1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brattebergs förskola

Brattebergs är en kommunal förskola på Öckerö, integrerad i Brattebergsskolan med närhet till en variationsrik natur.

Lokaler och utemiljö

Förskolan består av tre avdelningar som heter Nova, Prisma och Spektra. Mellan avdelningarna finns ett nära samarbete.

Arbetssätt

På förskolan sker undervisningen i en varierad språklig och lärande miljö som stimulerar kreativitet, fantasi och skapar möjligheter till en mångfald av uttrycksformer. Barnen har möjlighet till inflytande och delaktighet, vilka är grundläggande värden i vårt demokratiska samhälle.

Vi tror på det kompetenta barnet och för oss innebär det:

  • Barn är medskapare av sitt liv och vårt samhälle som ständigt förändras
  • Barn är olika, ha egna tankar, idéer, och erfarenheter
  • Barn utforskar sin omvärld med nyfikenhet
  • Barn lär i relation till människor, miljö och material

I barnens utbildning ser vi att det lekande lärandet sker i meningsfulla sammanhang för barnet. Lek och lärande bildar en helhet på vår förskola där den pedagogiska miljön är en viktig komponent för barnens utveckling av självständighet, fantasi och kreativitet.

Öppettider

Förskolan har öppet från 6.00-17.30

Styrdokument

Hitta hit

Publicerad den: 2019-02-13 14.51
Kontakt

Brattebergs förskola
Nova 031-97 63 16
Prisma 031-97 67 18
Spektra 031-97 67 17

Besöksadress
Brattevägen 34
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö