Björkö förskola

Björkö förskola är en kommunal förskola på Björkö. Förskolan är nybyggd och ligger i anslutning till Björkö skola. Förskolan stod klar i januari 2021. Förskolan består av tre avdelningar.

Barnets första skola

Förskolan är ditt barns första skola. Här möts ditt barn av trygga rutiner, lekfulla och lärorika aktiviteter samt kompisar och gemenskap. Det är barnens utveckling och lärande som står i fokus.
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.
Vi som arbetar och finns i ditt barns närhet på förskolan består av yrkesgrupper som förskollärare och barnskötare. På förskolan arbetar också köks- och städpersonal. Varje förskola har även en rektor och en specialpedagog.
Det är Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och den kommunala barn- och utbildningsnämnden som är politiskt tillsatt som styr förskolans verksamhet och utformning.
Öckerö kommun deltar i projektet Hygiensjuksköterska i förskola (HYFS) tillsammans med övriga kommuner i Västra Götalandsregionen. Projektets syfte är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och därmed minska infektionssjukdomar hos barnen.

Diskriminering och kränkande behandling

På varje förskola finns en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Arbetssätt

Verksamheten präglas av närhet och trygghet där alla pedagoger lär känna alla barn. Vår strävan är att barnen lär tillit till sin egen förmåga och utvecklar en god självbild och ett gott självförtroende. Arbetet tar sin utgångspunkt i leken och sker i samspel med oss pedagoger som utmanar både oss själva och barnen i att våga och ta initiativ till att pröva nytt.

I det dagliga arbetet står språkutvecklande metoder i centrum för att utmana och stimulera barnens språkutveckling.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation där vi synliggör verksamhetens arbete och barnens utveckling för både barnen och deras vårdnadshavare. Dokumentationen är även ett reflektions- och utvecklingsverktyg för oss pedagoger.

Öppettider

Förskolan har öppet från 06:00-18:00.

Inskolning

Inskolningen på förskolan tar ungefär två veckor. Vi börjar med korta dagar för att sedan utöka. När ni och vi känner att barnet är redo för lämning samtalar vi och gör upp en plan tillsammans. När ni lämnar vill vi att ni finns tillgängliga och kan komma tillbaka om behov uppstår.

Viktiga saker för ditt barn på förskolan

Det finns några viktiga saker som gör att ditt barn känner sig trygg och säker på förskolan.

Blöjor

Du tar själv med blöjor till ditt barn. Det är även du som ser till att det alltid finns blöjor och fyller på i god tid.

Napp/nalle/snuttefilt

Om ditt barn sover på förskolan ska du ta med det som ditt barn är van vid och behöver. Det kan till exempel vara napp, nalle eller snuttefilt.

Kläder

Varje dag och i alla väder är vi ute för att leka. Det är viktigt och även ditt ansvar att ditt barn har de kläder som behövs för att vara utomhus. På förskolan ska det även finnas extrakläder om det behövs.
Ibland händer det att barn känner sig oroliga eller ledsna om det inte finns extrakläder eller om de inte vet att det är deras kläder. Kom ihåg att märka ditt barns kläder med namn.

Kläder som alltid ska finnas

 • Byxor och tröjor
 • Gummistövlar
 • Regnkläder
 • Strumpor
 • Underkläder om ditt barn använder det
 • Keps eller solhatt

Kläder under höst och vinter

 • Krage
 • Mössa
 • Vantar, flera par
 • Tjock tröja
 • Tjocka sockor
 • Ytterkläder

Måltider

Maten lagas i Västergårdsby på Björkö med kort transportsträcka till vårt mottagningskök.

Undvik lämning och hämtning under våra måltider.

Frukost kl. 08.00
Lunch från kl. 11.15
Mellanmål kl. 14.15

Allergier

På förskolan finns det barn som är allergiska mot olika födoämnen. Skicka därför inte med barnet mat, till exempel smörgås eller godis.
Nötter och mandel är helt förbjudet
i våra skollokaler. Om ditt barn har behov av specialkost behöver du lämna in ansökan om specialkost tillsammans med ett läkarintyg.

Du ansöker om specialkost via e-tjänst.

https://minasidor.ockero.se/specialkost Länk till annan webbplats.

Unikum

Unikum är Öckerö kommuns lärplattform. Den används i vårt pedagogiska arbete och för informationsspridning. Ladda ner appen Unikum Familj och logga in med bank-id för att ta del av informationen.

Fotografering

För att pedagogerna ska få fotografera barnet på förskolan krävs skriftligt samtycke av vårdnadshavarna. Som besökare på förskolan får du endast fotografera ditt eget barn.

Sekretess och anmälningsplikt

All personal i förskolan har tystnadsplikt om vad de känner till om barnet och dess familjeförhållanden. Personalen har anmälningsplikt. Det innebär att de är skyldiga att anmäla om de får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Försäkring

Alla barn i Öckerö kommuns förskolor är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen gäller dygnet runt alla veckans dagar.

Här hittar du mer information om försäkringen

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Björkö förskola
Ekan telefon: 031-97 88 49
Skeppet telefon: 031-97 88 48

Besöksadress
Västergårdsvägen 19
Bohus-Björkö

Dingen och Jollen telefon: 031-97 64 35

Besöksadress
Kyrkvägen 13
Bohus-Björkö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö