Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fotö Förskola

Fotö förskola drivs i kommunal regi och är integrerad i Fotö skola och fritidsverksamhet.

Lokaler och utemiljö

Fotö förskola har två avdelningar, Måsen med barn 1-3 år och Solen för barn 3-5 år. Vi har ett nära samarbete med fritidshem och skola. Förskola och fritids har gemensam morgon –och eftermiddagsomsorg, på Måsen. Fotö förskola är vackert belägen med milsvid utsikt över berg, hav och andra öar i vår skärgård. Närheten till den omväxlande naturen, utnyttjas ofta och gärna i vår verksamhet. Naturen är en stor inspirationskälla för oss.

Arbetssätt

Övergången till förskoleklass går oftast smidigt, då förskolans 6-åringar har daglig kontakt med barn och pedagoger i skolan. Skolbarnen kommer gärna in till förskolan för att leka och vara med de yngre barnen, så här finns en stark gemenskap. Vi har samma rektor/förskolechef på Fotö förskola och skola, vilken ytterligare bidrar till ökad samhörighet.

Fotö förskola är Grön Flagg-certifierad sedan 2013. Grön Flagg innebär att vi i förskolan bedriver ett aktivt miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling.

Styrdokument

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2021-03-03 11.36

Publicerad: 2019-02-14 16.23
Kontakt

Linda Andersson

Rektor

Fotö förskola
Telefon: 031-97 64 47

Besöksadress
Egnahemsvägen 21
Fotö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö