Hälsö förskola

På Hälsö finns en kommunal förskola belägen på ängen mellan granithällarna. Närheten till naturen utnyttjas ofta. Berg, skog och hav ger barnen fantastiska möjligheter till lek, utforskande och inspiration.

Lokaler och utemiljö

Förskolan har en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Lokalerna erbjuder möjligheter till en kreativ lärande miljö för barnen. Under del av dag arbetar vi i mindre grupper för att ge alla barn möjligheter att utvecklas efter mognad och ålder.

De barn som sover under förskoledagen gör det utomhus i vagnar. Förskolans gård ger många möjligheter för lek, rörelse på både stora ytor och i små vrår.

Arbetssätt

I barnens utbildning ser vi att lärande sker i meningsfulla sammanhang. Lek och lärande bildar en helhet på vår förskola där den pedagogiska miljön är en viktig komponent för barnens utveckling av självständighet, fantasi och kreativitet.

På förskolan sker undervisningen i en varierad språklig och lärande miljö som stimulerar kreativitet, fantasi och skapar möjligheter till en mångfald av uttrycksformer. Hos oss ges barnen möjlighet till inflytande och delaktighet som är grundläggande värden i vårt demokratiska samhälle.

Styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plan mot diskriminering 2021-2022 Hälsö Förskola.pdf Pdf, 863.4 kB. 863.4 kB 2022-06-30 11.45

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: