Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Betels förskola

Betels förskola bygger sin verksamhet på en kristen grund där förskolan arbetar med leken som utgångspunkt för lärandet.      

Betels förskola har tre avdelningar med ungefär 40 barn i åldrarna 1-5 år. De tre avdelningarna Skäret, Holmarna och Klippan är syskonavdelningar med barn i alla förskolans åldrar.                

Ansöka till förskolan

Betels förskola har en egen kö och ansökan sker direkt till förskolan.

Läs mer om regler och ansök om plats på Betels förskola.länk till annan webbplats

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2019-07-01 15.01

Publicerad: 2019-02-15 09.08
Kontakt

Betels förskola
Skäret: 0730-22 06 15
Holmarna: 0730-22 06 13
Klippan: 0730-22 05 89

Förskolechef
Gunilla Lenning
Tel: 0730-22 06 39
E-post: gunilla.lenning@betelskolan.nu

Besöksadress
Lindblomsvägen 21
475 42 Hönö

Postadress
Lindblomsvägen 21
475 42 Hönö