Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hedens förskola

Hedens förskola drivs i kommunal regi. Vi finns i samma byggnad som Hedens skola och verksamheten präglas därmed av en helhetssyn på barnet och eleven i ett 1-16 års perspektiv. 

Lokaler och utemiljö

Vår förskola har två avdelningar men vi fördelar barnen i mindre grupper. Förskolan ligger vackert till på Hönö, nära färjeläget, med en fantastisk utsikt över flera av de öar som utgör Öckerö kommun. I nära anslutning till skolan finns en stor gymnastiksal som vi gärna använder.

Värdegrund

Verksamheten, som präglas av närhet och trygghet där alla vuxna lär känna alla barn, strävar efter att alla barn lär tillit till sin egen förmåga och att de får en god självbild. Detta sker i samskapande med vuxna som utmanar både sig själva och barnen i att våga och pröva nytt.

Måltider

Den vällagade maten som tillagas på plats, serveras i generöst lunchutrymme

Styrdokument

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2019-11-13 10.21

Publicerad: 2019-02-15 10.58
Kontakt

Heden förskola
031-97 67 07

Besöksadress
Heinövägen 89
Hönö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö