö kommun har skrivit avtal att Samverkande Sjukvård skall införas. Konceptet finns sedan tidigare i samtliga glesbygdskommuner i Fyrbodal. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarvisamverkandesjukvardiockerokommun.5.4536c66216779e18677942a.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarvisamverkandesjukvardiockerokommun.5.4536c66216779e18677942a.html Wed, 05 Dec 2018 08:57:18 +0100 Vad är lindrigt våld och hur hänger det ihop med grovt våld? Våld är inte bara slag och sparkar utan även elaka kommentarer, taskiga skämt, blickar, nedvärderande bilder, hot och även rasistiska, sexistiska eller funkofobiska* skämt. Det är den som blivit utsatt för våld som bestämmer om det är våld eller inte. Men om en person ofta blir utsatt för våld då blir våldet normaliseras och känns som en del av vardagen. Därför måste vi agera mot våld när vi ser det hända. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vadarlindrigtvaldochhurhangerdetihopmedgrovtvald.5.4536c66216779e186776f43.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vadarlindrigtvaldochhurhangerdetihopmedgrovtvald.5.4536c66216779e186776f43.html Tue, 04 Dec 2018 15:19:51 +0100 Vad är våld? Under vecka 49 kommer vi att uppmärksamma vikten av våldsförebyggande arbete och vi hoppas att vårt bidrag under veckan kan hjälpa dig som medmänniska att visa civilkurrage och stoppa våldet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vadarvald.5.f5778c21670d622df4d6471.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vadarvald.5.f5778c21670d622df4d6471.html Tue, 04 Dec 2018 09:22:07 +0100 God Jul önskar Öckerö kommun Istället för att skicka julkort skänker kommunen varje jul en gåva till ett välgörande ändamål. I år var det organisationen UNICEF som fick pengar till sitt arbete för att hjälpa barn runt om i världen att överleva och utvecklas. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/godjulonskarockerokommun.5.f5778c21670d622df4d37d9.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/godjulonskarockerokommun.5.f5778c21670d622df4d37d9.html Mon, 03 Dec 2018 15:02:26 +0100 Fritid och Kultur, Öckerö Föreningsråd, SISU och 10 av de stora barn- och ungdomsföreningarna i Öckerö Kommun skriver under ett samsynsavtal Den 27 november skrev Fritid och Kultur, Öckerö Föreningsråd, SISU och 10 av de stora barn och ungdomsföreningarna i Öckerö Kommun under ett samsynsavtal. Vilket ska göra det lättare för barn att utöva flera idrotter samtidigt och inte tvingas välja i för tidig ålder . https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fritidochkulturockeroforeningsradsisuoch10avdestorabarnochungdomsforeningarnaiockerokommunskriverunderettsamsynsavtal.5.f5778c21670d622df4cb75b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fritidochkulturockeroforeningsradsisuoch10avdestorabarnochungdomsforeningarnaiockerokommunskriverunderettsamsynsavtal.5.f5778c21670d622df4cb75b.html Mon, 03 Dec 2018 09:30:30 +0100 En vecka fri från våld 2018 För tredje året i rad arrangeras "En vecka fri från våld" av Unizon tillsammans med MÄN, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, Sveriges kommuner och landsting, SKL och Länsstyrelserna. Under vecka 49 kommer vi att uppmärksamma vikten av våldsförebyggande arbete och vi hoppas att vårt bidrag under veckan kan hjälpa dig som medmänniska att visa civilkurrage och stoppa våldet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/enveckafrifranvald2018.5.f5778c21670d622df4c8d17.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/enveckafrifranvald2018.5.f5778c21670d622df4c8d17.html Thu, 29 Nov 2018 21:13:21 +0100 Elever från Öckerö vinner pris och får delta i Nobelprisutdelningen Grattis säger vi till spindelforskarna Simon och Karin som går i åttonde klass på Brattebergsskolan. De medverkade i Nobelmuseets elevprojekt Forskarhjälpen och har nu vunnit juryns stora pris: Tre biljetter till Nobelprisutdelningen och 5000 kronor till klasskassan. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/eleverfranockerovinnerprisochfardeltainobelprisutdelningen.5.f5778c21670d622df4a3e1a.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/eleverfranockerovinnerprisochfardeltainobelprisutdelningen.5.f5778c21670d622df4a3e1a.html Thu, 29 Nov 2018 09:38:49 +0100 Syns du i mörkret? - använd reflex Reflexer kan halvera olycksrisken. Med reflex syns du på 125 meters avstånd, jämfört med utan reflex då du syns på 20-30 meters avstånd. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/synsduimorkretanvandreflex.5.f5778c21670d622df49e274.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/synsduimorkretanvandreflex.5.f5778c21670d622df49e274.html Thu, 29 Nov 2018 09:01:26 +0100 Bortforsling utav containrar Kommunen planerar att tömma och ta bort de containrar som står utanför återvinningscentralen på Öckerö https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bortforslingutavcontainrar.5.f5778c21670d622df49e998.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bortforslingutavcontainrar.5.f5778c21670d622df49e998.html Mon, 26 Nov 2018 15:54:27 +0100 Politikerlunch på fritidsgården Flickor från gymnasiet och högstadiet mötte politiker från socialnämnden på fritidsgården för att äta lunch och framföra tankar och åsikter. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/politikerlunchpafritidsgarden.5.f5778c21670d622df482fe4.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/politikerlunchpafritidsgarden.5.f5778c21670d622df482fe4.html Fri, 23 Nov 2018 09:42:25 +0100 ”Första gjutningen” av Nya Solhöjden firades Arbetet med Nya Solhöjden har nått nästa milstolpe. Den 22 november firades den första gjutningen av det nya äldreboendet som beräknas vara klart vid årsskiftet 2019/2020. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forstagjutningenavnyasolhojdenfirades.5.f5778c21670d622df463d47.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forstagjutningenavnyasolhojdenfirades.5.f5778c21670d622df463d47.html Tue, 20 Nov 2018 13:32:20 +0100 Öckerö får priset Författarnas bästa bibliotek Kultur i Väst och Författarcentrum Väst delar varje år ut priset till ett bibliotek som under året visat på självständighet och nytänkande när det gäller bokningar av författare. I år tilldelas priset tre bibliotek som genom samarbete lyckats locka flera stora namn till sina författarkvällar. Priset Författarnas bästa bibliotek 2018 går till Orusts, Tjörns och Öckerös bibliotek. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerofarprisetforfattarnasbastabibliotek.5.f5778c21670d622df446516.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerofarprisetforfattarnasbastabibliotek.5.f5778c21670d622df446516.html Tue, 20 Nov 2018 11:15:24 +0100 Begränsad framkomlighet mellan Borslycketunneln och Nämndemansvägen from 20 november. Gatuenheten förbättrar trafiksäkerheten i området mellan Borslycketunneln och Nämndemansvägen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/begransadframkomlighetmellanborslycketunnelnochnamndemansvagenfrom20november.5.f5778c21670d622df445580.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/begransadframkomlighetmellanborslycketunnelnochnamndemansvagenfrom20november.5.f5778c21670d622df445580.html Mon, 19 Nov 2018 16:33:33 +0100 Har du en lägenhet som står tom? Vill du göra en god gärning och hyra ut den till någon som verkligen behöver den? https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/harduenlagenhetsomstartom.5.f5778c21670d622df43d6bb.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/harduenlagenhetsomstartom.5.f5778c21670d622df43d6bb.html Wed, 14 Nov 2018 10:41:22 +0100 Gratis broddar till kommunens seniorer För tredje året i rad erbjuder kommunen gratis broddar till kommuninvånare som fyllt 65 år. Broddarna hämtar du i kommunhuset på Öckerö eller på biblioteken på Björkö, Rörö, Hyppeln och Knippla. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gratisbroddartillkommunensseniorer.5.f5778c21670d622df4832e.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gratisbroddartillkommunensseniorer.5.f5778c21670d622df4832e.html Tue, 13 Nov 2018 11:03:57 +0100 Avstängd hiss och förändrad parkering på Öckerö bibliotek Ombyggnationen av bibliotekets gamla hörsal kommer under den närmsta tiden medföra vissa förändringar för dig som besöker biblioteket https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/avstangdhissochforandradparkeringpaockerobibliotek.5.3657c00916690aade4ff2502.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/avstangdhissochforandradparkeringpaockerobibliotek.5.3657c00916690aade4ff2502.html Mon, 12 Nov 2018 10:41:01 +0100 Vill du vara med på ett ”hälsoäventyr”? Känner du som är 60+ att du vill komma ut och röra på dig lite och knyta kontakter? Välkommen till ett öppet, kostnadsfritt informationsmöte den 29 november kl. 13.00 https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villduvaramedpaetthalsoaventyr.5.3657c00916690aade4fe7df9.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villduvaramedpaetthalsoaventyr.5.3657c00916690aade4fe7df9.html Fri, 09 Nov 2018 10:49:19 +0100 Nu börjar matavfallspåsarna delas ut Nu börjar Kretsloppsenheten att dela ut matavfallspåsar och det förväntas vara klart i mitten av december. När alla året-runt-hushåll har fått sina 2 buntar kommer det delas ut extra till de fastigheter som har registrerat att de har flera hushåll i sin fastighet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuborjarmatavfallspasarnadelasut.5.3657c00916690aade4fc9af8.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuborjarmatavfallspasarnadelasut.5.3657c00916690aade4fc9af8.html Fri, 02 Nov 2018 08:52:13 +0100 Namntävling i samband med familjecentralens start I början av 2019 invigs familjecentralen i anslutning till Öckerö bibliotek. I samband med det vill vi passa på att namnge verksamheten. Har du något förslag? Delta i namntävling och lämna ditt bidrag senast 30 november. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/namntavlingisambandmedfamiljecentralensstart.5.3657c00916690aade4f81a63.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/namntavlingisambandmedfamiljecentralensstart.5.3657c00916690aade4f81a63.html Thu, 01 Nov 2018 09:30:14 +0100 Höst och vintercykling Här kommer lite tips ifrån NTF om hur man cyklar säkert i vinter   https://ntf.se/nyheter/2018/host-och-vintercykling    https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hostochvintercykling.5.3657c00916690aade4f77ce5.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hostochvintercykling.5.3657c00916690aade4f77ce5.html Tue, 30 Oct 2018 12:07:17 +0100 En påminnelse till alla oss som rör oss ute i trafiken ! Är du cyklist, mopedist eller bilist och osäker på vilka regler som gäller när du korsar en väg eller cykelbana? Klicka på länken så får du en uppdatering i film eller text: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Generella-trafikregler/Cykeloverfart/ https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/enpaminnelsetillallaosssomrorossuteitrafiken.5.3657c00916690aade4f64cd7.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/enpaminnelsetillallaosssomrorossuteitrafiken.5.3657c00916690aade4f64cd7.html Tue, 23 Oct 2018 11:46:43 +0200 Influensatider - du som tillhör riskgrupp bör vaccinera dig Från den 6 november kan du vaccinera dig mot influensa på din vårdcentral. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/influensatiderdusomtillhorriskgruppborvaccineradig.5.3657c00916690aade4f1e0cb.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/influensatiderdusomtillhorriskgruppborvaccineradig.5.3657c00916690aade4f1e0cb.html Wed, 17 Oct 2018 07:54:57 +0200 Intresseanmälan om att bli vigselförrättare i Öckerö kommun Kommunen skall föreslå personer till länsstyrelsen som vill åta sig uppdraget att vara vigselförrättare. Det är nu aktuellt att föreslå vigselförrättare för perioden den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022. För uppdraget utgår en liten ersättning så uppdraget är att anse som ett förtroendeuppdrag. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/intresseanmalanomattblivigselforrattareiockerokommun.5.2d2df40616611053570d5002.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/intresseanmalanomattblivigselforrattareiockerokommun.5.2d2df40616611053570d5002.html Tue, 16 Oct 2018 16:28:58 +0200 Nu startar AKTIV i kommunen Samordningsförbundet Älv & Kust har nu startat projektet AKTIV även i Öckerö kommun. AKTIV riktar sig till de som behöver lite extra stöd för att komma igång med träningen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartaraktivikommunen.5.2d2df40616611053570ce436.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartaraktivikommunen.5.2d2df40616611053570ce436.html Mon, 15 Oct 2018 12:57:59 +0200 Lisa Bjärbo inspirerade allmänheten till vegetarisk matlagning Onsdagen 10 oktober besökte författaren Lisa Bjärbo Brattebergsskolans restaurang för att berätta om tips och trix om vegetarisk mat. De som var där fick även chans att provsmaka enkla vegetariska recept tillagade av kommunens kostenhet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lisabjarboinspireradeallmanhetentillvegetariskmatlagning.5.2d2df40616611053570a6e28.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lisabjarboinspireradeallmanhetentillvegetariskmatlagning.5.2d2df40616611053570a6e28.html Tue, 09 Oct 2018 14:42:39 +0200 Nu kan fler uppleva lyckan av en härlig gungtur! Fritid & Kultur har installerat en rullstolsgunga vid Göstahallen på Öckerö. Gungan är speciellt anpassad för personer i rullstol och passar både vuxna och barn. Rullstolen körs upp i gungställningen med hjälp av en ramp. Genom att dra i gungans rep får gungan fart. Det går också att få fart genom att någon puttar på. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nukanflerupplevalyckanavenharliggungtur.5.2d2df4061661105357088aca.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nukanflerupplevalyckanavenharliggungtur.5.2d2df4061661105357088aca.html Thu, 04 Oct 2018 09:01:53 +0200 Detaljplan för Öckerö nya centrum Kommunstyrelsen har beslutat om en granskning av detaljplanen för Öckerö Nya Centrum och arbetet med planförslaget är därmed inne i ett nytt skede. Granskningen som pågår t.o.m. den 19 oktober syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn i projektet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/detaljplanforockeronyacentrum.5.2d2df40616611053570554f1.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/detaljplanforockeronyacentrum.5.2d2df40616611053570554f1.html Fri, 28 Sep 2018 11:00:43 +0200 Påminnelse - svara gärna på SCB:s medborgarundersökning! Statistiska centralbyrån (SCB) genomför, på uppdrag av Öckerö kommun, en medborgarundersökning där kommunens invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Enkäten har skickats ut till ett antal slumpmässigt utvalda invånare. Om du fått enkäten vill vi be dig att ta dig tid att svara på frågorna. Ditt svar är värdefullt för kommunens strategiska arbete! https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/paminnelsesvaragarnapascbsmedborgarundersokning.5.2d2df406166110535701b4ab.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/paminnelsesvaragarnapascbsmedborgarundersokning.5.2d2df406166110535701b4ab.html Thu, 27 Sep 2018 11:39:16 +0200 Kulturskolan satte hygienen i fokus i pjäs Elever i årskurs 1 fick se föreställningen "Prinsessan som inte ville tvätta händerna" som visades av Kulturskolan under vecka 38 då Hygienen var i fokus. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kulturskolansattehygienenifokusipjas.5.2d2df4061661105357011a0f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kulturskolansattehygienenifokusipjas.5.2d2df4061661105357011a0f.html Tue, 25 Sep 2018 10:23:22 +0200 Byggnadsvårdspriset 2018 Nu är det dags att nominera kandidater till 2018 års Byggnadsvårdspris. Du kan ansöka om att den egna fastigheten tilldelas Byggnadsvårdspriset och det är även möjligt att nominera någon annans byggnad som kandidat. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/byggnadsvardspriset2018.5.16844ba9165c0ab4ad9a3f39.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/byggnadsvardspriset2018.5.16844ba9165c0ab4ad9a3f39.html Mon, 24 Sep 2018 17:40:32 +0200 Aktiviteter i bassängen på Hedens by Det finns nu tre olika föreningar och företag som anordnar simskola i bassängen på Hedens by. Förutom simskola finns det föreningar, företag och kommunala verksamheter som hyr bassängen för gruppaktiviteter. Dessutom finns det självträningsgrupper som tränar utan ledare, och som är en form av rehabträning. Eftersom bassängen är fullbokad med olika gruppverksamheter kommer det inte finnas utrymme för allmänhetens bad under hösten 2018 eller våren 2019. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/aktiviteteribassangenpahedensby.5.16844ba9165c0ab4ad99cd9c.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/aktiviteteribassangenpahedensby.5.16844ba9165c0ab4ad99cd9c.html Thu, 20 Sep 2018 11:48:55 +0200 Information till boende på Hyppeln Öckerö kommun (Gatuenheten) har under vecka 38 påbörjat arbetet med att utföra kabelschakter för ny belysning på Hyppeln. Arbetet utförs av entreprenadföretaget Hönö Schakt AB. Samtidigt sker en samförläggning med fiberkablar för Ö-nät och elkablar för Ellevio. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationtillboendepahyppeln.5.16844ba9165c0ab4ad973173.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationtillboendepahyppeln.5.16844ba9165c0ab4ad973173.html Wed, 19 Sep 2018 14:13:40 +0200 Nu påbörjas ombyggnationen till familjecentral Snart får Öckerö kommuns föräldrar och barn en ny träffpunkt. Andra veckan i september startade ombyggnationen av delar av Öckerö bibliotek med tillhörande hörsal, till familjecentral . https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nupaborjasombyggnationentillfamiljecentral.5.16844ba9165c0ab4ad96bc64.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nupaborjasombyggnationentillfamiljecentral.5.16844ba9165c0ab4ad96bc64.html Fri, 14 Sep 2018 09:58:21 +0200 Från och med nästa vecka påbörjas arbete med vägbelysning på Hyppeln Arbetet börjar på södra delen av ön och fortsätter sedan norrut. Beräknad tidsåtgång är 10-14 veckor. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/franochmednastaveckapaborjasarbetemedvagbelysningpahyppeln.5.16844ba9165c0ab4ad93bda0.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/franochmednastaveckapaborjasarbetemedvagbelysningpahyppeln.5.16844ba9165c0ab4ad93bda0.html Wed, 12 Sep 2018 08:45:10 +0200 Hjälp oss samla in plast på västkusten 14-16 september Var med och gör en insats mot skräpet på närmsta strand så kan du samtidigt bidra med material till våra jollar! https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hjalposssamlainplastpavastkusten1416september.5.16844ba9165c0ab4ad9202a8.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hjalposssamlainplastpavastkusten1416september.5.16844ba9165c0ab4ad9202a8.html Mon, 10 Sep 2018 20:01:47 +0200 Valnämndens preliminära rösträkning Valnämndens preliminära rösträkning äger rum onsdagen den 12 september från klockan 10:00 i Öckerö kommunhus. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valnamndenspreliminararostrakning.5.16844ba9165c0ab4ad9ab23.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valnamndenspreliminararostrakning.5.16844ba9165c0ab4ad9ab23.html Mon, 10 Sep 2018 00:39:51 +0200 Valresultatet för Öckerö kommun Moderaterna och Socialdemokraterna tappar mandat i fullmäktige medan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna går framåt. Det är det preliminära resultatet av mandatfördelningen när samtliga valdistrikt i Öckerö kommun är räknade. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valresultatetforockerokommun.5.3e457ee91656181b8eef312e.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valresultatetforockerokommun.5.3e457ee91656181b8eef312e.html Thu, 06 Sep 2018 09:55:42 +0200 Följ Öckerö seglande gymnasieskola direkt från T/S Gunilla Nyheter från Öckerö seglande gymnasieskola och från klassrummet på T/S Gunilla. Eleverna är ute och seglar. De skriver bloggar på svenska, engelska och ibland på andra språk. Även ansvarig lärare (utbildningsledaren) ombord skriver rapporter löpande. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/foljockeroseglandegymnasieskoladirektfrantsgunilla.5.3e457ee91656181b8eec0f27.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/foljockeroseglandegymnasieskoladirektfrantsgunilla.5.3e457ee91656181b8eec0f27.html Mon, 03 Sep 2018 12:59:10 +0200 Lärare från Öckerö nominerad till Guldäpplet Erik Johansson, makerpedagog och grundskollärare på Bergagårdsskolan och Ten island Makerspace på Öckerö är nominerad till det prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lararefranockeronomineradtillguldapplet.5.3e457ee91656181b8ee98925.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lararefranockeronomineradtillguldapplet.5.3e457ee91656181b8ee98925.html Fri, 10 Aug 2018 11:34:52 +0200 Nu startar årets beläggningsarbeten på Björkö Under vecka 33 påbörjar NCC arbetena inför asfaltering på Björkö. Det kommer att innebära en viss trafikstörning. Arbetena på Västergårdsvägen kommer att påverka kollektivtrafiken. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartararetsbelaggningsarbetenpabjorko.5.231c0dc1165043e696250eca.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartararetsbelaggningsarbetenpabjorko.5.231c0dc1165043e696250eca.html Fri, 10 Aug 2018 09:35:25 +0200 Information om parkeringsplatser på Solhöjden Markarbeten har nu påbörjats på den stora parkeringsplatsen söder om Solhöjden där det nya äldreboendet skall byggas. Det kommer bland annat att innebära sprängning och omläggning av tillfartsvägar den närmaste tiden. Området är inhägnat och stängt för allmänheten. Under byggtiden, 2018 och 2019, kommer antalet parkeringsplatser i närområdet att vara begränsat. Nya parkeringsplatser anläggs av Öckerö Fastigheter AB i direkt anslutning till Solhöjden. De riktar sig framförallt till boende och besökare och planeras vara klara under vecka 32. Ytterligare parkeringsplatser iordningställs på Sommarvägen och på tomten där Minnesstensskolan låg tidigare. Mer information finns på http://www.ockerofast.se/ https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationomparkeringsplatserpasolhojden.5.231c0dc1165043e6962500bb.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationomparkeringsplatserpasolhojden.5.231c0dc1165043e6962500bb.html Thu, 09 Aug 2018 09:09:55 +0200 Återvinningscentralen på Björkö utökar öppettiderna för avfallshantering Vi kommer inte ställa ut extra containrar på Björkö. Anledningen till detta är att ÅVC-personalen måste ha kontroll över vilket avfall som läggs i containrarna. Vissa sorters avfall får inte blandas – det kan i värsta fall innebära brandfara. På fredag har vi utökat öppettiderna på Björkö ÅVC till kl.08.00-12.00 och på lördag har vi öppet en extra timme kl.09.00-13.00. Containrarna kommer frekvent att bytas ut för att vi ska klara av avfallshanteringen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/atervinningscentralenpabjorkoutokaroppettidernaforavfallshantering.5.231c0dc1165043e696242447.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/atervinningscentralenpabjorkoutokaroppettidernaforavfallshantering.5.231c0dc1165043e696242447.html Tue, 07 Aug 2018 15:52:07 +0200 Förändringar i tidtabeller för buss och färja Från den 20:e augusti görs vissa förändringar i tidtabellerna för linje 241, 294, 296 samt Björköfärjan. Detta för att bättre passa vid byten. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forandringaritidtabellerforbussochfarja.5.231c0dc1165043e696228a8b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forandringaritidtabellerforbussochfarja.5.231c0dc1165043e696228a8b.html Fri, 03 Aug 2018 10:31:29 +0200 Information om de allmänna valen 2018 Söndagen den 9 september 2018 är det val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Men redan den 22 augusti öppnar ett antal förtidsröstningslokaler i kommunen för förtidsröstning. Vi har nu uppdaterat vår hemsida  med all information du behöver ha inför de allmänna valen 2018. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationomdeallmannavalen2018.5.7ff39761164a568e0b3e59e1.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationomdeallmannavalen2018.5.7ff39761164a568e0b3e59e1.html Fri, 13 Jul 2018 11:01:36 +0200 Ekonomichef Håkan Eriksson har avlidit Kommunhuset flaggar på halv stång idag. Det är med tungt hjärta vi måste meddela att vår ekonomichef Håkan Eriksson idag hastigt lämnat oss. Vi tänker på hans närmaste och sänder våra varma tankar till dem i denna sorgens stund. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ekonomichefhakanerikssonharavlidit.5.4185c5cd16445edd0d0c4531.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ekonomichefhakanerikssonharavlidit.5.4185c5cd16445edd0d0c4531.html Thu, 12 Jul 2018 10:41:14 +0200 Grävarbeten för nya ledningar på Hälsö I augusti 2018 kommer nya ledningar att läggas på Hälsö. Arbetena beräknas vara klara till augusti 2019. Vägar som kommer beröras av ledningsarbetena är Bergavägen, Brantbacken, Burövägen, Stuvövägen och Varvsvägen. Under vissa tider kan det vara begränsad framkomlighet i området.  https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gravarbetenfornyaledningarpahalso.5.4185c5cd16445edd0d0b6fdc.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gravarbetenfornyaledningarpahalso.5.4185c5cd16445edd0d0b6fdc.html Tue, 10 Jul 2018 14:00:42 +0200 SCB:s medborgarundersökning På uppdrag av Öckerö kommun genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning där kommunens invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Syftet med medborgarundersökningen är att få en bild av kommuninvånarnas syn på kommunen. Dels som en plats att bo och leva på, dels hur man ser på kommunens verksamheter samt inflytandet i kommunen. Resultatet kommer att redovisas i en rapport och används som underlag för politiska satsningar och utveckling av verksamheten. Enkäten skickas under hösten ut till ett antal slumpmässigt utvalda invånare. Enkäten kan besvaras via pappersenkät eller på webben. Om du är slumpmässigt utvald att svara på enkäten, är kommunen tacksam om du tar dig tid att svara på frågorna.   https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/scbsmedborgarundersokning.5.4185c5cd16445edd0d09e52a.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/scbsmedborgarundersokning.5.4185c5cd16445edd0d09e52a.html Thu, 05 Jul 2018 09:42:05 +0200 Nya regler för skolskjuts Barn- och utbildningsnämnden fattade 2018-06-19 beslut om nya regler för skolskjuts. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyareglerforskolskjuts.5.4185c5cd16445edd0d0508be.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyareglerforskolskjuts.5.4185c5cd16445edd0d0508be.html Wed, 04 Jul 2018 13:33:52 +0200 Det råder fortfarande eldningsförbud - Var extra försiktig och gör vad du kan för att minska risken att orsaka en brand i naturen. Det råder eldningsförbud på flera håll i länet på grund av mycket hög brandrisk i skog och mark. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar i ett myndighetsmeddelande allmänheten till stor försiktighet i skog och mark.  https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/detraderfortfarandeeldningsforbudvarextraforsiktigochgorvaddukanforattminskariskenattorsakaenbrandinaturen.5.4185c5cd16445edd0d04f2e6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/detraderfortfarandeeldningsforbudvarextraforsiktigochgorvaddukanforattminskariskenattorsakaenbrandinaturen.5.4185c5cd16445edd0d04f2e6.html Tue, 03 Jul 2018 08:53:37 +0200 Viktig broschyr om krisen eller kriget kommer Alla hushåll i Sverige fick under vecka 22 broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” i brevlådan. Den ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder, IT-attacker till militära konflikter. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/viktigbroschyromkrisenellerkrigetkommer.5.4185c5cd16445edd0d03f3db.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/viktigbroschyromkrisenellerkrigetkommer.5.4185c5cd16445edd0d03f3db.html Mon, 02 Jul 2018 15:51:21 +0200 Ny vision för Öckerö kommun Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 om att anta ny vision för Öckerö kommun. Den antagna visionen är en revidering av den tidigare Vision 2025.   Visionen beskriver en önskad framtidsbild av Öckerö kommun. Den ger riktning och ligger till grund för kommunens strategiska planering och utveckling. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyvisionforockerokommun.5.4185c5cd16445edd0d03630f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyvisionforockerokommun.5.4185c5cd16445edd0d03630f.html Fri, 29 Jun 2018 15:14:54 +0200 Ungas livssituation i Öckerö kommun I höstas besvarade elever i årskurs 8 undersökningen Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken, Lupp, en omfattande enkät med frågor om inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, fritid, hälsa, trygghet och framtid. Resultaten utgör ett mycket användbart kunskaps- och beslutsunderlag för nämnder och förvaltningar – och ytterst för arbetet med att förbättra livsvillkoren för Öckerös unga. Kommunen arbetar nu vidare med olika insatser utifrån resultaten. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ungaslivssituationiockerokommun.5.4185c5cd16445edd0d0e00f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ungaslivssituationiockerokommun.5.4185c5cd16445edd0d0e00f.html Thu, 28 Jun 2018 15:36:18 +0200 Samråd för två nya detaljplaner Mellan den 2 juli – 26 augusti 2018 är det samråd för två nya detaljplaner. Detaljplanerna gäller Tärnvägens industriområde på Hönö samt sjöbodar i Öckerö hamn. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.   https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradfortvanyadetaljplaner.5.4185c5cd16445edd0d01aaa.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradfortvanyadetaljplaner.5.4185c5cd16445edd0d01aaa.html Thu, 28 Jun 2018 09:10:51 +0200 Bratteberg - nytt gemensamt namn för skolans verksamheter Efter ombyggnationen av Brattebergskolan ingår följande verksamheter i Brattebergs lokaler: Ankaret, Öckerö förskola, Bratteberg årskurs F-6 samt Bratteberg årskurs 7-9. Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att verksamheterna ska ha ett gemensamt namn. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/brattebergnyttgemensamtnamnforskolansverksamheter.5.6dd8cf8f163e4f00cd5f26f0.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/brattebergnyttgemensamtnamnforskolansverksamheter.5.6dd8cf8f163e4f00cd5f26f0.html Mon, 25 Jun 2018 16:43:58 +0200 Lansering av medborgarlöftet 2018 Trafiken är fortsatt den främsta orsaken till otrygghet enligt invånare i Öckerö kommun, därför kommer fokus för medborgarlöftet 2018 vara att genom olika insatser öka trafiksäkerheten. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lanseringavmedborgarloftet2018.5.6dd8cf8f163e4f00cd5cecb9.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lanseringavmedborgarloftet2018.5.6dd8cf8f163e4f00cd5cecb9.html Mon, 25 Jun 2018 14:51:17 +0200 Hyppelns färjeläge Under v 28 - 31 kommer inga arbeten att pågå på Hyppelns färjeläge. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2018 https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hyppelnsfarjelage.5.6dd8cf8f163e4f00cd5ce3c6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hyppelnsfarjelage.5.6dd8cf8f163e4f00cd5ce3c6.html Thu, 21 Jun 2018 14:52:15 +0200 Väg- och vattenavstängning Ersdalsvägen På grund av ledningsarbeten/servisutbyggnad vid Ersdalsvägen 3 så kommer vägen vara avstängd under måndagen 25/6 mellan 08.00 till 15.00. Vattnet kommer att stängas av en kortare stund vid 11.00 då vi ansluter servisen. Hönö Schakt har också ett jobb på Ersdalsvägen som kräver avstängning av vattnet men vi kommer att samordna stängningen https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vagochvattenavstangningersdalsvagen.5.6dd8cf8f163e4f00cd59a417.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vagochvattenavstangningersdalsvagen.5.6dd8cf8f163e4f00cd59a417.html Wed, 20 Jun 2018 08:56:04 +0200 Hämta ut ditt sommarlovskort innan 27 juni Ni som är berättigade till sommarlovskort måste hämta ut det senast 27 juni. Efter det kommer korten att returneras till Västtrafik https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hamtautdittsommarlovskortinnan27juni.5.6dd8cf8f163e4f00cd589e1e.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hamtautdittsommarlovskortinnan27juni.5.6dd8cf8f163e4f00cd589e1e.html Tue, 19 Jun 2018 14:30:29 +0200 Klipp häcken och rädda liv! Som fastighetsägare kan du förbättra trafiksäkerheten genom att klippa din häck. Med några enkla åtgärder kan du rädda liv. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/klipphackenochraddaliv.5.6dd8cf8f163e4f00cd5800bc.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/klipphackenochraddaliv.5.6dd8cf8f163e4f00cd5800bc.html Mon, 18 Jun 2018 12:20:53 +0200 Ny skola på Björkö planeras att stå klar årsskiftet 2020-2021 Arbetet med att bygga en ny skola på Björkö fortsätter som planerat. Lokalprogram, ramprogram och rumsbeskrivning är ute på anbudsgivning. Björkös nya skola kommer att ha namnet Björkö skola och kommer att ha tema skärgårdsmiljö. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyskolapabjorkoplanerasattstaklararsskiftet20202021.5.6dd8cf8f163e4f00cd571e15.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyskolapabjorkoplanerasattstaklararsskiftet20202021.5.6dd8cf8f163e4f00cd571e15.html Mon, 18 Jun 2018 08:36:47 +0200 Kollektivtrafiken i Göteborg påverkas av sommarens avstängningar I sommar blir det en hel del förändringar i kollektivtrafiken i Göteborg. Från och med den 18 juni påverkas linjerna 290, 291 och 241. Bussarna kör en annan väg direkt från hållplats Järnvågen till Nils Ericson Terminalen och omvänt då Götatunneln är enkelriktad. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kollektivtrafikenigoteborgpaverkasavsommarensavstangningar.5.6dd8cf8f163e4f00cd56fa6d.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kollektivtrafikenigoteborgpaverkasavsommarensavstangningar.5.6dd8cf8f163e4f00cd56fa6d.html Mon, 18 Jun 2018 08:01:23 +0200 Sophämtning under midsommar Vecka 25 är en kort arbetsvecka då det är midsommarafton på fredag, 22 juni. Det innebär att ni som i normala fall får ert avfall hämtat på fredagar får hämtning på torsdagen den 21 juni istället. För alla andra sker hämtningen som vanligt den här veckan. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sophamtningundermidsommar.5.6dd8cf8f163e4f00cd56f60e.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sophamtningundermidsommar.5.6dd8cf8f163e4f00cd56f60e.html Fri, 15 Jun 2018 11:25:54 +0200 Ta båten till Göteborg i sommar Ny båtlinje Styrsöbolagets Kungsö trafikerar Hönö Klåva under sommaren 2018. Mellan 26 juni till och med 19 augusti kan du ta båten ifrån Stenpiren via Eriksberg till Hönö Klåva. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tabatentillgoteborgisommar.5.6dd8cf8f163e4f00cd54a190.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tabatentillgoteborgisommar.5.6dd8cf8f163e4f00cd54a190.html Tue, 12 Jun 2018 15:48:47 +0200 Fullmäktige startar kl 17:15 torsdag 14 juni På torsdagens fullmäktige är det framför allt budgeten för 2019 som ska beslutas. Dessutom kommer kommunens ekonomiska treårsplan att behandlas. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fullmaktigestartarkl1715torsdag14juni.5.6dd8cf8f163e4f00cd52605d.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fullmaktigestartarkl1715torsdag14juni.5.6dd8cf8f163e4f00cd52605d.html Mon, 11 Jun 2018 16:15:15 +0200 Tillfällig trafikavstängning på Backevägen Öckerö tisdag 12 juni Pga ledningsarbete så kommer vi vara tvungna att stänga av vägen i höjd med Backevägen 35. Vi kommer att byta ut en trasig brandpost och ventil. Vattnet kommer att stängas av till några fastigheter under bytet så tänk på att fylla upp lite vatten till ert behov. Mvh VA-enheten https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillfalligtrafikavstangningpabackevagenockerotisdag12juni.5.6dd8cf8f163e4f00cd519682.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillfalligtrafikavstangningpabackevagenockerotisdag12juni.5.6dd8cf8f163e4f00cd519682.html Mon, 11 Jun 2018 14:14:16 +0200 Sprängningsarbeten vid Solhöjden Sprängningsarbeten för en tillfartsväg på Solhöjden har påbörjats och förväntas pågå ett par dagar. Tillfartsvägen anläggs för att säkra tillfarten till fastigheter runt det nya äldreboendet som ska byggas på Solhöjden. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sprangningsarbetenvidsolhojden.5.6dd8cf8f163e4f00cd5188f4.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sprangningsarbetenvidsolhojden.5.6dd8cf8f163e4f00cd5188f4.html Tue, 05 Jun 2018 08:31:37 +0200 Nu smygöppnar vi Fritidsbanken! Vi smygöppnar på måndag den 11/6 kl 13.00 men sparar den stora invigningen till slutet på augusti. Detta för att vara så bra förberedda som möjligt och ge er mer chanser att leta prylar i garage och förråd. Vi vill ha allt som kan göra fritiden mer aktiv för alla i vår kommun. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nusmygoppnarvifritidsbanken.5.16430ecc1638288b7acbc816.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nusmygoppnarvifritidsbanken.5.16430ecc1638288b7acbc816.html Fri, 01 Jun 2018 14:43:46 +0200 Det råder fortfarande eldningsförbud - Var extra försiktig och gör vad du kan för att minska risken att orsaka en brand i naturen. Det råder eldningsförbud på flera håll i länet på grund av mycket hög brandrisk i skog och mark. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar i ett myndighetsmeddelande allmänheten till stor försiktighet i skog och mark.  https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/detraderfortfarandeeldningsforbudvarextraforsiktigochgorvaddukanforattminskariskenattorsakaenbrandinaturen.5.16430ecc1638288b7ac8ccf0.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/detraderfortfarandeeldningsforbudvarextraforsiktigochgorvaddukanforattminskariskenattorsakaenbrandinaturen.5.16430ecc1638288b7ac8ccf0.html Fri, 01 Jun 2018 14:23:12 +0200 Detaljplanen för Öckerö kretsloppspark har vunnit laga kraft Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23 (KF § 57) att anta detaljplan för Öckerö Kretsloppspark, del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och 1:404. Beslutet vann laga kraft 2018-05-19. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/detaljplanenforockerokretsloppsparkharvunnitlagakraft.5.16430ecc1638288b7ac8c8f9.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/detaljplanenforockerokretsloppsparkharvunnitlagakraft.5.16430ecc1638288b7ac8c8f9.html Fri, 01 Jun 2018 11:17:15 +0200 Har du en lägenhet som står tom? Vill du göra en god gärning och hyra ut den till någon som verkligen behöver den? https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/harduenlagenhetsomstartom.5.16430ecc1638288b7ac8ae9c.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/harduenlagenhetsomstartom.5.16430ecc1638288b7ac8ae9c.html Fri, 01 Jun 2018 08:56:32 +0200 Värmeböljan gör att vi måste vara sparsamma med vattnet! Göteborgs båda vattenverk jobbar på med att rena och producera dricksvatten, men stadens rörnät räcker inte till för att få ut vattnet. Värmeböljan gör att göteborgarna använder ovanligt mycket vatten och det gör att högt belägna områden har problem med vattentrycket, och i vissa fall får de inte något vatten i ledningarna alls. Öckerö kommun köper in dricksvatten från Göteborg, vilket gör att även vi måste vara sparsamma med vattnet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varmeboljangorattvimastevarasparsammamedvattnet.5.16430ecc1638288b7ac8991d.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varmeboljangorattvimastevarasparsammamedvattnet.5.16430ecc1638288b7ac8991d.html Wed, 30 May 2018 15:34:32 +0200 Tillfällig trafikavstängning på Madängsvägen/Rinvägen torsdag 31 maj På grund av ledningsarbeten/ventilbyten i korsningen Madängsvägen/Ringvägen så stängs vägarna av för genomfart torsdag 31/5 kl.08.00. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillfalligtrafikavstangningpamadangsvagenrinvagentorsdag31maj.5.16430ecc1638288b7ac739e8.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillfalligtrafikavstangningpamadangsvagenrinvagentorsdag31maj.5.16430ecc1638288b7ac739e8.html Sat, 26 May 2018 08:50:39 +0200 Kärrsviks ÅVC åter öppen from måndag 28 maj From kl 17.00 idag onsdag 30 maj kan man även lämna in virke på återvinningscentralen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/karrsviksavcateroppenfrommandag28maj.5.16430ecc1638288b7ac3c770.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/karrsviksavcateroppenfrommandag28maj.5.16430ecc1638288b7ac3c770.html Wed, 23 May 2018 14:54:34 +0200 Eldningsförbud i Öckerö kommun Från klockan 18:00 den 23 maj 2018 råder eldningsförbud i Öckerö kommun. Detta gäller tills kommunen meddelar att det upphör. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/eldningsforbudiockerokommun.5.16430ecc1638288b7ac19ec9.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/eldningsforbudiockerokommun.5.16430ecc1638288b7ac19ec9.html Wed, 23 May 2018 11:43:01 +0200 GDPR innebär högre krav på kommunens hantering av personuppgifter På fredag 25 maj börjar EU:s dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Syftet med lagstiftningen är att stärka individers integritet genom att ställa hårdare krav på hur företag, myndigheter och organisationer får använda och hantera personuppgifter. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gdprinnebarhogrekravpakommunenshanteringavpersonuppgifter.5.16430ecc1638288b7ac180a1.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gdprinnebarhogrekravpakommunenshanteringavpersonuppgifter.5.16430ecc1638288b7ac180a1.html Thu, 17 May 2018 16:20:49 +0200 Fritidsbanken öppnar 11 juni På Fritidsbanken kan öborna gratis låna begagnad sport- och friluftsutrustning. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fritidsbankenoppnar11juni.5.2e2115cb16363778c6b1a95b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fritidsbankenoppnar11juni.5.2e2115cb16363778c6b1a95b.html Thu, 17 May 2018 16:10:43 +0200 Europeiska ungdomsarbetare gjorde studiebesök på Öckerö Fritidsgård I tisdags var Öckerö fritidsgård värd för ett studiebesök där nio ungdomsarbetare från fem olika länder deltog. Under besöket fick de höra om hur Öckerö fritidsgård bedriver sin ungdomsverksamhet med fokus på arbetet med ungdomars inflytande och delaktighet i verksamheten. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/europeiskaungdomsarbetaregjordestudiebesokpaockerofritidsgard.5.2e2115cb16363778c6b193c0.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/europeiskaungdomsarbetaregjordestudiebesokpaockerofritidsgard.5.2e2115cb16363778c6b193c0.html Fri, 11 May 2018 11:27:07 +0200 Fritid och Kultur HBTQ-certifieras Som första verksamhet i kommunen tar Fritid och Kultur steget och HBTQ-certifierar all personal i verksamheten. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fritidochkulturhbtqcertifieras.5.701c844f163142d78998d018.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fritidochkulturhbtqcertifieras.5.701c844f163142d78998d018.html Fri, 04 May 2018 11:18:52 +0200 Inbjudan till föreläsningen "För din säkerhet" När katastrofen är ett faktum, det oförutsedda har inträffat eller det som du visste inte fick hända har blivit verklighet! Vad betyder det för dig att hantera en situation när ljuset inte tänds när du slår på strömbrytaren, mobilen är död och internet har slutat fungera? https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/inbjudantillforelasningenfordinsakerhet.5.701c844f163142d789935ce6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/inbjudantillforelasningenfordinsakerhet.5.701c844f163142d789935ce6.html Thu, 03 May 2018 16:17:35 +0200 Rödfyren bäst skötta påskfyr 2018 I år är det gänget som arrangerat påskfyren i Hönö Röd som tilldelas vandringspriset för bäst skötta påskfyr. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/rodfyrenbastskottapaskfyr2018.5.701c844f163142d78992c026.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/rodfyrenbastskottapaskfyr2018.5.701c844f163142d78992c026.html Wed, 02 May 2018 12:39:42 +0200 Öckerö kommuns företagare mest nöjda i regionen Företagen i Göteborgsregionen blir allt nöjdare med kommunernas service. Det visar den senaste Insiktsmätningen. Allra nöjdast är man i Öckerö. – Vi har en historia av företagande här ute vilket naturligtvis är en fördel, det ligger lite i vårt DNA att vara företagare, säger Ronald Johansson, besök- och näringslivschef i Öckerö. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunsforetagaremestnojdairegionen.5.701c844f163142d78991d475.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunsforetagaremestnojdairegionen.5.701c844f163142d78991d475.html Tue, 01 May 2018 11:32:54 +0200 Lyckat "Valstugetorg" för högstadieelever Under torsdagen samlades elever från kommunens högstadieskolor i stora salen på Nimbus för att prata partipolitik inför valet. Samtliga sju partier i kommunfullmäktige deltog. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lyckatvalstugetorgforhogstadieelever.5.701c844f163142d78995e29.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lyckatvalstugetorgforhogstadieelever.5.701c844f163142d78995e29.html Wed, 25 Apr 2018 17:16:13 +0200 I sommar startar bygget av nytt äldreboende på Solhöjden Det nya äldreboendet kommer att innebära 48 nya boendeplatser. Det kommer att anläggas där gästparkeringen ligger idag. Under den tid som bygget pågår, kommer tillgången till parkeringsplatser vid Solhöjden att vara begränsad. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/isommarstartarbyggetavnyttaldreboendepasolhojden.5.7d7b666d162ae1c8748bd33b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/isommarstartarbyggetavnyttaldreboendepasolhojden.5.7d7b666d162ae1c8748bd33b.html Tue, 17 Apr 2018 09:26:58 +0200 Varning för livsfarlig lek Under lördagskvällen 14 april sågs ett tiotal barn/tonåringar uppe på Hedenhallens tak. Personen som såg det larmade och efter en stund kom kommunens personal dit och såg till att alla kom ner därifrån utan dödsfall eller skador. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varningforlivsfarliglek.5.7d7b666d162ae1c874856ce4.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varningforlivsfarliglek.5.7d7b666d162ae1c874856ce4.html Mon, 16 Apr 2018 09:02:41 +0200 Fritidsgårdens cykel- och mopedgarage invigt Garaget kommer vara öppet onsdagar 17.30-20.00 och bemannas av kunniga vuxna från HMK som hjälper de unga med olika reparationer av mopeder och cyklar. Verksamheten innebär även dialog mellan de vuxna ledarna och ungdomarna kring fordonens utrustning och säkerhet. Förhoppningsvis bidrar garaget till att skapa insikt om beteendets påverkan i trafiken samt en ökad förståelse av vikten av trafiksäkra fordon. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fritidsgardenscykelochmopedgarageinvigt.5.7d7b666d162ae1c87484a2e3.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fritidsgardenscykelochmopedgarageinvigt.5.7d7b666d162ae1c87484a2e3.html Tue, 10 Apr 2018 16:28:07 +0200 Internationellt besök till Öckerö Nya Fritidsgård Fredag den 13 april kommer Öckerö fritidsgård få studiebesök av en stor delegation med 50 deltagare från 35 olika länder i Europa. Denna vecka samlas Europas alla Eurodesk-kontor i Göteborg för att diskutera ungas engagemang för EU och hur deras intresse för internationella utbyten ska öka. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/internationelltbesoktillockeronyafritidsgard.5.7d7b666d162ae1c874842b0.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/internationelltbesoktillockeronyafritidsgard.5.7d7b666d162ae1c874842b0.html Tue, 10 Apr 2018 11:57:47 +0200 Lyckad föreningsträff på Öckerö För de föreningar som är bidragsberättigade i vår kommun har vi en årlig obligatorisk föreningsträff som syftar till att alla skall få uppdaterad information om föreningars möjligheter och skyldigheter att bedriva föreningsliv i Öckerö kommun och en möjlighet att skapa kontaktnät med de övriga föreningarna i kommunen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lyckadforeningstraffpaockero.5.7d7b666d162ae1c8748ee6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lyckadforeningstraffpaockero.5.7d7b666d162ae1c8748ee6.html Fri, 06 Apr 2018 11:11:45 +0200 Positiva siffror i undersökning om högstadieelevers drogvanor Årets drogvaneundersökning som genomförts på kommunens högstadieskolor visar en positiv utveckling. Andelen rökare. berusningsdrickare och narkotikaanvändare är lägst på 16 år, då den årliga enkäten infördes.  https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/positivasiffroriundersokningomhogstadieeleversdrogvanor.5.4edf18ae162942101ffcf91.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/positivasiffroriundersokningomhogstadieeleversdrogvanor.5.4edf18ae162942101ffcf91.html Thu, 05 Apr 2018 16:25:07 +0200 Medborgardialog - tyck till om trygghet och lokala problem i Öckerö kommun Under 2018 kommer Öckerö kommun tillsammans med polisen ta fram ett nytt medborgarlöfte. En del i arbetet är att lyssna på vad invånare upplever som viktigt för att känna sig trygga och säkra. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/medborgardialogtycktillomtrygghetochlokalaproblemiockerokommun.5.4edf18ae162942101ff4c4b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/medborgardialogtycktillomtrygghetochlokalaproblemiockerokommun.5.4edf18ae162942101ff4c4b.html Thu, 05 Apr 2018 08:32:53 +0200 Nystart för caféverksamheten på Solhöjden Efter att ha börjat året med dra ner öppettiderna på lunchserveringen på Solhöjdens äldreboende så har Kostenheten i samverkan med Äldreomsorgen tagit ett nytt tag om frågan. Genom en omdisponering av uppgifter och bemanning i båda verksamheterna gör vi nu tillsammans en ny satsning på Solhöjden. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nystartforcafeverksamhetenpasolhojden.5.4edf18ae162942101ffe2b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nystartforcafeverksamhetenpasolhojden.5.4edf18ae162942101ffe2b.html Wed, 04 Apr 2018 16:06:21 +0200 Inställda drop-in-tider till bygginspektörerna Med anledning av en vakant tjänst på bygglovsenheten blir vi tyvärr tvungna att ställa in några drop-in-tillfällen i vår. Detta gäller varannan måndag, alltså 16, 30 april, 14, 28 maj och 11 juni. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/installdadropintidertillbygginspektorerna.5.106bd5201622c56cffceca58.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/installdadropintidertillbygginspektorerna.5.106bd5201622c56cffceca58.html Wed, 04 Apr 2018 09:50:08 +0200 Rekordlugnt påskfirande i år Sedan 2016 har påskfirandet i kommunen fått en mycket positiv utveckling. Vi som jobbar på kommunen vill rikta ett tack till alla som bidragit till detta och engagerat sig i påskfyrarna på öarna. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/rekordlugntpaskfirandeiar.5.106bd5201622c56cffcdedd8.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/rekordlugntpaskfirandeiar.5.106bd5201622c56cffcdedd8.html Thu, 29 Mar 2018 15:58:08 +0200 Ersdalsvägen på Hönö stängs av för trafik Från och med tisdag den 3 april så kommer en del av Ersdalsvägen att stängas av. Trafiken till Ersdalsområdet leds då via Kaptensvägen. Arbetet beräknas ta ca tre arbetsveckor. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ersdalsvagenpahonostangsavfortrafik.5.106bd5201622c56cffca31bc.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ersdalsvagenpahonostangsavfortrafik.5.106bd5201622c56cffca31bc.html Mon, 26 Mar 2018 11:28:02 +0200 Sörens väg på Hönö stängs av onsdag förmiddag Sörens väg mellan Hässlavägen och Hultbergsvägen stängs av för trafik mellan klockan 9.00 och 12.00 onsdag 28 mars på grund av grävarbeten. Avstängningen sker i höjd med Sörens väg 3 så vi hänvisar till att köra via Hultbergsvägen istället. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sorensvagpahonostangsavonsdagformiddag.5.106bd5201622c56cffc7ccf0.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sorensvagpahonostangsavonsdagformiddag.5.106bd5201622c56cffc7ccf0.html Mon, 26 Mar 2018 09:02:23 +0200 Eivind Orvarsson har avlidit Idag sörjer vi vår vän, politikern Eivind Orvarsson från Knippla, som hastigt lämnat oss. Vi har en kondoleansbok på kommunhuset under resten av veckan om ni vill skriva en hälsning till familjen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/eivindorvarssonharavlidit.5.106bd5201622c56cffc7b899.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/eivindorvarssonharavlidit.5.106bd5201622c56cffc7b899.html Thu, 22 Mar 2018 15:38:47 +0100 Ungdomspengar finns att söka Alla ungdomar mellan 13 och 19 år i Öckerö kommun har möjlighet att ansöka om pengar till aktiviteter, projekt eller arrangemang. Hela 50 000 kronor finns i potten. Här finns information om ansökan. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ungdomspengarfinnsattsoka.5.106bd5201622c56cffc4edd9.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ungdomspengarfinnsattsoka.5.106bd5201622c56cffc4edd9.html Thu, 22 Mar 2018 13:28:57 +0100 Politiker i Barn- och utbildningsnämnden diskuterade digitalt våld och nätsäkerhet med ungdomar Förra veckan besökte några politiker den nyöppnade fritidsgården för att äta lunch och prata med högstadie- och gymnasieelever. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/politikeribarnochutbildningsnamndendiskuteradedigitaltvaldochnatsakerhetmedungdomar.5.106bd5201622c56cffc4b4bb.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/politikeribarnochutbildningsnamndendiskuteradedigitaltvaldochnatsakerhetmedungdomar.5.106bd5201622c56cffc4b4bb.html Tue, 20 Mar 2018 15:58:45 +0100 Risk för något längre handläggningstider av bygglov Just nu har vi en vakant tjänst som byggnadsinspektör. Tills den är tillsatt finns det risk att det kan vara något svårare än vanligt att komma i kontakt med en bygginspektör eller att handläggningen av bygglov tar något längre tid än vanligt. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/riskfornagotlangrehandlaggningstideravbygglov.5.106bd5201622c56cffc36fd9.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/riskfornagotlangrehandlaggningstideravbygglov.5.106bd5201622c56cffc36fd9.html Tue, 13 Mar 2018 10:17:26 +0100 Utställning - Översiktsplan för Öckerö kommun Nu har arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan gått in i utställningsskedet. Det finns nu möjlighet att yttra sig över förslaget. Utställningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Översiktsplanen ställs ut mellan 12 mars till 6 maj. Under utställningstiden finns planhandlingar tillgängliga på kommunens websida, på kommunhusets anslagstavla och på Öckerö bibliotek. Den 9 april är det öppet hus mellan 13.00-20.00 i kommunhuset, Sockenvägen 13. Läs mer om arbetet med ny översiktsplan https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/utstallningoversiktsplanforockerokommun.5.2da2c5e3161c263bce2d405d.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/utstallningoversiktsplanforockerokommun.5.2da2c5e3161c263bce2d405d.html Tue, 13 Mar 2018 09:10:29 +0100 Har du tänkt att elda i påsk? Mellan den 1 mars och 30 september är det eldningsförbud. För att få elda under denna period krävs dispens från kommunen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hardutanktatteldaipask.5.2da2c5e3161c263bce2d3839.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hardutanktatteldaipask.5.2da2c5e3161c263bce2d3839.html Tue, 13 Mar 2018 07:00:01 +0100 Nu kan du som är 16-17 år söka feriearbete I sommar kan du få tre veckors feriearbete. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nukandusomar1617arsokaferiearbete.5.5106341515a8e2f8e967845b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nukandusomar1617arsokaferiearbete.5.5106341515a8e2f8e967845b.html Fri, 09 Mar 2018 14:55:19 +0100 Asfaltering på Öckerövägen på Hönö tisdag 13 mars På tisdag kommer en del av Öckerövägen att asfalteras, det kommer att medföra begränsad framkomlighet och sänkning av hastighetsgränsen på platsen. Det https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/asfalteringpaockerovagenpahonotisdag13mars.5.2da2c5e3161c263bce2a6fc6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/asfalteringpaockerovagenpahonotisdag13mars.5.2da2c5e3161c263bce2a6fc6.html Tue, 27 Feb 2018 15:18:51 +0100 Hemfixarna finns för dig 67+ Nu har vi äntligen fått nya hemfixare på Hönö, Öckerö, Hälsö och Fotö! Sedan tidigare finns tre hemfixare på Björkö. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hemfixarnafinnsfordig67.5.2da2c5e3161c263bce2309a5.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hemfixarnafinnsfordig67.5.2da2c5e3161c263bce2309a5.html Thu, 15 Feb 2018 16:32:47 +0100 Öppet hus för sommarjobbare Välkommen till kommunhuset på öppet hus och träffa chefer och personal och lär dig mer om vilka tjänster vi erbjuder i sommar https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/oppethusforsommarjobbare.5.2c8cc6f516170ac19be6ced0.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/oppethusforsommarjobbare.5.2c8cc6f516170ac19be6ced0.html Mon, 12 Feb 2018 14:43:31 +0100 Kompassenskolan prisad i tekniktävling I tävlingen "Framtidens leksaker" som avgjordes på Chalmers fredagen 9 februari kom klass 6 från Kompassenskolan på andraplats. Priset är diplom, pokal och 5000 kronor. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kompassenskolanprisaditekniktavling.5.2c8cc6f516170ac19be42d8c.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kompassenskolanprisaditekniktavling.5.2c8cc6f516170ac19be42d8c.html Wed, 07 Feb 2018 16:12:25 +0100 Öckerö kommun har lägst arbetslöshet i Sverige När arbetsförmedlingen presenterar sin månadsstatistik över Sveriges alla kommuner visar det sig att återigen har Öckerö kommun Sveriges lägsta arbetslöshet. 1,4% av arbetskraften är arbetslös och 0,8% i program med aktivitetsstöd. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunharlagstarbetsloshetisverige.5.2c8cc6f516170ac19be23e.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunharlagstarbetsloshetisverige.5.2c8cc6f516170ac19be23e.html Wed, 07 Feb 2018 13:35:33 +0100 Risk för trafikstörningar på 155:an i helgen Från och med måndag den 12 februari 2018 ersätts korsning mellan väg 155 och Sörredsvägen med en tillfällig korsning belägen cirka 100 meter väster om befintlig. Omläggningen kan innebära stor påverkan på trafiken under helgen den 10-11 februari. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/riskfortrafikstorningarpa155anihelgen.5.539f6d5c1611d10a6c8d88ed.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/riskfortrafikstorningarpa155anihelgen.5.539f6d5c1611d10a6c8d88ed.html Tue, 06 Feb 2018 13:57:55 +0100 Klart för Nya Solhöjden December 2019 kommer Nya Solhöjden att stå klar med 48 platser för äldre med särskilda behov. Boendet kommer att bli toppmodernt med bland annat fiberanslutningar och gym. Mycket resurser kommer att satsa på utemiljön för att skapa ”Sinnenas trädgård”. En innergård och trädgård med upplevelser för alla sinnen som kryddväxter, rosenträdgård, bär, fruktträd, vattenspel och uteplats med utsikt över Västerhavet i sydvästlig riktning. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/klartfornyasolhojden.5.539f6d5c1611d10a6c8c9648.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/klartfornyasolhojden.5.539f6d5c1611d10a6c8c9648.html Tue, 06 Feb 2018 10:43:31 +0100 Solhöjdens lunchservering åter öppet under helgen Nu är öppettiderna desamma som tidigare, kl 11.30 - 13.30 alla dagar i veckan.Välkomna! https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/solhojdenslunchserveringateroppetunderhelgen.5.539f6d5c1611d10a6c8c95a6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/solhojdenslunchserveringateroppetunderhelgen.5.539f6d5c1611d10a6c8c95a6.html Fri, 02 Feb 2018 09:11:20 +0100 Dagvattenutbyggnad i delar av Ersdalsvägen och Kaptensvägen, Hönö Öckerö kommun, Va-enheten kommer via Hönö Schakt AB att utföra dagvattenutbyggnad i delar av Ersdalsvägen och Kaptensvägen. Arbetet beräknas påbörjas v. 6, efter att etapp 1 av projektet, i Seglarevägen, avslutats. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/dagvattenutbyggnadidelaraversdalsvagenochkaptensvagenhono.5.539f6d5c1611d10a6c892da4.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/dagvattenutbyggnadidelaraversdalsvagenochkaptensvagenhono.5.539f6d5c1611d10a6c892da4.html Wed, 31 Jan 2018 11:00:02 +0100 Om korsningen Minkebergsvägen/Heinövägen på Hönö Vi har fått in flera frågor om korsningen om den ska fungera som cirkulationsplats eller om högerregeln gäller. Svaret är att det är en korsning och högerregeln gäller. Det runda farthindret är ditsatt för att dämpa hastigheterna i anslutning till Hedenskolan. Korsningen är för liten för att anlägga en cirkulationsplats. Kommunens gatuenhet kommer att sätta upp trafikskyltar för att förtydliga vilka regler som gäller. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omkorsningenminkebergsvagenheinovagenpahono.5.539f6d5c1611d10a6c8792ad.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omkorsningenminkebergsvagenheinovagenpahono.5.539f6d5c1611d10a6c8792ad.html Fri, 26 Jan 2018 16:10:48 +0100 Årskurs 6 på Kompassenskolan på Öckerö är i final i tekniktävling Det är klassens bidrag i tävlingen "Framtidens leksaker" som gått till final. Under helgen finns tävlingsbidragen utställda på Chalmers Tekniska Högskola. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/arskurs6pakompassenskolanpaockeroarifinalitekniktavling.5.539f6d5c1611d10a6c83955d.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/arskurs6pakompassenskolanpaockeroarifinalitekniktavling.5.539f6d5c1611d10a6c83955d.html Fri, 26 Jan 2018 11:33:00 +0100 Öckerö kommun har Sveriges tryggaste elever När skolinspektionen frågat niondeklassarna i Sverige om de känner sig trygga i skolan har 98% av eleverna på Bratteberg och Hedenskolan svarat "Stämmer helt och hållet" eller "Stämmer ganska bra". Det är det högsta resultatet av alla landets 290 kommuner. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunharsverigestryggasteelever.5.539f6d5c1611d10a6c8366a6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunharsverigestryggasteelever.5.539f6d5c1611d10a6c8366a6.html Thu, 25 Jan 2018 15:28:06 +0100 Vägavstängning på Hästenvägen På grund av ledningsarbeten/Vattenläcka vid Hästenvägen 12 så kommer vägen stängas av under fredagen den 26/1 kl.08.00 och fram tills läckan är åtgärdad. Ni som behöver era fordon måste flytta dessa innan kl.08.00. För ytterligare info ring: Gunnar Korneliusson 031-976231 VA-Samordnare Öckerö Kommun https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vagavstangningpahastenvagen.5.539f6d5c1611d10a6c82b566.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vagavstangningpahastenvagen.5.539f6d5c1611d10a6c82b566.html Tue, 23 Jan 2018 15:04:21 +0100 Snart kan du lämna in olagliga vapen och ammunition till polisen Under vapenamnestin, 1 februari till 30 april, kan du som utan tillstånd har skjutvapen och ammunition lämna in det till polisen. Du kan vara anonym och kommer inte att straffas för innehavet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/snartkandulamnainolagligavapenochammunitiontillpolisen.5.539f6d5c1611d10a6c8fe25.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/snartkandulamnainolagligavapenochammunitiontillpolisen.5.539f6d5c1611d10a6c8fe25.html Mon, 22 Jan 2018 10:13:08 +0100 Seglarevägen/Jungmansvägen på Hönö avstängd för genomfartstrafik pga arbete med dagvattenutbyggnad. Öckerö kommun, Va-enheten kommer via Hönö Schakt AB att utföra dagvattenutbyggnad i del av Seglarevägen/Jungmansvägen. Arbetet beräknas påbörjas i mitten av v. 4 och pågå i ca 10 arbetsdagar.  Under tiden som arbetet pågår kommer Seglarevägen/Jungmansvägen att stängas av för genomfartstrafik. Efter det att arbetet utförts i Seglarevägen kommer arbetet att fortsätta i delar av Ersdalsvägen och Kaptensvägen. Mer information kommer löpande att läggas ut på hemsidan. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/seglarevagenjungmansvagenpahonoavstangdforgenomfartstrafikpgaarbetemeddagvattenutbyggnad.5.217845f160fa3b91fc593b6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/seglarevagenjungmansvagenpahonoavstangdforgenomfartstrafikpgaarbetemeddagvattenutbyggnad.5.217845f160fa3b91fc593b6.html Fri, 19 Jan 2018 12:14:07 +0100 Information om arbetet på Hönö Pinans reservfärjeläge och Hyppelns färjeläge Trafikverket informerar: https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationomarbetetpahonopinansreservfarjelageochhyppelnsfarjelage.5.217845f160fa3b91fc328c2.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationomarbetetpahonopinansreservfarjelageochhyppelnsfarjelage.5.217845f160fa3b91fc328c2.html Fri, 19 Jan 2018 09:29:52 +0100 Öckerö kommuns förskolor bäst i Göteborgsregionen Det är kommunalförbundet Göteborgsregionen som frågat föräldrarna till barn på totalt 840 förskolor. Den kommun som får högst betyg av föräldrarna är Öckerö kommun. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunsforskolorbastigoteborgsregionen.5.217845f160fa3b91fc312b3.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunsforskolorbastigoteborgsregionen.5.217845f160fa3b91fc312b3.html Tue, 16 Jan 2018 17:04:29 +0100 Välbesökt samrådsmöte på Hönö. Det var flera hönöbor som tagit sig till Hedenskolan tisdagen 16 januari för att höra planarkitekt Lena Boman presentera förslaget på den nya översiktsplanen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valbesoktsamradsmotepahono.5.217845f160fa3b91fcdbef.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valbesoktsamradsmotepahono.5.217845f160fa3b91fcdbef.html Thu, 11 Jan 2018 09:15:30 +0100 Samråd för översiktsplan för Öckerö kommun Kommunen har tagit fram förslag till ny översiktplan för hela kommunen och nu vill vi samråda den med dig! Vi kommer att genomföra en rad samrådsmöten med fokus på de olika öarna, ett för Nordöarna & Hälsö, ett för Öckerö, ett för Hönö, ett för Fotö och ett för Björkö-Grötö-Kalvsund. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradforoversiktsplanforockerokommun.5.625a0c33160afc3c75c85937.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradforoversiktsplanforockerokommun.5.625a0c33160afc3c75c85937.html Wed, 10 Jan 2018 14:17:06 +0100 Ingen biltrafik med Nordöfärjorna till Hyppeln I januari kommer det under några dagar endast gå passagerartrafik till och från Hyppeln. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ingenbiltrafikmednordofarjornatillhyppeln.5.625a0c33160afc3c75c7b31b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ingenbiltrafikmednordofarjornatillhyppeln.5.625a0c33160afc3c75c7b31b.html Fri, 22 Dec 2017 13:44:14 +0100 Förändring av busshållplats på linje 290 Fr.o.m. fredag 29 december flyttas hållplats Kärrsviksvägen permanent till ett nytt läge på Norgårdsvägen https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forandringavbusshallplatspalinje290.5.368e8cda160517710ed7440a.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forandringavbusshallplatspalinje290.5.368e8cda160517710ed7440a.html Tue, 19 Dec 2017 11:13:46 +0100 Du vet väl om att du kan lämna medborgarförslag? Du vet väl om att du som kommuninvånare kan lämna förslag till kommunen i form av medborgarförslag? https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/duvetvalomattdukanlamnamedborgarforslag.5.368e8cda160517710ed4aa8c.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/duvetvalomattdukanlamnamedborgarforslag.5.368e8cda160517710ed4aa8c.html Fri, 15 Dec 2017 21:12:11 +0100 Årets pristagare utsedda ”Rör inte min kompis”-priset går till Abass Nekzad och Anna Magnusson. Kultur- och fritidspriset går till Birgit och Nils-Jan Rapp. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/aretspristagareutsedda.5.368e8cda160517710ed1aac3.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/aretspristagareutsedda.5.368e8cda160517710ed1aac3.html Mon, 11 Dec 2017 15:31:10 +0100 Kommunen skänker 5000:- för att stödja kvinnors och flickors rättigheter Istället för att skicka julkort skänker kommunen varje jul 5000:- till ett välgörande ändamål. I år var det organisationen Action Aid som fick pengar till sitt arbete för att stärka kvinnors och flickors situation i tredje världen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenskanker5000forattstodjakvinnorsochflickorsrattigheter.5.47ddbaf15fde0e81eaf18dc.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenskanker5000forattstodjakvinnorsochflickorsrattigheter.5.47ddbaf15fde0e81eaf18dc.html Mon, 11 Dec 2017 10:15:09 +0100 Gratis stenflis för avhämtning För att lösa problemen med halkan på och i anslutning till privata tomter finns i år igen gratis stenflis att hämta på Öckerö cementgjuteri. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gratisstenflisforavhamtning.5.3019e2b013b337fdadf10b9.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gratisstenflisforavhamtning.5.3019e2b013b337fdadf10b9.html Fri, 08 Dec 2017 15:38:49 +0100 Bidra till ett samhälle fritt från våld Under vecka 49 anordnas "En vecka fri från våld" av Länsstyrelserna, organisationen MÄN, MUCF, SKL och Unizon, med syfte att uppmärksamma vikten av våldsförebyggande abrete med genusperspektiv. Lever du i en destruktiv relation, känner du någon du vill hjälpa eller behöver du veta mer om våld och hur du kan bidra till ett samhälle fritt från våld? Här är finns samlad information. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bidratillettsamhallefrittfranvald.5.47ddbaf15fde0e81eacbdfd.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bidratillettsamhallefrittfranvald.5.47ddbaf15fde0e81eacbdfd.html Wed, 22 Nov 2017 10:32:59 +0100 Samråd för översiktsplan för Öckerö kommun Kommunen har tagit fram förslag till ny översiktplan för hela kommunen och nu vill vi samråda den med dig! Vi kommer att genomföra en rad samrådsmöten med fokus på de olika öarna, ett för Nordöarna & Hälsö, ett för Öckerö, ett för Hönö, ett för Fotö och ett för Björkö-Grötö-Kalvsund. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradforoversiktsplanforockerokommun.5.47ddbaf15fde0e81eab910.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradforoversiktsplanforockerokommun.5.47ddbaf15fde0e81eab910.html Mon, 20 Nov 2017 12:05:41 +0100 Tätare bussturer på de sammanbyggda öarna När den nya busstidtabellen börjar gälla den 10 december kommer det att ske flera förändringar i busstrafiken. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tatarebussturerpadesammanbyggdaoarna.5.64bc2f9315fc9fa19dc22c2d.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tatarebussturerpadesammanbyggdaoarna.5.64bc2f9315fc9fa19dc22c2d.html Mon, 20 Nov 2017 09:10:31 +0100 Samråd om översiktsplan Öckerö kommun Hur ser framtiden ut på våra öar? Hur skapar vi en levande skärgårdskommun? En ny översiktsplan ger oss möjligheten att forma och beskriva hur en framtida utveckling ska ske i kommunen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradomoversiktsplanockerokommun.5.64bc2f9315fc9fa19dc211f8.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradomoversiktsplanockerokommun.5.64bc2f9315fc9fa19dc211f8.html Wed, 15 Nov 2017 07:36:29 +0100 Björköbor engagerade för att skapa säkrare trafikmiljö Under cirka två timmar promenerade Björköbor och tjänstepersoner från kommunen runt på Björkö för att diskutera platser i behov av trafiksäkerhetsåtgärder. Trafiksäkerhetsvandringen är en del av medborgarlöftet 2017. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bjorkoborengageradeforattskapasakraretrafikmiljo.5.78ac99de15fa833a5c92e253.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bjorkoborengageradeforattskapasakraretrafikmiljo.5.78ac99de15fa833a5c92e253.html Fri, 03 Nov 2017 14:51:59 +0100 Om kostnader för restaurangbesök Flera personer har hört av sig till oss med frågor om kommunens kostnader för restaurangbesök, här presenterar vi hur det ser ut. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omkostnaderforrestaurangbesok.5.1587572815f498d656693475.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omkostnaderforrestaurangbesok.5.1587572815f498d656693475.html Thu, 02 Nov 2017 15:20:28 +0100 Influensatider - vaccinera dig om du tillhör riskgrupp Är du över 65 år, gravid eller har en viss sjukdom riskerar du att bli svårt sjuk av influensa och bör därför vaccinera dig. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/influensatidervaccineradigomdutillhorriskgrupp.5.1587572815f498d656685c32.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/influensatidervaccineradigomdutillhorriskgrupp.5.1587572815f498d656685c32.html Thu, 02 Nov 2017 11:57:44 +0100 Vägarbete på Norgårdsvägen Med start vecka 45 kommer vägarbete pågå på Norgårdsvägen i höjd med Måbärsvägen/Bankevägen. Vi ska anlägga en ny tillgänglighetsanpassad busshållplats som kommer att ersätta hållplatsen på Kärrsviksvägen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vagarbetepanorgardsvagen.5.1587572815f498d6566838a7.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vagarbetepanorgardsvagen.5.1587572815f498d6566838a7.html Tue, 31 Oct 2017 15:04:41 +0100 Har du en lägenhet som står tom? Vill du göra en god gärning och hyra ut den till någon som verkligen behöver den? Öckerö kommun vill komma i kontakt med dig som har en bostad att hyra ut för bosättning av nyanlända personer med uppehållstillstånd. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/harduenlagenhetsomstartom.5.9e6cc3d15e8eb316a112457.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/harduenlagenhetsomstartom.5.9e6cc3d15e8eb316a112457.html Wed, 25 Oct 2017 13:00:08 +0200 Hälsövägen på Öckerö är öppen igen (2017-10-25 kl 13:36) Det var vid lunchtid på onsdagen som Hälsövägen på Öckerö stängdes av på grund av bärgning av en lastbil vid färjeläget. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/halsovagenpaockeroaroppenigen.5.1587572815f498d656619c00.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/halsovagenpaockeroaroppenigen.5.1587572815f498d656619c00.html Tue, 17 Oct 2017 18:11:36 +0200 På väg mot en fossilfri färjetrafik i hela kommunen Nu är färjorna på Hönöleden fossilfria. I september bytte de bränsletyp och de kör nu på det fossilfria och förnybara biobränslet HVO, Detta bränsle tillverkas av avfall och andra restprodukter. Det innebär en minskning av utsläpp av växthusgaser med upp till 85-90 % https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/pavagmotenfossilfrifarjetrafikihelakommunen.5.23c389115eeaf47be9a45ee.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/pavagmotenfossilfrifarjetrafikihelakommunen.5.23c389115eeaf47be9a45ee.html Mon, 16 Oct 2017 11:40:31 +0200 Konkurrensverket lägger ner sin utredning om Öckerö kommun Tidigare i år anmäldes kommunen till Konkurrensverket för misstanke om felaktigheter i samband med en upphandling. Nu meddelar Konkurrensverket att de skriver av ärendet eftersom "Det som kommit fram under utredningen gör att vi inte längre prioriterar att utreda ärendet" https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/konkurrensverketlaggernersinutredningomockerokommun.5.23c389115eeaf47be9934aa.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/konkurrensverketlaggernersinutredningomockerokommun.5.23c389115eeaf47be9934aa.html Thu, 12 Oct 2017 15:39:44 +0200 Film från samrådsmötet på Björkö Tisdagen 10 oktober var det öppet samrådsmöte om detaljplanen för Björkö 1:294 och 1:305. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/filmfransamradsmotetpabjorko.5.23c389115eeaf47be96052b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/filmfransamradsmotetpabjorko.5.23c389115eeaf47be96052b.html Wed, 11 Oct 2017 15:37:09 +0200 Allmänhetens bad på Hedens by stänger tillsvidare På grund av bristande administrativa rutiner stängs allmänhetens bad tillsvidare. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/allmanhetensbadpahedensbystangertillsvidare.5.23c389115eeaf47be95246c.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/allmanhetensbadpahedensbystangertillsvidare.5.23c389115eeaf47be95246c.html Tue, 10 Oct 2017 15:22:26 +0200 Öckerö kommun har lägst arbetslöshet i landet Av rikets 290 kommuner är det Öckerö kommun som har lägst arbetslöshet enligt månadsstatistik från Arbetsförmedlingen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunharlagstarbetsloshetilandet.5.23c389115eeaf47be9367fb.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunharlagstarbetsloshetilandet.5.23c389115eeaf47be9367fb.html Mon, 02 Oct 2017 14:39:48 +0200 Vill du bli en Hemfixare? Hemfixarna är frivilliga medmänniskor som kan tänka sig att hjälpa dem som på grund av sin ålder eller sin fysiska förmåga har svårigheter att klara sig helt på egen hand. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villdublienhemfixare.5.9e6cc3d15e8eb316a1cd624.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villdublienhemfixare.5.9e6cc3d15e8eb316a1cd624.html Wed, 27 Sep 2017 16:09:00 +0200 Tillfällig flytt av de boende på Bergmans paviljong Åtta personer som bor på Bergmans paviljong har tillfälligt fått flytta till avdelningen Skutan på Solhöjdens äldreboende. Anledningen är misstänkta brister i inomhusmiljön på paviljongen. Dessa brister är något som både personal och boende reagerat på. Därför fattades beslutet att flytta på de boende tills orsaken är utredd av fastighetsägaren. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillfalligflyttavdeboendepabergmanspaviljong.5.9e6cc3d15e8eb316a18c009.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillfalligflyttavdeboendepabergmanspaviljong.5.9e6cc3d15e8eb316a18c009.html Tue, 26 Sep 2017 09:38:22 +0200 Bättre företagsklimat i kommunen Öckerö kommun flyttar upp 26 placeringar och hamnar nu på en 23:e plats bland Sveriges 290 kommuner när det gäller var det är bäst att starta företag. Det är Öckerös bästa placering sedan rankingen startade. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/battreforetagsklimatikommunen.5.9e6cc3d15e8eb316a17a307.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/battreforetagsklimatikommunen.5.9e6cc3d15e8eb316a17a307.html Tue, 26 Sep 2017 09:18:25 +0200 Nu söker vi kontaktfamiljer för barn och unga med funktionsnedsättning Att vara kontaktfamilj innebär att man tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem till exempel en helg i månaden och en kväll i veckan. Tanken är att det ska vara ett ökat stöd, stimulans och ge ett utvidgat nätverk för barnet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nusokervikontaktfamiljerforbarnochungamedfunktionsnedsattning.5.9e6cc3d15e8eb316a179db9.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nusokervikontaktfamiljerforbarnochungamedfunktionsnedsattning.5.9e6cc3d15e8eb316a179db9.html Wed, 20 Sep 2017 16:20:39 +0200 Politiker och ungdomar diskuterade trafiksäkerhet I veckan träffades politiker från Barn- och utbildningsnämnden och ungdomar för att diskutera politik över en lunch. Temat för denna gång var trafik och många synpunkter och förslag kom upp under diskussionerna. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/politikerochungdomardiskuteradetrafiksakerhet.5.9e6cc3d15e8eb316a11ef48.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/politikerochungdomardiskuteradetrafiksakerhet.5.9e6cc3d15e8eb316a11ef48.html Tue, 19 Sep 2017 12:51:16 +0200 Om e-cigaretter Numer finns det en lag som reglerar försäljning av e-cigaretter och tillbehör. På senaste fullmäktige beslutades att i Öckerö kommun är det socialnämnden som ansvarar för tillsyn. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omecigaretter.5.9e6cc3d15e8eb316a11d04a.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omecigaretter.5.9e6cc3d15e8eb316a11d04a.html Fri, 15 Sep 2017 08:32:10 +0200 Vägavstängning Sörgårdsvägen Måndag den 18/9 stängs vägen av vid Sörgårdsvägen 57 på grund av en vattenläcka. Vägen kommer att vara avstängd under hela v.38. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vagavstangningsorgardsvagen.5.4061f18915e0ef2395fd98c3.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vagavstangningsorgardsvagen.5.4061f18915e0ef2395fd98c3.html Thu, 14 Sep 2017 15:45:53 +0200 Nästa vecka drar Hygienveckan igång! Vecka 38 uppmärksammar Öckerö kommun hygienen tillsammans med 43 andra kommuner i Sverige. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nastaveckadrarhygienveckanigang.5.4061f18915e0ef2395fcfc9a.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nastaveckadrarhygienveckanigang.5.4061f18915e0ef2395fcfc9a.html Wed, 30 Aug 2017 15:37:39 +0200 Förlängd samrådstid för detaljplan Hjälvik Samrådstid för detaljplan Hjälvik förlängs med 2 veckor p.g.a. inkomna synpunkter under samrådsmötet om att tiden var för kort. Sista dag att lämna in synpunkter är därmed 2017-09-22. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forlangdsamradstidfordetaljplanhjalvik.5.4061f18915e0ef2395f2d62c.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forlangdsamradstidfordetaljplanhjalvik.5.4061f18915e0ef2395f2d62c.html Mon, 28 Aug 2017 16:43:01 +0200 Samrådsmöte om detaljplan för Hjälvik Ett samrådsmöte är till för att berika planförslaget med kunskap som tidigare inte har framkommit samt att ge möjlighet till insyn för kommunens medborgare. Att kommunen ska hålla ett samrådsmöte är inte ett krav utan det är något som kommunen väljer om den vill ha. Under samrådstiden för detaljplan Hjälvik valde kommunen att bjuda in sakägare till samrådsmöte. Då det framkom under samrådsmötet för Norra Brevik att det finns ett större allmänt intresse än vad som tidigare var känt så bjuds även allmänheten in i mån av plats . https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradsmoteomdetaljplanforhjalvik.5.4061f18915e0ef2395f20c70.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradsmoteomdetaljplanforhjalvik.5.4061f18915e0ef2395f20c70.html Mon, 28 Aug 2017 14:23:19 +0200 Förlängd Samrådstid - Detaljplan Norra Brevik Samrådstid för detaljplan Norra Brevik förlängs med 2 veckor p.g.a. inkomna synpunkter under samrådsmötet om att tiden var för kort. Sista dag att lämna in synpunkter är därmed 2017-09-22. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forlangdsamradstiddetaljplannorrabrevik.5.4061f18915e0ef2395f202bd.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forlangdsamradstiddetaljplannorrabrevik.5.4061f18915e0ef2395f202bd.html Fri, 25 Aug 2017 12:49:48 +0200 Fler bokningsbara tider på allmänhetens bad Från och med nästa vecka finns det elva bokningsbara tider på allmänhetens bad. Information om bassängen på Hedens by samt bokningsrutiner hittar du här   Boka tid på allmänhetens bad https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/flerbokningsbaratiderpaallmanhetensbad.5.4061f18915e0ef2395fd101.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/flerbokningsbaratiderpaallmanhetensbad.5.4061f18915e0ef2395fd101.html Mon, 21 Aug 2017 17:36:52 +0200 Informationsfilm om mopedåkning i kommunen Som ett led i arbetet mot den vårdslösa mopedåkningen har en informationsfilm tagits fram. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationsfilmommopedakningikommunen.5.2c0e912315dae255d106e693.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationsfilmommopedakningikommunen.5.2c0e912315dae255d106e693.html Mon, 21 Aug 2017 14:06:02 +0200 Ombyggnad av färjeläget på Hönö pinan Trafikverket meddelar att byggarbeten kommer att pågå på Hönöleden från 1 september år 2017 till 30 april år 2018. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ombyggnadavfarjelagetpahonopinan.5.2c0e912315dae255d106d8c6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ombyggnadavfarjelagetpahonopinan.5.2c0e912315dae255d106d8c6.html Thu, 17 Aug 2017 10:01:28 +0200 Nytt lånekort och avvikande öppettider på biblioteken Med det nya kortet kan du låna och lämna på alla bibliotek inom samarbetet Bibliotek i Väst. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyttlanekortochavvikandeoppettiderpabiblioteken.5.2c0e912315dae255d105197e.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyttlanekortochavvikandeoppettiderpabiblioteken.5.2c0e912315dae255d105197e.html Mon, 07 Aug 2017 16:57:37 +0200 Öppet samrådsmöte om Norra Brevik Hjärtligt välkomna till samråd om detaljplan för Norra Brevik. Detaljplanens syfte är att kunna ge möjlighet till att bygga lägenheter i flerfamiljshus, i upp till 4 våningar och enfamiljsbostäder alternativt parhus. . https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/oppetsamradsmoteomnorrabrevik.5.2c0e912315dae255d101308f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/oppetsamradsmoteomnorrabrevik.5.2c0e912315dae255d101308f.html Mon, 07 Aug 2017 16:01:36 +0200 Miljösmart biltvätt Tvätta din bil i en tvättanläggning, använd miljömärkta produkter och gör en insats för vår miljö och hälsa. Olja, tungmetaller och andra föroreningar hamnar varje år i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan, garageuppfarten eller på andra platser som inte är godkända för biltvätt. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/miljosmartbiltvatt.5.2c0e912315dae255d10124e6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/miljosmartbiltvatt.5.2c0e912315dae255d10124e6.html Thu, 20 Jul 2017 15:42:13 +0200 Extra soptömning av matavfall vecka 28-33 Efter önskemål från invånarna töms matavfallet varje vecka under sommaren under vecka 28 till vecka 33. Den gröna tunnan töms som vanligt varannan vecka (jämna veckor). https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/extrasoptomningavmatavfallvecka2833.5.2557915115ceeb79f1091121.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/extrasoptomningavmatavfallvecka2833.5.2557915115ceeb79f1091121.html Thu, 20 Jul 2017 14:48:54 +0200 Vuxenvandra för en tryggare trafikmiljö Vi har återigen fått in signaler om vårdslös mopedåkning främst under kvällar och nattetid. Flera invånare har hört av sig och upplever detta som otryggt och störande. Vuxenvandring är ett sätt att engagera sig för att skapa en förbättrad trafikmiljö. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vuxenvandraforentryggaretrafikmiljo.5.2557915115ceeb79f1090a07.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vuxenvandraforentryggaretrafikmiljo.5.2557915115ceeb79f1090a07.html Mon, 17 Jul 2017 15:42:35 +0200 Inget öppet hus hos byggnadsinspektörerna under vecka 30-33 Byggenheten har normalt drop-in på kommunhuset varje måndag mellan kl 16.00-17.30. Måndagarna som infaller under vecka 30 till och med 33 (24 juli, 31 juli, 7 augusti och 14 augusti) är det semesterstängt och därmed inget drop in. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ingetoppethushosbyggnadsinspektorernaundervecka3033.5.2557915115ceeb79f107d2e8.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ingetoppethushosbyggnadsinspektorernaundervecka3033.5.2557915115ceeb79f107d2e8.html Thu, 06 Jul 2017 15:24:14 +0200 Skateskola för tjejer För andra året i rad arrangerades Öckerö Fritidsgård ”Skateskola – för tjejer” i Öckerö Skatepark https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/skateskolafortjejer.5.2557915115ceeb79f1032af3.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/skateskolafortjejer.5.2557915115ceeb79f1032af3.html Thu, 06 Jul 2017 13:54:40 +0200 Ändrade öppettider i kommunhuset under sommaren Från vecka 27 till och med 31 har vi lunchstängt mellan 12:00-13:00. I övrigt gäller våra ordinarie öppettider. För mer info, klicka här https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/andradeoppettiderikommunhusetundersommaren.5.2557915115ceeb79f1032215.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/andradeoppettiderikommunhusetundersommaren.5.2557915115ceeb79f1032215.html Thu, 29 Jun 2017 14:45:41 +0200 Samråd för detaljplan Hjälvik Öckerö kommunstyrelse har beslutat om samråd av detaljplan för Hjälvik. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet sker under tiden 30 juni – 8 september 2017. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradfordetaljplanhjalvik.5.2557915115ceeb79f10663d.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradfordetaljplanhjalvik.5.2557915115ceeb79f10663d.html Thu, 29 Jun 2017 14:44:51 +0200 Samråd för detaljplan Norra Brevik Öckerö kommunstyrelse har beslutat om samråd av detaljplan för Norra Brevik. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet sker under tiden 30 juni – 8 september 2017. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradfordetaljplannorrabrevik.5.2557915115ceeb79f1063ea.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradfordetaljplannorrabrevik.5.2557915115ceeb79f1063ea.html Wed, 28 Jun 2017 14:59:39 +0200 Information gällande kommunens motionsslingor På kommunens motionsslingor råder förbud att framföra cykel/motorfordon, för att förhindra att incidenter sker mellan motionärer och t ex cyklister/mopedister. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationgallandekommunensmotionsslingor.5.2557915115ceeb79f101cb.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationgallandekommunensmotionsslingor.5.2557915115ceeb79f101cb.html Thu, 22 Jun 2017 16:49:54 +0200 Tillfälligt staket vid nybyggda lekplatsen vid skateparken Vi har placerat ut ett tillfälligt staket mellan skateparken/lekplatsen och cykelbanan. Detta för att förhindra att lekande barn hamnar ute på cykelbanan, https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillfalligtstaketvidnybyggdalekplatsenvidskateparken.5.11283d9615ca34e77a03acb3.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillfalligtstaketvidnybyggdalekplatsenvidskateparken.5.11283d9615ca34e77a03acb3.html Wed, 21 Jun 2017 13:25:11 +0200 Trafiksäker sommar Genom medborgarlöftet 2017 ska trafikbeteendet och trafiksäkerheten förbättras och den upplevda tryggheten stärkas i Öckerö kommun. Kommunen planerar nu flera insatser för en förbättrad trafikmiljö och vill i sommartider påminna om allas ansvar för skapandet av en god och säker trafikmiljö. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/trafiksakersommar.5.11283d9615ca34e77a032268.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/trafiksakersommar.5.11283d9615ca34e77a032268.html Wed, 21 Jun 2017 09:59:35 +0200 Om projektet "Energieffektivisering av färjetrafiken" GT/Expressen skriver om projektet ”Energieffektivisering av färjetrafiken” och hur det projektet har bedrivits. Här förklarar vi hur vi från kommunens sida ser på det här projektet. Här kan du också ta del av dokumentationen från projektet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omprojektetenergieffektiviseringavfarjetrafiken.5.11283d9615ca34e77a031ad7.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omprojektetenergieffektiviseringavfarjetrafiken.5.11283d9615ca34e77a031ad7.html Tue, 20 Jun 2017 11:15:28 +0200 Sammanställning från workshopen på Björkö I våras deltog uppemot 300 björköbor i workshopen om den nya fördjupade översiktsplanen på Björkö. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sammanstallningfranworkshopenpabjorko.5.11283d9615ca34e77a02b4c5.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sammanstallningfranworkshopenpabjorko.5.11283d9615ca34e77a02b4c5.html Mon, 19 Jun 2017 10:06:02 +0200 Rivning av Brattebergs hus C startar 19 juni Måndagen den 19 juni påbörjas arbetet med att riva Bratteberg hus C. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/rivningavbrattebergshuscstartar19juni.5.11283d9615ca34e77a0238cc.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/rivningavbrattebergshuscstartar19juni.5.11283d9615ca34e77a0238cc.html Fri, 16 Jun 2017 10:45:47 +0200 Lägenhetsbrand på Hönö i fredags (Uppdaterat 2017-06-16 kl 14:55) I fredags morse brann det i en fastighet på Hönö. Fastigheten tillhör det kommunala fastighetsbolaget ÖFAB. . https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lagenhetsbrandpahonoifredags.5.11283d9615ca34e77a0101e9.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lagenhetsbrandpahonoifredags.5.11283d9615ca34e77a0101e9.html Mon, 12 Jun 2017 14:12:46 +0200 Tackmiddag för engagemang Kommunen bjöd familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner på middag på Tullhuset som tack för engagemanget kring barn och unga.  https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tackmiddagforengagemang.5.1c41673a15c3e680f2b7b9c8.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tackmiddagforengagemang.5.1c41673a15c3e680f2b7b9c8.html Mon, 12 Jun 2017 10:27:17 +0200 Från strategi till handling - Öckerö kommun ökar takten i digitaliseringsarbetet Digitaliseringens framfart har varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen under de senaste decennierna. Nu har Öckerö kommun beslutat om en handlingsplan för att bättre ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen och den nya tekniken ger. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/franstrategitillhandlingockerokommunokartaktenidigitaliseringsarbetet.5.1c41673a15c3e680f2b7a8ea.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/franstrategitillhandlingockerokommunokartaktenidigitaliseringsarbetet.5.1c41673a15c3e680f2b7a8ea.html Fri, 09 Jun 2017 14:20:11 +0200 Klintvägen stängs av för trafik med start måndag 12 juni Väg- och ledningsarbeten gör att Klintvägen stängs av för trafik med start den 12 juni. Arbetet beräknas pågå ca 10 arbetsdagar. Ni som är boende innanför arbetsområdet har fått ytterligare information i brevlådan. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/klintvagenstangsavfortrafikmedstartmandag12juni.5.1c41673a15c3e680f2b6802c.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/klintvagenstangsavfortrafikmedstartmandag12juni.5.1c41673a15c3e680f2b6802c.html Fri, 09 Jun 2017 11:13:22 +0200 Öckerös föräldrar har det mest jämställda uttaget av föräldrarpenning i Göteborgsregionen I slutet av maj redovisade Försäkringskassan hur jämställt Sverige tar ut föräldraledighet och VAB. Öckerö hamnar på 11:e plats bland Sveriges kommuner när det gäller jämt uttag av föräldrarpenning. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerosforaldrarhardetmestjamstalldauttagetavforaldrarpenningigoteborgsregionen.5.1c41673a15c3e680f2b6706b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerosforaldrarhardetmestjamstalldauttagetavforaldrarpenningigoteborgsregionen.5.1c41673a15c3e680f2b6706b.html Thu, 08 Jun 2017 15:35:22 +0200 Har ni tillgång till en hjärtstartare på er arbetsplats? Det är viktigt att registrera den i Sveriges hjärtstartarregister . På så sätt kan ni vara med och rädda liv. Västra Götalandregionen använder sig av SMSlivräddare som vid larm kan hämta en hjärtstartare för att ta med den till platsen för hjärtstoppet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/harnitillgangtillenhjartstartarepaerarbetsplats.5.1c41673a15c3e680f2b61aab.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/harnitillgangtillenhjartstartarepaerarbetsplats.5.1c41673a15c3e680f2b61aab.html Wed, 24 May 2017 15:40:31 +0200 SOLA BADA JOBBA på paradisöarna i Öckerö kommun! Välkommen till rekryteringsmässa med oss den 7 juni kl 11:00 – 13:00 på Arbetsförmedlingen Hisingen, Borstbindaregatan 12 A. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/solabadajobbapaparadisoarnaiockerokommun.5.2726070815c265b71c5134ce.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/solabadajobbapaparadisoarnaiockerokommun.5.2726070815c265b71c5134ce.html Wed, 24 May 2017 13:18:22 +0200 Öckerö kommun vann kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan Priset delades ut på konferensen Framtidens lärande på Münchenbryggeriet i Stockholm. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunvannkvalitetsutmarkelsenguldtrappan.5.2726070815c265b71c512831.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunvannkvalitetsutmarkelsenguldtrappan.5.2726070815c265b71c512831.html Tue, 23 May 2017 17:00:19 +0200 Undervattenshindren borttagna De undervattenshinder som påträffats vid Hälsöbron är nu borttagna. Det är alltså farbart igen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/undervattenshindrenborttagna.5.2726070815c265b71c5cc8f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/undervattenshindrenborttagna.5.2726070815c265b71c5cc8f.html Tue, 23 May 2017 09:48:34 +0200 Ny gång- och cykelbana Hönö rondellen - Pinan Nu bygger Trafikverket en gång- och cykelbana längs med vägen. Det ska vara klart i början av augusti. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nygangochcykelbanahonorondellenpinan.5.2726070815c265b71c5a9f4.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nygangochcykelbanahonorondellenpinan.5.2726070815c265b71c5a9f4.html Tue, 16 May 2017 15:27:05 +0200 Gull-Britt Eide är ny kommunchef 15 maj tillträdde Gull-Britt sin nya tjänst. Hon har en bakgrund som konsult inom ledarskap och som kommunchef i Strömstads kommun. Hon efterträder Ingvar TH Karlsson som varit kommunchef sedan 15 april 2001. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gullbritteidearnykommunchef.5.49c48aa115b8ad2db0cae8dc.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gullbritteidearnykommunchef.5.49c48aa115b8ad2db0cae8dc.html Mon, 08 May 2017 11:49:02 +0200 Ungdomar träffade politiker I förra veckan genomfördes även i år ett demokratitorg. Det är när ungdomar träffar politiker i kommunen och diskuterar angelägna ämnen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ungdomartraffadepolitiker.5.49c48aa115b8ad2db0c77d04.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ungdomartraffadepolitiker.5.49c48aa115b8ad2db0c77d04.html Wed, 03 May 2017 13:08:24 +0200 Kodning för eleverna på Fotö skola Tisdag 25 April kom Lotta från stiftelsen Internet i Sveriges till Fotö skola på Barnhacksturnén. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kodningforelevernapafotoskola.5.49c48aa115b8ad2db0c55df0.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kodningforelevernapafotoskola.5.49c48aa115b8ad2db0c55df0.html Tue, 02 May 2017 15:48:49 +0200 VARNING: Vi har fått in uppgifter att det finns undervattenshinder vid Hälsöbron. Det är båtar som gått under bron som skadat sina skrov på dessa. Hindren ska vara strax öster om Hälsöbron. Vi på kommunen har kontaktat Sjöfartsverket om detta. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varningviharfattinuppgifterattdetfinnsundervattenshindervidhalsobron.5.49c48aa115b8ad2db0c4fe29.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varningviharfattinuppgifterattdetfinnsundervattenshindervidhalsobron.5.49c48aa115b8ad2db0c4fe29.html Tue, 02 May 2017 14:29:02 +0200 Uppvisning av världsunik laddbar elfärja Snart kommer elfärjan Airi El till öarna för att visas upp. Det är en unik prototyp som gör hela 28 knop. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/uppvisningavvarldsunikladdbarelfarja.5.49c48aa115b8ad2db0c4f792.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/uppvisningavvarldsunikladdbarelfarja.5.49c48aa115b8ad2db0c4f792.html Thu, 27 Apr 2017 10:48:10 +0200 Kompassenelever deltog på Skolriksdagen Vartannat år anordnar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konferensen Skolriksdagen. Skolriksdagen är Sveriges viktigaste skolkonferens och samlar över 2000 av Sveriges ledande skolpolitiker och chefer. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kompasseneleverdeltogpaskolriksdagen.5.49c48aa115b8ad2db0c2ce01.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kompasseneleverdeltogpaskolriksdagen.5.49c48aa115b8ad2db0c2ce01.html Wed, 26 Apr 2017 14:39:37 +0200 Varning för ampuller längs Västkusten Länsstyrelsen går nu ut med en varning för ampuller som påträffats vid stränder på Västkusten. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varningforampullerlangsvastkusten.5.49c48aa115b8ad2db0c271be.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varningforampullerlangsvastkusten.5.49c48aa115b8ad2db0c271be.html Tue, 25 Apr 2017 09:00:48 +0200 Kommunens service bäst i regionen enligt företagarna När organisationen Sveriges kommuner och landsting frågat företagarna i göteborgsregionen vad de tycker om sin kommuns service, hamnar Öckerö kommun i topp. Det handlar bland annat om frågor om bemötande och hur snabbt ärendena handläggs. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensservicebastiregionenenligtforetagarna.5.49c48aa115b8ad2db0c1e9e6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensservicebastiregionenenligtforetagarna.5.49c48aa115b8ad2db0c1e9e6.html Mon, 24 Apr 2017 14:11:20 +0200 Öckerö är en av landets säkraste och tryggaste kommuner Varje år undersöker organisationen Sveriges kommuner och landsting hur trygga de svenska kommunerna är. De väger bland annat in olyckor, brott, bränder och förebyggande arbete. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockeroarenavlandetssakrasteochtryggastekommuner.5.49c48aa115b8ad2db0c19813.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockeroarenavlandetssakrasteochtryggastekommuner.5.49c48aa115b8ad2db0c19813.html Mon, 24 Apr 2017 13:02:56 +0200 Nu söker vi badplatsarbetare inför sommarsäsongen Läs mer och ansök här. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nusokervibadplatsarbetareinforsommarsasongen.5.49c48aa115b8ad2db0c1932a.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nusokervibadplatsarbetareinforsommarsasongen.5.49c48aa115b8ad2db0c1932a.html Wed, 19 Apr 2017 14:43:43 +0200 Nu startar sommarhämtning av avfall Vecka 17, måndagen den 24 april börjar vi hämta avfall hos de abonnenter som har sommarabonnemang. Det kan bli några små förändringar i hämtningsdagar hos några helårsabonnenter. Information om när vi hämtar Ert avfall finns på kommunens hemsida. www.ockero.se/hämtningsdagar https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarsommarhamtningavavfall.5.684f04ac15b480a86763eb03.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarsommarhamtningavavfall.5.684f04ac15b480a86763eb03.html Tue, 11 Apr 2017 09:57:12 +0200 Vi söker bostäder för uthyrning Du skriver kontrakt med kommunen och är garanterad hyra och omkostnader. Därefter matchar vi med en nyanländ person eller familj som kommer hit och påbörjar sin etablering. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/visokerbostaderforuthyrning.5.345964df157d4dffd1f5b9b0.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/visokerbostaderforuthyrning.5.345964df157d4dffd1f5b9b0.html Wed, 29 Mar 2017 15:40:23 +0200 Framtida skollokaler - Björkö förskola och skola En enig Kommunstyrelse vill pröva möjligheten att upphandla ny förskola och skola för 300 barn och elever på Björkö. Det ska ske genom intresseanmälan och totalentreprenad. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/framtidaskollokalerbjorkoforskolaochskola.5.161999ff15b02d01a7e33956.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/framtidaskollokalerbjorkoforskolaochskola.5.161999ff15b02d01a7e33956.html Fri, 24 Mar 2017 11:52:15 +0100 Medborgardialog - tyck till om trygghet och lokala problem i Öckerö kommun Under 2017 kommer Öckerö kommun tillsammans med polisen ta fram medborgarlöften. En del i arbetet är att lyssna på vad invånare upplever som viktigt för att känna sig trygga och säkra. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/medborgardialogtycktillomtrygghetochlokalaproblemiockerokommun.5.5106341515a8e2f8e96edb0c.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/medborgardialogtycktillomtrygghetochlokalaproblemiockerokommun.5.5106341515a8e2f8e96edb0c.html Fri, 10 Mar 2017 16:01:53 +0100 Samråd om Öckerö nya centrum Öckerö kommunstyrelse har beslutat om samråd av detaljplan för Öckerö Nya Centrum. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet sker under tiden 13 mars – 30 april 2017. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradomockeronyacentrum.5.5106341515a8e2f8e9657c60.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradomockeronyacentrum.5.5106341515a8e2f8e9657c60.html Wed, 08 Mar 2017 13:48:42 +0100 Kvinnorna på öarna är de mest företagsamma i länet Andelen företag som drivs av kvinnor inom Öckerö kommun är den högsta i Västra Götaland. Det visar Svenskt Näringslivs nya undersökning om kommunernas företagsklimat. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kvinnornapaoarnaardemestforetagsammailanet.5.5106341515a8e2f8e9641877.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kvinnornapaoarnaardemestforetagsammailanet.5.5106341515a8e2f8e9641877.html Thu, 23 Feb 2017 14:03:45 +0100 Var med och håll kommunen ren i vår! Varje vår deltar Öckerö kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varmedochhallkommunenrenivar.5.7332224a15a4d8a0fbd3dd6a.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varmedochhallkommunenrenivar.5.7332224a15a4d8a0fbd3dd6a.html Tue, 14 Feb 2017 14:33:48 +0100 Boka allmänhetens bad på webben! Nu kan du boka allmänhetens bad när det passar dig! Du kan boka en vecka i förväg och istället för kontanthantering faktureras du beloppet var tredje månad. Registrera dig och boka in dig på ett eller flera badpass redan idag! Till bokningssidan https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bokaallmanhetensbadpawebben.5.48727f18159d824cc4dd0ec9.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bokaallmanhetensbadpawebben.5.48727f18159d824cc4dd0ec9.html Wed, 01 Feb 2017 16:40:30 +0100 Ny naturguide om öarna i Öckerö kommun ute nu Upptäck öarnas vackra natur och dess skatter med vår nya naturguide! https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nynaturguideomoarnaiockerokommunutenu.5.48727f18159d824cc4d462f6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nynaturguideomoarnaiockerokommunutenu.5.48727f18159d824cc4d462f6.html Wed, 01 Feb 2017 14:28:38 +0100 Rörö återvinningscentral öppet som vanligt igen Öppet onsdagar 17.00-19.00 samt lördagar 09.00-12.00 https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/roroatervinningscentraloppetsomvanligtigen.5.48727f18159d824cc4d452a7.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/roroatervinningscentraloppetsomvanligtigen.5.48727f18159d824cc4d452a7.html Mon, 30 Jan 2017 10:53:42 +0100 Konsumentrådgivning i kommunhuset Sedan några veckor tillbaka kan öborna få träffa konsumentrådgivare i kommunhuset. Det är måndagar udda veckor klockan 16:00 – 17:30, som två konsumentrådgivare från Konsument Göteborg är på plats för att svara på frågor och ge råd. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/konsumentradgivningikommunhuset.5.5e6e47841595e283ade5ce20.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/konsumentradgivningikommunhuset.5.5e6e47841595e283ade5ce20.html Mon, 30 Jan 2017 09:31:40 +0100 Förlängd samrådstid för FÖP Björkö Kommunen har tidigare haft 2017-02-03 som sista datum gällande samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för Björkö. Nu förlänger kommunen samrådstiden till 2017-02-24 på grund av att vissa remissinstanser önskat mer tid för att komma in med sina yttranden. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forlangdsamradstidforfopbjorko.5.48727f18159d824cc4d2dc84.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forlangdsamradstidforfopbjorko.5.48727f18159d824cc4d2dc84.html Thu, 26 Jan 2017 15:52:01 +0100 Projekt startat för miljövänligare färjor Öckerö kommun har initierat ett projekt med Trafikverket Färjerederiet AB och Göteborgs stad för att energieffektivisera några av färjorna som trafikerar kommunens farvatten. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/projektstartatformiljovanligarefarjor.5.48727f18159d824cc4d643f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/projektstartatformiljovanligarefarjor.5.48727f18159d824cc4d643f.html Sun, 22 Jan 2017 12:04:01 +0100 Trafikavstängning på Björkö hävd (Uppdatering 2017-01-25 kl 19:38) Reparationsarbetet på Björkö är slutfört. Västergårdsvägen på Björkö är åter öppen för trafik och samtliga hushåll i området har vatten. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/trafikavstangningpabjorkohavd.5.5e6e47841595e283adecef14.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/trafikavstangningpabjorkohavd.5.5e6e47841595e283adecef14.html Thu, 19 Jan 2017 08:57:13 +0100 Eleverna på Öckerö seglande gymnasieskola har högst snittbetyg i landet. När Skolverket presenterar betygsstatistiken för läsåret 2015/16, är det eleverna på Öckerö seglande gymnasieskola som har högst snittbetyg i landet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/elevernapaockeroseglandegymnasieskolaharhogstsnittbetygilandet.5.5e6e47841595e283adeaee08.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/elevernapaockeroseglandegymnasieskolaharhogstsnittbetygilandet.5.5e6e47841595e283adeaee08.html Thu, 19 Jan 2017 08:32:31 +0100 Nytt utökat strandskydd Nu har Länsstyrelsen beslutat om det utökade strandskyddet i Västra Götaland. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyttutokatstrandskydd.5.5e6e47841595e283adeaea70.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyttutokatstrandskydd.5.5e6e47841595e283adeaea70.html Tue, 17 Jan 2017 12:07:32 +0100 Engagerade björköbor på samrådsträff Lördagen 14 januari arrangerade kommunen en samrådsträff för den nya fördjupade översiktsplanen för Björkö. Deltagandet var oerhört stort och kommunen vill passa på att rikta ett stort tack till de drygt 270 personer som närvarade vid kommunens presentation samt deltog i workshoparbetet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/engageradebjorkoborpasamradstraff.5.5e6e47841595e283ade9afff.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/engageradebjorkoborpasamradstraff.5.5e6e47841595e283ade9afff.html Mon, 16 Jan 2017 10:37:00 +0100 Enkät till företagarna Svenskt Näringsliv har skickat ut enkät om det lokala företagsklimatet till 71 000 företag och 13 000 politiker i alla landets kommuner. I enkäten ställs frågor om en rad faktorer som påverkar hur det är att driva företag, till exempel den kommunala servicen, attityder till företagande och kompetensförsörjning. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/enkattillforetagarna.5.5e6e47841595e283ade904e1.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/enkattillforetagarna.5.5e6e47841595e283ade904e1.html Fri, 13 Jan 2017 11:23:52 +0100 Nytt hjälpmedel vid sortering av mjukplastpåsar Från den 1:e februari kommer iTunnan Plastis att delas ut på kommunens återvinningscentraler. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nytthjalpmedelvidsorteringavmjukplastpasar.5.5e6e47841595e283ade7163f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nytthjalpmedelvidsorteringavmjukplastpasar.5.5e6e47841595e283ade7163f.html Wed, 04 Jan 2017 16:32:05 +0100 Kika in på Nya Brattebergsskolan Nästa vecka kommer eleverna till sin nya skola. Passa på att få en smygtitt redan nu. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kikainpanyabrattebergsskolan.5.5e6e47841595e283ade178b9.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kikainpanyabrattebergsskolan.5.5e6e47841595e283ade178b9.html Mon, 28 Nov 2016 17:53:49 +0100 Fortsatt satsning på digitalisering Det var julaftonsstämning i klassrummet på Fotö när Cecilia Manfredsson, IKT-pedagog, kom för att dela ut och visa eleverna hur de ska använda sina nya iPads. Cecilia berättade för eleverna både hur de ska ta hand om lärplattorna och hur de ska ta hand om varandra genom att bete sig schysst på Internet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fortsattsatsningpadigitalisering.5.53aee5e915896692f54f526.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fortsattsatsningpadigitalisering.5.53aee5e915896692f54f526.html Fri, 25 Nov 2016 15:18:13 +0100 Kommunens fastighetsbolag ser över sitt fastighetsägande Just nu ser Öckerö Fastigheter AB över sitt bestånd för att hitta hållbara lösningar inför framtiden. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensfastighetsbolagseroversittfastighetsagande.5.53aee5e915896692f5413c9.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensfastighetsbolagseroversittfastighetsagande.5.53aee5e915896692f5413c9.html Wed, 16 Nov 2016 10:00:11 +0100 Språkcafé Välkommen på språkcafé i Röda Korsets lokaler på Öckerö varje måndag mellan 16.00-17.30 med start den 21 november. Cafét är öppet både för dig som vill träna svenska och för dig som vill lära känna nya människor från andra kulturer. Röda Korsets lokal ligger på Björnhuvudsvägen 19 på Öckerö. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sprakcafe.5.680f2d2515824e39b23373b3.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sprakcafe.5.680f2d2515824e39b23373b3.html Tue, 15 Nov 2016 08:00:01 +0100 Tusentals nya digitala tidningar på Öckerö bibliotek Nu kan du som besöker Öckerö bibliotek ta del av över 5000 dagstidningar och tidskrifter från hela världen via tjänsten Pressreader. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tusentalsnyadigitalatidningarpaockerobibliotek.5.680f2d2515824e39b236a983.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tusentalsnyadigitalatidningarpaockerobibliotek.5.680f2d2515824e39b236a983.html Mon, 14 Nov 2016 09:01:28 +0100 Årets vinnare av Öckerö miljöpris Grattis klass 6B (5B) från Bergagårdsskolan! Ni vann Öckerös Miljöpris 2016! https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/aretsvinnareavockeromiljopris.5.680f2d2515824e39b23684de.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/aretsvinnareavockeromiljopris.5.680f2d2515824e39b23684de.html Fri, 11 Nov 2016 13:28:41 +0100 Möte mellan gymnasieelever och politiker under Demokratitorg Onsdagen den 9:e november deltog gymnasieelever och politiker från Öckerö kommun samt Västra Götalandsregionen i ett Demokratitorg. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/motemellangymnasieeleverochpolitikerunderdemokratitorg.5.680f2d2515824e39b23437d3.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/motemellangymnasieeleverochpolitikerunderdemokratitorg.5.680f2d2515824e39b23437d3.html Tue, 08 Nov 2016 09:53:34 +0100 Fyll gärna i årets biblioteksenkät och berätta vad du tycker om biblioteket och dess tjänster https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fyllgarnaiaretsbiblioteksenkatochberattavaddutyckerombiblioteketochdesstjanster.5.680f2d2515824e39b232d243.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fyllgarnaiaretsbiblioteksenkatochberattavaddutyckerombiblioteketochdesstjanster.5.680f2d2515824e39b232d243.html Mon, 07 Nov 2016 13:41:19 +0100 Vägavstänging på Ringvägen Tillfällig vägavstängning vid Missionskyrkan på Hönö. Arbete kommer att pågå hela v.45. Det gäller infarten till Ringvägen från Västra vägen. Trafikanter till Ringvägen hänvisas till infarten från Hässlavägen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vagavstangingparingvagen.5.680f2d2515824e39b232476c.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vagavstangingparingvagen.5.680f2d2515824e39b232476c.html Fri, 04 Nov 2016 13:29:55 +0100 Nu har vi en vinnare!  20 ungdomar har besvarat en enkät om barn och ungas fritidsintressen i Öckerö kommun. På vår facebooksida avslöjar vi vem som vann fyra biobiljetter! Vinnaren kontaktas även via e-post. Vi vill tacka alla som deltog i undersökningen. Resultatet av enkäten kommer att publiceras senare i år. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuharvienvinnare.5.680f2d2515824e39b23cce5.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuharvienvinnare.5.680f2d2515824e39b23cce5.html Tue, 01 Nov 2016 12:37:56 +0100 Nu vet vi vad ni vill! I våras bad vi er om hjälp att tycka till om behovet av digitala tjänster. 370 invånare svarade på enkäten vilket vi är väldigt tacksamma för. Vi tar med oss era tankar, önskemål och er oro i det fortsatta arbetet med att införa digitala tjänster i syfte att förenkla er vardag. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuvetvivadnivill.5.345964df157d4dffd1fa089f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuvetvivadnivill.5.345964df157d4dffd1fa089f.html Mon, 31 Oct 2016 17:53:30 +0100 Bassängen på Hedens By öppen igen Nu är bassängen i drift igen efter reparation och ombyggnad. Bassängverksamheten startar alltså upp måndag den 31/10. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bassangenpahedensbyoppenigen.5.10814fa91575fa2713bf0777.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bassangenpahedensbyoppenigen.5.10814fa91575fa2713bf0777.html Fri, 28 Oct 2016 15:08:45 +0200 Vi söker vintercyklister Projektet Vintercyklisten söker dig som bor i Öckerö kommun och vill anta utmaningen att cykla i din vintervardag, exempelvis till arbetet, affären, förskolan, fritidsaktiviteter eller annat.  Du får däckbyte och dubbdäck samt ett startpaket med tillbehör som underlättar vintercykling, till exempel reflexväst och belysning. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/visokervintercyklister.5.104afd4b1508d505ecf4488.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/visokervintercyklister.5.104afd4b1508d505ecf4488.html Thu, 27 Oct 2016 11:40:48 +0200 Begränsad framkomlighet på Västra vägen https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/begransadframkomlighetpavastravagen.5.345964df157d4dffd1f66a69.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/begransadframkomlighetpavastravagen.5.345964df157d4dffd1f66a69.html Fri, 14 Oct 2016 15:08:21 +0200 Välbesökt robotworkshop med Öckerölärare I förra veckan anordnades konferensen Makerdays i Göteborg. Människor från hela Sverige kom till Lindholmen för att lära sig mer om hur man kan använda digitala verktyg för att arbeta med kreativitet och skaparglädje. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valbesoktrobotworkshopmedockerolarare.5.10814fa91575fa2713bcf636.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valbesoktrobotworkshopmedockerolarare.5.10814fa91575fa2713bcf636.html Fri, 14 Oct 2016 14:58:03 +0200 Uppskattad monolog för åttondeklassare I tisdags gästades Öckerö kommun av Oskar Sternulf med HBTQ-monologen ”Komma ut” https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/uppskattadmonologforattondeklassare.5.10814fa91575fa2713bcf41e.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/uppskattadmonologforattondeklassare.5.10814fa91575fa2713bcf41e.html Fri, 07 Oct 2016 09:53:26 +0200 Ändrade hämtningsdagar för avfall på Hyppeln , Rörö och Källö-Knippla Det är på grund av ändringar i färjetrafiken när Trafikverket bygger om färjelägen, som vi blir tvungna att ändra hämtningsdagarna. Dessa ändringar gäller från måndag 10 oktober tills vi kommer ut med ny information att vi går tillbaka till ordinarie hämtningsdagar. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/andradehamtningsdagarforavfallpahyppelnroroochkalloknippla.5.10814fa91575fa2713b80b8f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/andradehamtningsdagarforavfallpahyppelnroroochkalloknippla.5.10814fa91575fa2713b80b8f.html Wed, 05 Oct 2016 15:28:28 +0200 Öckerö Seglande Gymnasieskola har ny hemsida En av nyheterna är att hemsidan nu är responsiv, det betyder att den fungerar bättre på mobiler och surfplattor. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockeroseglandegymnasieskolaharnyhemsida.5.10814fa91575fa2713b6ce7b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockeroseglandegymnasieskolaharnyhemsida.5.10814fa91575fa2713b6ce7b.html Thu, 22 Sep 2016 13:04:17 +0200 Bättre företagsklimat i kommunen Varje år undersöker organisationen Svenskt Näringsliv företagarnas attityd till det företagsklimat de verkar i. Bland annat får företagarna svara på frågor om kommunens myndighetsutövning och vad de tycker om kommunens stöd till företagare. I år hamnar Öckerö kommun på plats 49 i rankingen. Förra året låg kommunen på plats 70 av 290 kommuner. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/battreforetagsklimatikommunen.5.455e5b7156e0c0a856d8011.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/battreforetagsklimatikommunen.5.455e5b7156e0c0a856d8011.html Fri, 16 Sep 2016 14:44:44 +0200 Begränsad framkomlighet på Sockenvägen, Öckerö Under perioden 19 september - 5 oktober kommer det att vara mycket begränsad framkomlighet på Sockenvägen. Majoriteten av tiden kommer det att stå flera flak med byggelement längs delar av Sockenvägen. För att underlätta arbetet och begränsa trafiken i området så hänvisar vi kommunhusets besökare och anställda till parkeringarna på Öckerö hamnplan samt Öckerö färjeläge. Gångbanan avskiljs från körvägen med ett byggstaket men vi uppmanar till extra försiktighet när ni går och cyklar i området. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/begransadframkomlighetpasockenvagenockero.5.455e5b7156e0c0a8569bda2.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/begransadframkomlighetpasockenvagenockero.5.455e5b7156e0c0a8569bda2.html Fri, 16 Sep 2016 14:12:31 +0200 Nytt tillfälligt beslut och remiss om utvidgat strandskydd i Öckerö kommun Under 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft, vilket ledde till en översyn av strandskyddet och ett beslut från länsstyrelsen om utvidgat strandskydd i Öckerö kommun den 1 december 2014. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nytttillfalligtbeslutochremissomutvidgatstrandskyddiockerokommun.5.455e5b7156e0c0a8569b9c5.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nytttillfalligtbeslutochremissomutvidgatstrandskyddiockerokommun.5.455e5b7156e0c0a8569b9c5.html Thu, 15 Sep 2016 15:39:23 +0200 Reparationsarbete på broar Byte av kantbalkar och räcke på broarna Hönö-Öckerö och Öckerö-Hälsö https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/reparationsarbetepabroar.5.22245b7a156c64140541c672.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/reparationsarbetepabroar.5.22245b7a156c64140541c672.html Tue, 13 Sep 2016 11:40:16 +0200 Nu är personfärjan Burö fossilfri Sen den 1 september körs Burö inte längre med miljöklassad diesel. Istället körs den på HVO biodiesel, som framställs av avfall och andra restprodukter. Det innebär minskat utsläpp med 280 ton koldioxid per år.  https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuarpersonfarjanburofossilfri.5.455e5b7156e0c0a8567bacb.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuarpersonfarjanburofossilfri.5.455e5b7156e0c0a8567bacb.html Thu, 08 Sep 2016 10:58:34 +0200 Renoveringar av brunnar i kommunen Måndagen den 12 september påbörjas renovering av brunnar i kommunen. I första etappen sker arbeten på Björkö och Skarviksvägen. Arbetet beräknas ta ungefär tre veckor och kommer att påverka trafiken. Var uppmärksam på den tillfälliga skyltningen och markeringar som beskriver hur du ska köra och cykla. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/renoveringaravbrunnarikommunen.5.455e5b7156e0c0a85649c84.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/renoveringaravbrunnarikommunen.5.455e5b7156e0c0a85649c84.html Thu, 08 Sep 2016 10:08:23 +0200 Begränsad framkomliget på Norgårdsvägen Begränsad framkomlighet på Norgårdsvägen i höjd med Bandyvägen, följ pilmarkering förbi arbetsplatsen! https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/begransadframkomligetpanorgardsvagen.5.455e5b7156e0c0a85649fe6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/begransadframkomligetpanorgardsvagen.5.455e5b7156e0c0a85649fe6.html Tue, 06 Sep 2016 15:11:23 +0200 Tre inbrott i nya Bratteberg på en vecka Det är alltså den nybyggda delen av Brattebergsskolan som drabbats av inbrott och skadegörelse. Inget är stulet, bara sönderslaget och vandaliserat. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/treinbrottinyabrattebergpaenvecka.5.455e5b7156e0c0a85638ea7.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/treinbrottinyabrattebergpaenvecka.5.455e5b7156e0c0a85638ea7.html Mon, 05 Sep 2016 17:30:38 +0200 Preliminär tidsplan för arbete på Hyppelns färjeläge https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/preliminartidsplanforarbetepahyppelnsfarjelage.5.455e5b7156e0c0a8563017e.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/preliminartidsplanforarbetepahyppelnsfarjelage.5.455e5b7156e0c0a8563017e.html Fri, 02 Sep 2016 15:00:39 +0200 Nu ska Fotö få fiber På måndag 5 september startar markarbeten för att anlägga fiber på Fotö. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuskafotofafiber.5.455e5b7156e0c0a85612fb3.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuskafotofafiber.5.455e5b7156e0c0a85612fb3.html Fri, 02 Sep 2016 14:41:31 +0200 Gymnasiet bygger ut Just nu pågår utbyggnaden av två extra klassrum och skolsköterskeexpedition på Öckerö seglande gymnasieskola. Inflyttning sker efter februarilovet 2017. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gymnasietbyggerut.5.455e5b7156e0c0a85612c6c.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gymnasietbyggerut.5.455e5b7156e0c0a85612c6c.html Mon, 29 Aug 2016 08:56:57 +0200 Allmänhetens åkning startar vecka 38 Ishallen på Öckerö slår upp sina portar och öppnar upp för allmänhetens åkning den 19 september. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/allmanhetensakningstartarvecka38.5.22245b7a156c64140541b493.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/allmanhetensakningstartarvecka38.5.22245b7a156c64140541b493.html Thu, 25 Aug 2016 11:18:09 +0200 Fritidsgården öppnar fredag 26/8 kl. 18.00 Nu slår Öckerö Fritidsgård upp portarna igen! Välkomna till Hörsalen vid Öckerö bibliotek. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fritidsgardenoppnarfredag268kl1800.5.f65bfc015500ef7648c45f2.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fritidsgardenoppnarfredag268kl1800.5.f65bfc015500ef7648c45f2.html Wed, 24 Aug 2016 15:36:04 +0200 Öckerölärare nominerad till lärarpriset Guldäpplet Erik Johansson som undervisar i NO/Teknik på Bergagårdsskolan på Hönö har nominerats till lärarpriset Guldäpplet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerolararenomineradtilllararprisetguldapplet.5.57abe1b014f48dfdce11142.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerolararenomineradtilllararprisetguldapplet.5.57abe1b014f48dfdce11142.html Tue, 23 Aug 2016 15:22:30 +0200 Trafikverket bygger om färjeläge på Hyppeln och Källö-Knippla Under hösten påbörjas ombyggnad av av färjeläget på Hyppeln. Arbetet kommer att påverka färjetrafiken. Källö-Knipplas färjeläge kommer att byggas om hösten 2017 och vara klart våren 2018. Arbetet kan komma att påverkas av väder och vind som kan innebära förseningar. Trafikverket kommer ha löpande information på sin hemsida när de har mer information att ge. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/trafikverketbyggeromfarjelagepahyppelnochkalloknippla.5.f65bfc015500ef7648bb3e5.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/trafikverketbyggeromfarjelagepahyppelnochkalloknippla.5.f65bfc015500ef7648bb3e5.html Mon, 22 Aug 2016 17:18:43 +0200 Snart startar skolorna Grundskolan startar 25 augusti och här hittar du starttider. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/snartstartarskolorna.5.166fbbdb14f00c2b9861642.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/snartstartarskolorna.5.166fbbdb14f00c2b9861642.html Tue, 16 Aug 2016 16:02:38 +0200 Nya öppettider för Öppna förskolan Öppna förskolan öppnar igen den 29 augusti och har nu nya öppettider https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyaoppettiderforoppnaforskolan.5.f65bfc015500ef7648af7fc.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyaoppettiderforoppnaforskolan.5.f65bfc015500ef7648af7fc.html Fri, 05 Aug 2016 10:22:42 +0200 Höstens start av bassängverksamheten på Hedens by blir försenad I samband med att ÖFAB arbetat med att byta ut befintlig vattenreningsanläggning samt ventilationsanläggning i bassänglokalerna så har det upptäckts ett allvarligt fel på själva beläggningen i bassängen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hostensstartavbassangverksamhetenpahedensbyblirforsenad.5.f65bfc015500ef7648a1db5.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hostensstartavbassangverksamhetenpahedensbyblirforsenad.5.f65bfc015500ef7648a1db5.html Wed, 27 Jul 2016 08:50:33 +0200 Var får jag parkera? Den 1 april, 2016 justerades de lokala trafikföreskrifterna i Öckerö kommun. I och med de nya lokala trafikföreskrifterna är det lättare att se vad som är klassat som tättbebyggt område och vad som inte är det. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varfarjagparkera.5.f65bfc015500ef76488ef1b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varfarjagparkera.5.f65bfc015500ef76488ef1b.html Fri, 08 Jul 2016 14:27:19 +0200 Coacher i skateparken Här är dagarna då skatecoacherna är på plats i Öckerö skatepark för att ge tips och råd. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/coacheriskateparken.5.f65bfc015500ef76485fdbb.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/coacheriskateparken.5.f65bfc015500ef76485fdbb.html Mon, 27 Jun 2016 14:09:10 +0200 Öckerö kommun satsar på robotar och 3D-skrivare i skolan – Under 2017 kommer skolorna i Öckerö kommun att satsa på att alla elever får möjlighet att utveckla sin kreativitet genom digitala verktyg som exempelvis programmering av robotar och 3D-skrivare, berättar Robertho Settergren, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden (KD) i en kommentar till budgetfullmäktiges beslut. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunsatsarparobotaroch3dskrivareiskolan.5.f65bfc015500ef76483fb54.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunsatsarparobotaroch3dskrivareiskolan.5.f65bfc015500ef76483fb54.html Mon, 27 Jun 2016 11:03:58 +0200 Projekt: Fritid och socialt sammanhang för nyanlända i Öckerö kommun 2016-2017 Det har inte undgått någon att Sverige det senaste året har tagit emot ett stort antal flyktingar. Öckerö kommun har sedan en tid tillbaka välkomnat nyanlända familjer samt unga invidivider utan vårdnadshavare. Till hösten startar vi ett projekt med fokus på integrationsfrämjande insatser. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/projektfritidochsocialtsammanhangfornyanlandaiockerokommun20162017.5.f65bfc015500ef76483f441.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/projektfritidochsocialtsammanhangfornyanlandaiockerokommun20162017.5.f65bfc015500ef76483f441.html Thu, 16 Jun 2016 17:51:57 +0200 Skateparken öppnar för åkning Redan fredagen 17 juni öppnar skateparken på Öckerö för åkning. Men den officiella invigningen sker först den 2 juli. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/skateparkenoppnarforakning.5.f65bfc015500ef7648246f6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/skateparkenoppnarforakning.5.f65bfc015500ef7648246f6.html Wed, 15 Jun 2016 11:30:14 +0200 Campa i Öckerö kommun Inom kommunen gäller generellt 24-timmars parkering på vägmark, om inte annat anges. Det är inte tillåtet att övernatta i en parkerad husbil eller husvagn på en parkeringsplats eller i naturen inom kommunen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/campaiockerokommun.5.f65bfc015500ef76481f6a5.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/campaiockerokommun.5.f65bfc015500ef76481f6a5.html Fri, 10 Jun 2016 10:22:47 +0200 Nu har vi en responsiv hemsida Det innebär att den anpassar sig och fungerar mycket bättre på mobiler och surfplattor. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuharvienresponsivhemsida.5.f65bfc015500ef764816173.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuharvienresponsivhemsida.5.f65bfc015500ef764816173.html Thu, 09 Jun 2016 10:21:09 +0200 Vi efterlyser cyklar till nyanlända öbor! Har du en välfungerande cykel som du inte använder och som du kan tänka dig att skänka bort till någon som behöver den bättre? https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/viefterlysercyklartillnyanlandaobor.5.f65bfc015500ef764813ae0.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/viefterlysercyklartillnyanlandaobor.5.f65bfc015500ef764813ae0.html Mon, 30 May 2016 14:09:57 +0200 Följ med Öckerö Fritidsgård på prideparaden! För andra året i rad så är det ungdomar från Öckerö Fritidsgård som planerar att gå med i Prideparaden söndagen den 12 juni. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/foljmedockerofritidsgardpaprideparaden.5.f65bfc015500ef7648123.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/foljmedockerofritidsgardpaprideparaden.5.f65bfc015500ef7648123.html Thu, 26 May 2016 14:01:42 +0200 Att ta cyklar från pendelparkeringar är inte tillåtet! Vi vill göra ett förtydligande att det INTE är tillåtet att ta cyklar från kommunens cykelparkeringar i samband med cykelrensningen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/atttacyklarfranpendelparkeringararintetillatet.5.47e7ea7c154129be0ff3fd21.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/atttacyklarfranpendelparkeringararintetillatet.5.47e7ea7c154129be0ff3fd21.html Wed, 25 May 2016 15:42:34 +0200 Välbesökt dialogmöte om Öckerö nya centrum Det var några hundra personer som kom till den tidiga medborgardialogen på Nimbus tisdagen 24 maj, för att se mer om planerna för Öckerö nya centrum och även lämna sina egna synpunkter. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valbesoktdialogmoteomockeronyacentrum.5.47e7ea7c154129be0ff3df38.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valbesoktdialogmoteomockeronyacentrum.5.47e7ea7c154129be0ff3df38.html Wed, 25 May 2016 10:41:28 +0200 Bättre passning mellan färja från nordöarna och bussen Genom att låta de gående gå av färjan först hoppas vi att de som åker kollektivt hinner med sin anslutning. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/battrepassningmellanfarjafrannordoarnaochbussen.5.47e7ea7c154129be0ff3d864.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/battrepassningmellanfarjafrannordoarnaochbussen.5.47e7ea7c154129be0ff3d864.html Wed, 18 May 2016 15:48:43 +0200 Färjan Burö tas ur trafik Mellan 23 maj och 29 maj kommer färjan Polstjernan att ersätta Burö på färjelinje 296. Det innebär inga förändringar i tidtabellen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/farjanburotasurtrafik.5.47e7ea7c154129be0ff13199.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/farjanburotasurtrafik.5.47e7ea7c154129be0ff13199.html Fri, 13 May 2016 11:48:07 +0200 Öckerö skolors arbete med digitala verktyg väcker uppmärksamhet i Europa Framtidens klassrum var i veckan ämnet för ett seminarium i Bryssel. Under tre dagar diskuterade representanter för olika regioner i Europa vilka utmaningar som digitaliseringen av samhället innebär och vad det kommer att få för konsekvenser för skolan. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockeroskolorsarbetemeddigitalaverktygvackeruppmarksamhetieuropa.5.47e7ea7c154129be0ff25824.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockeroskolorsarbetemeddigitalaverktygvackeruppmarksamhetieuropa.5.47e7ea7c154129be0ff25824.html Mon, 09 May 2016 13:41:07 +0200 Vad får eller kan jag lämna på våra återvinningscentraler? Här hittar du information vad du får slänga på våra återvinningscentraler och vilken typ av avfall som är avgiftsbelagd. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vadfarellerkanjaglamnapavaraatervinningscentraler.5.47e7ea7c154129be0ff12eb4.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vadfarellerkanjaglamnapavaraatervinningscentraler.5.47e7ea7c154129be0ff12eb4.html Fri, 06 May 2016 09:17:48 +0200 Bassängen på Hedens by stängs för reparation På grund av omfattande reparationsarbeten av befintlig vattenreningsanläggning samt ventilationsanläggningen stänger bassängen på Hedens by ner 4 veckor tidigare än beräknat. Den sista badveckan är vecka 20. Höstterminen startar igen vecka 34. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bassangenpahedensbystangsforreparation.5.47e7ea7c154129be0ff16bcb.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bassangenpahedensbystangsforreparation.5.47e7ea7c154129be0ff16bcb.html Tue, 03 May 2016 11:11:54 +0200 Öppna din dörr för någon som tvingats fly från sitt hemland. Det finns fortfarande ett AKUT behov av bostäder till nyanlända personer som fått permanent uppehållstillstånd och blivit anvisade hit till vår kommun. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/oppnadindorrfornagonsomtvingatsflyfransitthemland.5.47e7ea7c154129be0ff11590.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/oppnadindorrfornagonsomtvingatsflyfransitthemland.5.47e7ea7c154129be0ff11590.html Tue, 26 Apr 2016 10:16:06 +0200 Vi vill höra dina åsikter om Öckerö nya centrum Nu har ett av de största utvecklingsarbetena för Öckerö kommun tagit ytterligare ett steg mot att förverkligas när detaljplanearbetet för Öckerö nya centrum har påbörjats. I planen ingår en ny centrumbildning med bostäder, kommersiella lokaler och hotell i direkt anslutning till hamnen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vivillhoradinaasikteromockeronyacentrum.5.47e7ea7c154129be0ffa756.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vivillhoradinaasikteromockeronyacentrum.5.47e7ea7c154129be0ffa756.html Fri, 22 Apr 2016 09:40:40 +0200 Nu startar sommarhämtningen av avfall Vecka 17 startar vi med hämtning hos de abonnenter som har sommarhämtning. Denna hämtning pågår till vecka 40. Nytt för i år är att vi tömmer det bruna kärlet ojämna veckor och det gröna jämna veckor. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarsommarhamtningenavavfall.5.47e7ea7c154129be0ff6bc1.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarsommarhamtningenavavfall.5.47e7ea7c154129be0ff6bc1.html Mon, 18 Apr 2016 15:30:29 +0200 SM i Robotprogrammering Vid SM i Robotprogrammering som hölls i Linköping i helgen, medverkade ett stort antal killar och tjejer från Öckerö kommun. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/smirobotprogrammering.5.47e7ea7c154129be0ff35a8.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/smirobotprogrammering.5.47e7ea7c154129be0ff35a8.html Fri, 15 Apr 2016 13:26:14 +0200 RoboCup Junior RoboCup är en stor internationell tävling för att öka intresset för teknik och robotik. I helgen äger RoboCup Junior Sverige rum i  Linköping och vi önskar våra tjejer och killar lycka till! Läs mer om eventet här https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/robocupjunior.5.47e7ea7c154129be0ffb52.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/robocupjunior.5.47e7ea7c154129be0ffb52.html Thu, 14 Apr 2016 10:42:08 +0200 Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp besökte bygget av nya Brattebergsskolan Igår besökte barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp bygget av den nya Brattebergsskolan. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/barnochutbildningsforvaltningensledningsgruppbesoktebyggetavnyabrattebergsskolan.5.47e7ea7c154129be0ffe6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/barnochutbildningsforvaltningensledningsgruppbesoktebyggetavnyabrattebergsskolan.5.47e7ea7c154129be0ffe6.html Thu, 14 Apr 2016 09:19:51 +0200 Glöm inte tacka ja eller nej till din barnomsorgsplats Nu har vi börjat dela ut platser på våra förskolor inför hösten. Platserna kommer delas ut löpande under våren. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/glomintetackajaellernejtilldinbarnomsorgsplats.5.47e7ea7c154129be0ffd6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/glomintetackajaellernejtilldinbarnomsorgsplats.5.47e7ea7c154129be0ffd6.html Tue, 12 Apr 2016 19:54:49 +0200 Enkät om digitalisering Öckerö kommun vill bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter! Vi vill därför veta vad som är viktigt för dig. Fyll i enkäten och som tack för hjälpen har du chans att vinna ett presentkort, värde 500 kr, till valfri restaurang inom kommunen. Svaren kommer att användas för att prioritera det fortsatta utvecklingsarbetet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/enkatomdigitalisering.5.52bb1a9e153828e3245ad27.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/enkatomdigitalisering.5.52bb1a9e153828e3245ad27.html Thu, 07 Apr 2016 15:21:31 +0200 Nu kan du söka särskilt driftstöd Nu kan Ni som driver dagligvaruhandel söka särskilt driftstöd. Vad det innebär och hur man ansöker som detta hittar du mer information om på följande sida: Företagsutveckling - Söka särskilt driftstöd https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nukandusokasarskiltdriftstod.5.3b41a37a153e728a0d19e6.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nukandusokasarskiltdriftstod.5.3b41a37a153e728a0d19e6.html Thu, 07 Apr 2016 13:12:53 +0200 Var med och plocka #ettskräpomdagen Genom stiftelsen Håll Sverige Rent genomförs kampanjen #ettskräpomdagen. Nedskräpning är ett symptom på att något inte står rätt till, att vi inte längre bryr oss. Där nedskräpningen ökar, ökar också känslan av osäkerhet och otrygghet. Nedskräpning är också ett resursslöseri och kostar mycket pengar för samhället. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varmedochplockaettskrapomdagen.5.3b41a37a153e728a0d15f7.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varmedochplockaettskrapomdagen.5.3b41a37a153e728a0d15f7.html Wed, 06 Apr 2016 16:41:10 +0200 Tack till alla påskefyrsbyggare Öckerö kommun vill tacka alla för ett fint samarbete och en mycket trevlig påsk med ett tydligt ställningstagande mot bildäck, spillolja och annat miljöfarligt i eldarna. Vi som jobbade och besökte fyrarna träffade många goa byggare och stämning var på topp. Det var många års sedan räddningstjänsten och polisen hade så lite att göra som denna påsk. Öckerö kommun och alla andra inblandade önskar ett lika gott samarbete nästa år. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tacktillallapaskefyrsbyggare.5.3b41a37a153e728a0d13b2.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tacktillallapaskefyrsbyggare.5.3b41a37a153e728a0d13b2.html Mon, 04 Apr 2016 16:31:58 +0200 Nu startar städningen av gator, cykelbanor och trottoarer Från och med idag påbörjas högtrycksspolning samt upptag av grus från gator, GC-banor samt trottoarer. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarstadningenavgatorcykelbanorochtrottoarer.5.3d5c169d153e13adc8f116.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarstadningenavgatorcykelbanorochtrottoarer.5.3d5c169d153e13adc8f116.html Wed, 30 Mar 2016 15:39:20 +0200 Ombyggnation av Sörredskorsningen på väg 155 Inom kort startar arbetet med ombyggnation av Sörredskorsningen på väg 155. Sörredskorsningen byggs om till två skilda plan för att öka trafiksäkerheten och förbättra för kollektivtrafiken. Arbetet delas in i två etapper. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ombyggnationavsorredskorsningenpavag155.5.52bb1a9e153828e3245943c.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ombyggnationavsorredskorsningenpavag155.5.52bb1a9e153828e3245943c.html Tue, 29 Mar 2016 13:35:34 +0200 Öckerö kommuns kvalitet i korthet För att ge politiker och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i jämförelseprojektet "Kommunens Kvalitet i Korthet" (KKiK). Undersökningen görs årligen och visar kommunens utveckling i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra kommuner. Årets resultat visar bland annat att vi har fortsatt goda resultat inom skola och äldreomsorg. Tillgänglighet till kommunens service och verksamheter är hög och bemötandet är mycket gott.  https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunskvalitetikorthet.5.52bb1a9e153828e32458831.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunskvalitetikorthet.5.52bb1a9e153828e32458831.html Tue, 29 Mar 2016 12:58:42 +0200 Ändring av hållplatser för Flexlinjen På grund av byggnationen av nya vårdcentralen på Öckerö kommer mötesplats nummer 109 (Örtagården) samt 110 (Öckerö bibliotek och kommunhus) att dras in. Detta gäller från och med vecka 15.  Under byggnationstiden hänvisar vi istället till mötesplats 128 (Öckerö hamnplan). https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/andringavhallplatserforflexlinjen.5.52bb1a9e153828e3245875d.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/andringavhallplatserforflexlinjen.5.52bb1a9e153828e3245875d.html Wed, 23 Mar 2016 12:00:00 +0100 Vi vill höra dina åsikter om Öckerö nya centrum Nu har ett av de största utvecklingsarbetena för Öckerö kommun tagit ytterligare ett steg mot att förverkligas när detaljplanearbetet för Öckerö nya centrum har påbörjats. I planen ingår en ny centrumbildning med bostäder, kommersiella lokaler och hotell i direkt anslutning till hamnen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vivillhoradinaasikteromockeronyacentrum.5.52bb1a9e153828e32454340.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vivillhoradinaasikteromockeronyacentrum.5.52bb1a9e153828e32454340.html Tue, 22 Mar 2016 09:50:30 +0100 Städa inte efter påskfyrarna Om ni eldar påskfyr, städa inte bort askan. Vi håller på att utreda giftigheten på de olika eldplatserna och om ni rotar i askan kan ni frigöra giftiga ämnen som ligger där sedan tidigare. Detta gäller endast platser som tidigare använts till påskfyrar. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/stadainteefterpaskfyrarna.5.52bb1a9e153828e32453763.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/stadainteefterpaskfyrarna.5.52bb1a9e153828e32453763.html Tue, 22 Mar 2016 09:50:13 +0100 Baksidan av påskfyrarna Det finns en lång tradition här ute på öarna att elda påskfyrar. Tyvärr finns det en del problem som följer med den här typen av firande. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/baksidanavpaskfyrarna.5.56fb499f152f25afc871073.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/baksidanavpaskfyrarna.5.56fb499f152f25afc871073.html Mon, 21 Mar 2016 15:26:59 +0100 Kom och fika och prata fiber med oss! På måndag den 21 mars och tisdag den 22 mars håller vi öppet hus om fiber mellan klockan 16.00 och 20.00. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/komochkaochpratabermedoss.5.52bb1a9e153828e32452e0c.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/komochkaochpratabermedoss.5.52bb1a9e153828e32452e0c.html Mon, 21 Mar 2016 14:48:41 +0100 Premiär för Newroz i Öckerö kommun Under söndagskvällen firades Newroz (eller nouruz) för första gången i Öckerö kommun. Newroz firas av folken i mellanöstern som perser, afghaner, kurder med flera för att fira “Nya dagen” med vårens ankomst. Det blev en mycket lyckad och uppskattad tillställning. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/premiarfornewroziockerokommun.5.52bb1a9e153828e32452d86.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/premiarfornewroziockerokommun.5.52bb1a9e153828e32452d86.html Mon, 21 Mar 2016 12:01:49 +0100 Språkvän på Öckerö Vi söker dig mellan 13-19 år som är intresserad av att träffa ungdomar från andra kulturer i ett ömsesidigt utbyte. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sprakvanpaockero.5.52bb1a9e153828e32452bfc.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sprakvanpaockero.5.52bb1a9e153828e32452bfc.html Thu, 17 Mar 2016 11:40:59 +0100 Påskfyrplatsen på Källö-Knippla spärras av för allmänheten Blyhalterna på fyrplatsen på norra Källö-Knippla är så pass höga att det är livshotande om till exempel ett barn skulle få i sig jord eller aska därifrån. Marken på platsen består av ungefär 20% bly. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/paskfyrplatsenpakalloknipplasparrasavforallmanheten.5.52bb1a9e153828e3245de.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/paskfyrplatsenpakalloknipplasparrasavforallmanheten.5.52bb1a9e153828e3245de.html Wed, 16 Mar 2016 16:18:52 +0100 Lagning av sprickor och hål i det kommunala vägnätet Under torsdagen och fredagen kommer gatuenheten att laga sprickor och ytliga hålor i det kommunal vägnätet med en så kallad Snabelbil. Under arbetet kommer det vara begränsad framkomlighet på vägen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lagningavsprickorochhalidetkommunalavagnatet.5.2b2b14951535e9659ed41c7.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lagningavsprickorochhalidetkommunalavagnatet.5.2b2b14951535e9659ed41c7.html Thu, 10 Mar 2016 14:27:49 +0100 Nu kan du söka feriejobb Nu kan ungdomar mellan 16-17 år söka feriearbete. I år har vi 34 företag och organisationer som erbjuder platser. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nukandusokaferiejobb.5.999c3081533a72d75b941.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nukandusokaferiejobb.5.999c3081533a72d75b941.html Thu, 03 Mar 2016 14:05:37 +0100 Kommunen tillåter blomlådor som farthinder Nu kan ni ansöka om att få ställa ut blomlådor för att minska hastigheten på er gata. Kommunen står för reflexerna. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunentillaterblomladorsomfarthinder.5.999c3081533a72d75b1ab.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunentillaterblomladorsomfarthinder.5.999c3081533a72d75b1ab.html Thu, 03 Mar 2016 11:57:50 +0100 Kommunen justerar gränsen för tättbebyggt område Den 9 februari röstade kommunstyrelsen ja till en justering av tättbebyggda områden i Öckerö kommun. Den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 1 april 2016. I och med den nya lokala trafikföreskriften är det lättare att se vad som är klassat som tättbebyggt område och vad som inte är det. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenjusterargransenfortattbebyggtomrade.5.999c3081533a72d75b13e.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenjusterargransenfortattbebyggtomrade.5.999c3081533a72d75b13e.html Tue, 01 Mar 2016 14:20:16 +0100 Begränsad framkomlighet mellan Kärrvägen och Heinövägen Vatten och Avloppsenheten renoverar ledningar i gång och cykelbanan mellan Kärrvägen och Heinövägen på Hönö. Arbetet påbörjas tisdag 2/3 och kommer att pågå i ca en vecka. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/begransadframkomlighetmellankarrvagenochheinovagen.5.56fb499f152f25afc8737c8.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/begransadframkomlighetmellankarrvagenochheinovagen.5.56fb499f152f25afc8737c8.html Fri, 26 Feb 2016 10:35:59 +0100 Var med och håll våra öar rena i vår! Varje vår deltar Öckerö kommun Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 2015 deltog 804 570 hjältar runt om i landet! På Öckerö deltog över 1 300 barn och lärare. Vi hoppas att den siffran skall bli ännu bättre. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varmedochhallvaraoarrenaivar.5.56fb499f152f25afc872562.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varmedochhallvaraoarrenaivar.5.56fb499f152f25afc872562.html Thu, 25 Feb 2016 16:26:59 +0100 Vill du hyra ut en bostad till en nyanländ person eller familj? Öckerö kommun ska ta emot 73 nyanlända personer med permanent uppghållstillstånd (PUT) 2016.  Såväl nyanlända vuxna som barn behöver ett varaktigt boende för att underlätta sin etablering i samhälle, skola och arbetsliv. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villduhyrautenbostadtillennyanlandpersonellerfamilj.5.56fb499f152f25afc8721bf.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villduhyrautenbostadtillennyanlandpersonellerfamilj.5.56fb499f152f25afc8721bf.html Fri, 19 Feb 2016 10:51:57 +0100 Vattenläcka lagad - uppmaning att spara på vatten upphör Det var i torsdags som en vattenledning i Göteborg gick sönder och alla som var anslutna till Göteborgs dricksvattennät uppmanades att spara på vattnet. Under lördagen lagades läckan och uppmaningen att spara vatten drogs tillbaka. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vattenlackalagaduppmaningattsparapavattenupphor.5.56fb499f152f25afc873b5.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vattenlackalagaduppmaningattsparapavattenupphor.5.56fb499f152f25afc873b5.html Thu, 11 Feb 2016 16:33:54 +0100 Ökad trafiksäkerhet vid Bergagårdsskolan På måndag 15 februari startade arbetet med att höja säkerheten i trafikmiljön vid Bergagårdsskolan på Hönö. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/okadtrafiksakerhetvidbergagardsskolan.5.621ebea6152ce6f37e52ff.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/okadtrafiksakerhetvidbergagardsskolan.5.621ebea6152ce6f37e52ff.html Thu, 11 Feb 2016 12:54:50 +0100 Vill du göra en stor insats i en annan familjs liv? Öckerö kommun söker stödfamiljer till familjer med barn med funktionsnedsättningar.   https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villdugoraenstorinsatsienannanfamiljsliv.5.621ebea6152ce6f37e596.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villdugoraenstorinsatsienannanfamiljsliv.5.621ebea6152ce6f37e596.html Tue, 09 Feb 2016 16:31:55 +0100 Vill du jobba som ledsagare, kontaktperson eller avlösare inom funktionshinder? Öckerö kommun söker dig som vill vara en god förebild, följa med på aktiviteter, coacha och uppmuntra en medmänniska med behov av stöd i olika situationer. Anmäl ditt intresse här https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villdujobbasomledsagarekontaktpersonelleravlosareinomfunktionshinder.5.6d72fc28152aa428931128a.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villdujobbasomledsagarekontaktpersonelleravlosareinomfunktionshinder.5.6d72fc28152aa428931128a.html Mon, 08 Feb 2016 14:35:32 +0100 Anställ feriearbetare i sommar - kommunen betalar lönen Arbetsgivare inom kommunala verksamheter, företag och föreningar har möjlighet att göra en insats för ungdomarna i Öckerö kommun genom att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter under sommaren. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/anstallferiearbetareisommarkommunenbetalarlonen.5.7eed6e5514aeb9721dd2352.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/anstallferiearbetareisommarkommunenbetalarlonen.5.7eed6e5514aeb9721dd2352.html Wed, 03 Feb 2016 10:41:10 +0100 Stängningsveckor för förskola och fritidshem Förskolan har följande stängningsveckor för sommaren 2016: Vecka 28,29,30,31 Under dessa veckor är det sommarverksamhet. Mer information om plats kommer inom kort.   https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/stangningsveckorforforskolaochfritidshem.5.66f5f7a91527d643c06aaa.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/stangningsveckorforforskolaochfritidshem.5.66f5f7a91527d643c06aaa.html Mon, 01 Feb 2016 17:20:47 +0100 Arbeta i förberedelseklass Just nu söker vi timanställda till vår nystartade förberedelseklass. Anmäl ditt intresse eller tipsa rätt person. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/arbetaiforberedelseklass.5.66f5f7a91527d643c0679b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/arbetaiforberedelseklass.5.66f5f7a91527d643c0679b.html Fri, 29 Jan 2016 11:54:03 +0100 Välkommen till skolan! För dig som har barn som under 2016 kommer att fylla sex år är det dags att välja skola. Med anledning av det bjuder vi in till Öppet hus. Nedan ser du tider och datum för respektive skola. För besök på någon av de mindre skolorna kontakta berörd rektor. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valkommentillskolan.5.66f5f7a91527d643c063e7.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valkommentillskolan.5.66f5f7a91527d643c063e7.html Thu, 28 Jan 2016 14:25:17 +0100 Telefontid till skoladministratörerna Under en begränsad tid kommer skoladministratörerna att ha telefontider. Det går att nå dem på telefon mellan 07.00-12.00. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/telefontidtillskoladministratorerna.5.66f5f7a91527d643c062b3.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/telefontidtillskoladministratorerna.5.66f5f7a91527d643c062b3.html Tue, 26 Jan 2016 09:36:14 +0100 Brattevägen får flervägsstopp Den 1 februari kommer det införas flervägsstopp på Brattevägen vid infarten till Brattebergsskolan. Flervägsstoppet är ett försök i att höja trafiksäkerheten i området, framförallt för skolelever som färdas till och från Brattebergsskolan. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/brattevagenfarflervagsstopp.5.3179840a15262282b027a3.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/brattevagenfarflervagsstopp.5.3179840a15262282b027a3.html Tue, 26 Jan 2016 09:10:33 +0100 Vill du arbeta i Öckerö kommun? Nu söker vi en skoladministratör! Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med allt från förskolan till grundskola,gymnasium och vuxenutbildning. Ansvaret för barn och ungdomar sträcker sig från åldrarna 1-20 år. Som skoladministratör inom Barn- och utbildningsförvaltningen kommer du att serva rektorer och förskolechefer i det dagliga arbetet. För mer information eller ansökan klicka på  den här länken . Välkommen med din ansökan redan idag! https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villduarbetaiockerokommunnusokervienskoladministrator.5.3179840a15262282b0278b.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villduarbetaiockerokommunnusokervienskoladministrator.5.3179840a15262282b0278b.html Tue, 12 Jan 2016 08:42:12 +0100 Tillfällig tidtabell på Björköleden Under perioden 18 januari - 11 mars har sträckan Lilla Varholmen - Björkö en tillfällig tidtabell. Detta på grund av ombyggnaden av färjeläget på Lilla Varholmen. På Trafikverkets hemsida kan du läsa mer om projektet. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillfalligtidtabellpabjorkoleden.5.751186f01521267f24b879.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillfalligtidtabellpabjorkoleden.5.751186f01521267f24b879.html Mon, 11 Jan 2016 17:21:15 +0100 Livshotande skadegörelse på flera platser På minst fem platser i kommunen har rep skurits bort och stulits från livbojar. Det innebär att livbojarna inte går att använda. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/livshotandeskadegorelsepafleraplatser.5.751186f01521267f24b7cc.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/livshotandeskadegorelsepafleraplatser.5.751186f01521267f24b7cc.html Fri, 08 Jan 2016 11:00:53 +0100 Återvinningsstationen på Heinövallen kommer tillfälligt tas bort. Med anledning av byggarbeten vid Heinövallen kommer återvinningsstationen där tillfälligt att tas bort med start måndag 11/1. Vi hänvisar till återvinningsstationerna vid Östra hamnen och Tappen tillsvidare. Dubbla containrar kommer ställas upp vid Östra hamnen och Tappen tills dess att en ny ställpunkt för återvinning vid Heinövägen är fastställd. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/atervinningsstationenpaheinovallenkommertillfalligttasbort.5.751186f01521267f24b2ff.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/atervinningsstationenpaheinovallenkommertillfalligttasbort.5.751186f01521267f24b2ff.html Mon, 04 Jan 2016 10:19:08 +0100 Ändrade dagar för soptömning samt info om jul och nyår Efter som det blir två udda veckor i följd vid nyår, vecka 53 och vecka 1, kommer tömningsveckorna att ändras under 2016. Det innebär att gröna kärl töms jämna veckor och bruna kärl ojämna veckor. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/andradedagarforsoptomningsamtinfoomjulochnyar.5.6f8e70315189e909c9563.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/andradedagarforsoptomningsamtinfoomjulochnyar.5.6f8e70315189e909c9563.html Wed, 30 Dec 2015 14:06:30 +0100 Ishallen har fått ny sarg och nya bås Inför säsongen 2015/2016 har ishallen på Öckerö fått en uppfräschning. Ny sarg, nya bås, nytt plexiglas runt rinken, läktaren har gjorts om och det finns bättre möjligheter att fika och klä om. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ishallenharfattnysargochnyabas.5.50b4b3a21511db88ebf7e4d.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ishallenharfattnysargochnyabas.5.50b4b3a21511db88ebf7e4d.html Wed, 23 Dec 2015 14:03:33 +0100 Lena Nahlin och IA Green får årets kultur- och fritidspris De får utmärkelsen för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet för sitt arbete med Hönö Konsthall. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lenanahlinochiagreenfararetskulturochfritidspris.5.6f8e70315189e909c93861.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lenanahlinochiagreenfararetskulturochfritidspris.5.6f8e70315189e909c93861.html Wed, 23 Dec 2015 12:08:04 +0100 Öckerö kommun önskar God jul och ett Gott nytt år! Istället för att skicka julkort skänker vi 5000:- till Jacobs minnesfond. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunonskargodjulochettgottnyttar.5.6f8e70315189e909c93820.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunonskargodjulochettgottnyttar.5.6f8e70315189e909c93820.html Fri, 18 Dec 2015 16:58:19 +0100 Byggnadsvårdspriset till Vitsippevägen 2 på Björkö I år tilldelas Linus Bolin och Stina Helleman kommunens byggnadsvårdspris för sitt fina arbete med huset på Vitsippevägen 2 på Björkö. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/byggnadsvardsprisettillvitsippevagen2pabjorko.5.6f8e70315189e909c928e2.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/byggnadsvardsprisettillvitsippevagen2pabjorko.5.6f8e70315189e909c928e2.html Fri, 18 Dec 2015 13:54:27 +0100 Nu startar ombyggnaden av Lilla Varholmen Trafikverkets målsättning är att det ska fungera bättre för bussar, bilar, gång- och cykeltrafikanter när den nya terminalen står klar sommaren 2016. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarombyggnadenavlillavarholmen.5.6f8e70315189e909c9285f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarombyggnadenavlillavarholmen.5.6f8e70315189e909c9285f.html Thu, 17 Dec 2015 13:58:03 +0100 Ambulansen räddad på Öckerö Ambulansen på Öckerö kommer att vara kvar även nästa år. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ambulansenraddadpaockero.5.6f8e70315189e909c924a5.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ambulansenraddadpaockero.5.6f8e70315189e909c924a5.html Wed, 16 Dec 2015 14:58:40 +0100 Nu kan du lyssna på kommunens hemsida Genom att klicka på texten "Lyssna" högst upp på sidan kan du få texterna på  hemsidan upplästa för dig. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nukandulyssnapakommunenshemsida.5.6f8e70315189e909c91f1f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nukandulyssnapakommunenshemsida.5.6f8e70315189e909c91f1f.html Fri, 11 Dec 2015 09:29:45 +0100 Hour of code Denna vecka pågår Hour of Code i skolor runt om i världen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hourofcode.5.6f8e70315189e909c95fc.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hourofcode.5.6f8e70315189e909c95fc.html Fri, 11 Dec 2015 08:36:14 +0100 Vårdnadsbidraget avskaffas Riksdagen har beslutat att säga ja till regeringens förslag om att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vardnadsbidragetavskaffas.5.6f8e70315189e909c9573.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vardnadsbidragetavskaffas.5.6f8e70315189e909c9573.html Mon, 07 Dec 2015 09:50:18 +0100 Vipekärrs förskola besöks av studenter från Chalmers Vipekärrs förskola på Hönö besöks under hösten av studenter från Chalmers som läser Mastersprogrammet Interaktionsdesign och Teknologi. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vipekarrsforskolabesoksavstudenterfranchalmers.5.8da6f2215165cedb741930.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vipekarrsforskolabesoksavstudenterfranchalmers.5.8da6f2215165cedb741930.html Wed, 02 Dec 2015 16:32:42 +0100 Kommunens skrivelse till Sahlgrenska om förslaget att dra in ambulansen Kommunstyrelsen har skickat en skrivelse till Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. Anledningen är förslaget att dra in ambulansen i Öckerö kommun, något som skulle innebära en kraftig försämring för öborna. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensskrivelsetillsahlgrenskaomforslagetattdrainambulansen.5.50b4b3a21511db88ebf7f70.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensskrivelsetillsahlgrenskaomforslagetattdrainambulansen.5.50b4b3a21511db88ebf7f70.html Wed, 02 Dec 2015 08:46:46 +0100 Vill du arbeta som timanställd inom barn- och utbildning? Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett formulär som gör det ännu enklare att anmäla intresse för dig som vill arbeta som timanställd inom barn- och utbildning. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villduarbetasomtimanstalldinombarnochutbildning.5.50b4b3a21511db88ebf774f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villduarbetasomtimanstalldinombarnochutbildning.5.50b4b3a21511db88ebf774f.html Tue, 01 Dec 2015 08:14:07 +0100 Vintercyklister utsedda Vi vill tacka alla som anmält sitt intresse sig till projektet Vintercyklisten, ni var många som var intresserade och vi fick in över 100 anmälningar. De 10 vintercyklisterna som Öckerö kommun nu har valt ut har blivit kontaktade (via e-post) och fått inbjudan till startmöte. Vi hoppas dock att ni som inte blivit antagna till projektet ändå fortsätter att cykla i vinter. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vintercyklisterutsedda.5.50b4b3a21511db88ebf7278.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vintercyklisterutsedda.5.50b4b3a21511db88ebf7278.html Mon, 30 Nov 2015 16:19:42 +0100 Arbeten med vattenledningar på Källö-Knippla Arbete med vattenledningsnätet på Källö-Knippla från tisdag till torsdag v.49. Detta innebär vissa störningar i vattenledningarna och kan påverka trycket i kranarna. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/arbetenmedvattenledningarpakalloknippla.5.50b4b3a21511db88ebf6dae.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/arbetenmedvattenledningarpakalloknippla.5.50b4b3a21511db88ebf6dae.html Fri, 20 Nov 2015 14:23:24 +0100 Kommunens hållning om ambulansen på Öckerö Sedan Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) gått ut med att det kan bli neddragningar av ambulansen på Öckerö, gör kommunalrådet Arne Lernhag följande uttalande: https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenshallningomambulansenpaockero.5.50b4b3a21511db88ebfea3.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenshallningomambulansenpaockero.5.50b4b3a21511db88ebfea3.html Wed, 18 Nov 2015 09:07:42 +0100 Kommunen avråder allmänheten från att vistas på platser där däck och spillolja eldats I samband med påskfirandet i kommunen anordnas påskfyrar på flera platser. I vissa av dessa påskfyrar eldas däck och spillolja och andra miljöfarliga ämnen. Nu har kommunen tagit markprover och skickat dessa på analys. Resultatet är alarmerande, förekomsten av bly och andra giftiga ämnen är så pass hög att kommunen avråder allmänheten från att vistas på platser där det förekommit förbränning av spillolja och bildäck. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenavraderallmanhetenfranattvistaspaplatserdardackochspilloljaeldats.5.24909cf01510f226edf1214.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenavraderallmanhetenfranattvistaspaplatserdardackochspilloljaeldats.5.24909cf01510f226edf1214.html Fri, 06 Nov 2015 14:30:12 +0100 Årets fotbollsförälder är Claes Sandros från Hönö IS På måndag får han ta emot priset på Fotbollsgalan som direktsänds i TV4. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/aretsfotbollsforalderarclaessandrosfranhonois.5.1b628eac150d59bcd0bd57.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/aretsfotbollsforalderarclaessandrosfranhonois.5.1b628eac150d59bcd0bd57.html Thu, 05 Nov 2015 10:49:47 +0100 Arbetsförmedlingen på Öckerö stänger Torsdagen den 26 november är sista dagen som Arbetsförmedlingen håller öppet. Du som är inskriven kommer fortsatt att ha personlig kontakt med din arbetsförmedlare. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/arbetsformedlingenpaockerostanger.5.1b628eac150d59bcd0b15c.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/arbetsformedlingenpaockerostanger.5.1b628eac150d59bcd0b15c.html Tue, 20 Oct 2015 08:55:56 +0200 Rivning av fastighet på Sockenvägen Under vecka 44 startar rivning av fastigheten på Sockenvägen 2, mitt emot Systembolaget på Öckerö. Fastigheten är uttjänt och huset rivs för att lämna plats för nya ändamålsenliga lokaler för framtida hyresgäster. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/rivningavfastighetpasockenvagen.5.23f65573150696a5ccb1fcd.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/rivningavfastighetpasockenvagen.5.23f65573150696a5ccb1fcd.html Wed, 07 Oct 2015 10:51:02 +0200 Bostadsbyggnationen i kommunen hotas I förra veckan fick kommunen besked från Länsstyrelsen att man kommer att överpröva detaljplanen för en ombyggnad av Kalvsund skola till bostäder, det kan i praktiken innebära att man säger nej till detaljplanen. Beskedet är grundat på Trafikverkets uppfattning att bostäderna skulle generera mer biltrafik på 155:an som man anser nått sitt kapacitetstak. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bostadsbyggnationenikommunenhotas.5.fb241b014fd917579c6ce1.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bostadsbyggnationenikommunenhotas.5.fb241b014fd917579c6ce1.html Wed, 07 Oct 2015 10:38:48 +0200 Samtliga fastigheter i Långesandsområdet har vatten igen. (Uppdatering kl 10:35 2015-10-07) Vattnet kan vara missfärgat, detta är helt ofarligt, spola tills missfärgningen försvinner. Det var vid 9:30-tiden idag som vattnet stängdes av till flera fastigheter i området för en akut reparation av en vattenläcka. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samtligafastigheterilangesandsomradetharvattenigen.5.fb241b014fd917579c6cba.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samtligafastigheterilangesandsomradetharvattenigen.5.fb241b014fd917579c6cba.html Sun, 04 Oct 2015 17:52:40 +0200 Samverkansmöte mellan kommunen och församlingarna Efter att migrationsverket frågat kommunen om vi kan kan ta emot flyktingar med kort varsel, träffade tjänstemän på kommunen representanter från församlingarna för att diskutera frågan under söndagen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samverkansmotemellankommunenochforsamlingarna.5.fb241b014fd917579c57de.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samverkansmotemellankommunenochforsamlingarna.5.fb241b014fd917579c57de.html Fri, 02 Oct 2015 14:42:09 +0200 Vecka 42 startar vintertömning av avfall Då ändrar vi även tömningsschemat. Vecka 41 är sista tömningen för de med sommarabonnemang. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vecka42startarvintertomningavavfall.5.fb241b014fd917579c47d1.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vecka42startarvintertomningavavfall.5.fb241b014fd917579c47d1.html Thu, 01 Oct 2015 15:23:03 +0200 Stort intresse av att bli god man När kommunen för några veckor sedan frågade efter personer som ville bli god man åt ensamkommande flyktingbarn, blev gensvaret jättestort. Därför fick kommunen sätta in en extra utbildning, som blev fulltecknad nästan direkt. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/stortintresseavattbligodman.5.fb241b014fd917579c3f3c.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/stortintresseavattbligodman.5.fb241b014fd917579c3f3c.html Thu, 01 Oct 2015 10:59:13 +0200 Högre närvaro av ambulanspersonal på Öckerö Från 1 oktober kommer ambulanspersonalen på Öckerö att slippa rycka ut med ambulansbåten och lämna landambulansen obemannad. Båten flyttas till Donsö i södra skärgården och bemannas istället av egen personal. Anledningen till flytten är att 90 procent av utryckningarna med båten sker till södra skärgården. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hogrenarvaroavambulanspersonalpaockero.5.fb241b014fd917579c3d08.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hogrenarvaroavambulanspersonalpaockero.5.fb241b014fd917579c3d08.html Thu, 10 Sep 2015 14:29:30 +0200 Vatten- och avloppsarbeten på Hönö VA-enheten kommer att under vecka 38 utföra arbeten med början i Hemvärnsvägen. Under vecka 39 arbetar vi i korsningen Gårdavägen - Rödvägen och under vecka 40 i korsningen Västra vägen - Mossen. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vattenochavloppsarbetenpahono.5.46c6be2314fb5149a7324f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vattenochavloppsarbetenpahono.5.46c6be2314fb5149a7324f.html Tue, 08 Sep 2015 13:57:52 +0200 Kommunen söker familjehem till ensamkommande flyktingbarn Just nu hör många av sig till kommunen och vill hjälpa till i den flyktingkris som råder i världen. Det vi främst behöver är familjehem och gode män. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensokerfamiljehemtillensamkommandeflyktingbarn.5.66eaf1ce14f90f43d18454.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensokerfamiljehemtillensamkommandeflyktingbarn.5.66eaf1ce14f90f43d18454.html Mon, 07 Sep 2015 17:13:08 +0200 Företagarna mycket nöjda med kommunens service När 3000 företagare i göteborgsregionens kommuner fått svara på vad de tycker om sin kommuns service, hamnar Öckerö på en andra plats. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/foretagarnamycketnojdamedkommunensservice.5.50c6152314f9b467a026bb.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/foretagarnamycketnojdamedkommunensservice.5.50c6152314f9b467a026bb.html Mon, 31 Aug 2015 17:39:06 +0200 Kontrollera dina inkomstuppgifter Har du barn i barnomsorg, alltså förskola, familjedaghem eller fritidshem, kontrollera gärna dina inkomstuppgifter så du får rätt taxa. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kontrolleradinainkomstuppgifter.5.57abe1b014f48dfdce11a76.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kontrolleradinainkomstuppgifter.5.57abe1b014f48dfdce11a76.html Thu, 27 Aug 2015 15:21:51 +0200 Höjning av maxtaxan för förskola och fritidshem Eftersom inkomsttaket för maxtaxan inom barnomsorgen har höjts, så följer även taxorna med. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hojningavmaxtaxanforforskolaochfritidshem.5.4e9cc41514f24e14016e14.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hojningavmaxtaxanforforskolaochfritidshem.5.4e9cc41514f24e14016e14.html Mon, 24 Aug 2015 16:04:38 +0200 Sprängning och borrning på Bratteberg Under veckan kommer borrnings- och sprängningsarbeten att utföras på byggarbetsplatsen vid Bratteberg. Det kan medföra buller för de närboende. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sprangningochborrningpabratteberg.5.57abe1b014f48dfdce1d2d.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sprangningochborrningpabratteberg.5.57abe1b014f48dfdce1d2d.html Tue, 17 Mar 2015 13:08:47 +0100 Om radonmätning Just nu ringer företag runt till hushåll i göteborgsområdet och säljer dosor för mätning av radon. De vill ha 1200:- för ett paket dosor samt analys. Om du istället beställer via kommunen kostar samma paket 375:- https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omradonmatning.5.62139be314c0c057e5c24bd.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omradonmatning.5.62139be314c0c057e5c24bd.html Thu, 09 Oct 2014 15:34:03 +0200 Välkommen till ett möte om förbättrat företagsklimat Alla företagare är välkomna att delta. Inbjudna är också kommunstyrelsens politiker. Förståelsen för att det är företagen som skapar jobben är viktig, liksom förståelsen för företagens villkor.  https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valkommentillettmoteomforbattratforetagsklimat.5.1e6ecab514862882082f6fd.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valkommentillettmoteomforbattratforetagsklimat.5.1e6ecab514862882082f6fd.html Fri, 14 Feb 2014 09:26:22 +0100 Eldningsförbud i kommunen 1 mars - 30 september Kommunfullmäktige beslutade 13 februari att ändra "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön" Det innebär att det råder eldningsförbud 1 mars-30 september. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/eldningsforbudikommunen1mars30september.5.62c6840e1442948f18d4f.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/eldningsforbudikommunen1mars30september.5.62c6840e1442948f18d4f.html Mon, 29 Jul 2013 15:57:43 +0200 Öckerö kommun går mot trenden Sveriges öar avfolkas allt mer och många öar har inte längre någon fast befolkning. men i Öckerö kommun går det i motsatt riktning: 400 fler invånare på bara några år. https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommungarmottrenden.5.4cd7977213fcc06b0c024d.html https://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommungarmottrenden.5.4cd7977213fcc06b0c024d.html