Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brattebergs förskola

Brattebergs är en kommunal förskola på Öckerö, integrerad i Brattebergsskolan med närhet till en variationsrik natur.

Lokaler och utemiljö

Förskolan består av tre avdelningar som heter Nova, Prisma och Spektra. Mellan avdelningarna finns ett nära samarbete.

Arbetssätt

I barnens utbildning ser vi att lärande sker i meningsfulla sammanhang. Lek och lärande bildar en helhet på vår förskola där den pedagogiska miljön är en viktig komponent för barnens utveckling av självständighet, fantasi och kreativitet.

På förskolan sker undervisningen i en varierad språklig och lärande miljö som stimulerar kreativitet, fantasi och skapar möjligheter till en mångfald av uttrycksformer. Hos oss ges barnen möjlighet till inflytande och delaktighet som är grundläggande värden i vårt demokratiska samhälle.

Öppettider

Förskolan har öppet från 6.00-17.30

Styrdokument

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2020-05-29 14.43

Publicerad: 2019-02-13 14.51
Kontakt

Brattebergs förskola
Nova 031-97 63 16
Prisma 031-97 67 18
Spektra 031-97 67 17

Besöksadress
Brattevägen 34
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö