1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hälsö förskola

På Hälsö finns en kommunal förskola belägen på ängen mellan granithällarna. Närheten till naturen utnyttjas ofta. Berg, skog och hav ger barnen fantastiska möjligheter till lek, utforskande och inspiration.

Lokaler och utemiljö

På våren och försommaren grönskar det även vid husknuten, där barnens egna odlingar i liten skala spirar.

Arbetssätt

Förskolan arbetar i Reggio Emilia-anda med mycket skapande arbete och det finns ett nyfiket förhållningssätt till barns lärande. Här utforskas bland annat möjligheterna att låta barnens idéer, tankar och upplevelser ge inspiration till nya teman och projekt.

Empati, självkänsla, gränser (egna och andras), samarbete, lek, språkutveckling, inflytande, tro på sin förmåga, fantasi, kreativitet och utvecklande av kunskaper och färdigheter är områden som prioriteras i barnens utveckling. Dessa delar länkas samman till en helhet och genomsyrar det dagliga arbetet på förskolan på ett sådant sätt att en positiv utveckling när det gäller barnets totala lärande kan uppnås.

Styrdokument

Hitta hit

Publicerad den: 2019-02-15 10.56
Kontakt

Hälsö förskola
031-97 62 42

Besöksadress
Stuvövägen 12
Hälsö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö