Försäkringar

Öckerö kommun har en ny kollektiv olycksfallsförsäkring från och med 1 januari 2022. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller också för ensamkommande barn och ungdomar.

Ny försäkringsgivare från 1 januari 2022

Öckerö kommun har bytt försäkringsgivare från och med 1 januari 2022 för den kollektiva olycksfallsförsäkringen.

Olycksfallsskada som inträffat från och med 2022-01-01 ska anmälas till Svedea.

Olycksfallsskada som inträffat tidigare än 2022-01-01 ska anmälas till Protector.

Skadeanmälan – Svedea

Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea på adress angiven nedan.

Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på Svedeas webbplats Länk till annan webbplats..

Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det att kontakta Svedea via telefon eller mejl.

Telefonnummer: 0771-160 199

Mejl: skadorforetag@svedea.se

Svedea AB Skador företag Box 3489 103 69 STOCKHOLM

Skadeanmälan - Protector

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade:

 • Sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål
 • Spara alla kvitton i original
 • Anmäler skada till Protector Försäkringar via telefon 08-410 637 00 eller på Protectors hemsida.

Tänk på att taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Protector innan resan påbörjas.

Försäkringens innehåll

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt för de flesta grupper i försäkringen. För vissa grupper gäller försäkringen endast vid skol-/verksamhetstid. Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig genom oförutsedd plötslig yttre händelse.

Observera att försäkringen är en grundförsäkring och endast gäller för olycksfall. Som förälder bör du alltså ha en privat försäkring som även täcker sjukdom och en reseförsäkring.

Försäkringsbesked

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Öckerö kommun Försäkringsbesked 2022-01-01.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2022-01-19 09.26
Information Kommunolycksfall.pdf Pdf, 228.3 kB. 228.3 kB 2020-12-18 13.21
Villkor_-_olycksfall_PS210_PS210_(2019-07-01).pdf Pdf, 739.1 kB. 739.1 kB 2020-12-18 13.21
Försäkringsbesked 2021.pdf Pdf, 82.8 kB. 82.8 kB 2021-09-02 12.05

Vilka omfattas av försäkringen?

Dygnet runt

 • Barn i förskoleverksamhet, daghem och familjehem
 • Elever i kommunens sär-, grund- och gymnasieskola
 • Elever i friskolor i Öckerö kommun
 • Elever som går i annan kommuns sär-, grund-, gymnasie- eller friskola
 • Ensamkommande flyktingbarn

Skoltid/verksamhetstid

 • Deltagare i daglig verksamhet
 • Personer organiserade i väntjänst/frivilliga inom kommunal verksamhet
 • Barn omhändertagna enligt LVU eller placerade efter beslut (SoL, LSS)
 • Personer i arbetsmarknadsåtgärder enligt SoL och LSS
 • Arbetslösa ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder till och med 24 år
 • Personer i komvux (grundvux, särvux, gymnasievux och SFI)

Tjänstereseförsäkring

Kommunen har en tjänstereseförsäkring som omfattar förutom kommunens anställda och förtroendevalda även elever och praktikanter under resor och praktik.

Mer om försäkringens innehåll får du som anställd i kommunen på intranätet: Försäkringsvillkor Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö