Högåsens förskola

Högåsens är en kommunal förskola centralt belägen på Öckerö. Förskolan ligger nära natursköna områden som ger lust till mycket utevistelse.

Lokaler och utemiljön

Förskolan har fyra avdelningar. På två avdelningar går det barn i åldrarna 1-3 år och på de andra två vistas barn i åldrarna 3-5 år. Gården erbjuder barnen varierade möjligheter till fantasifulla lekar och fysiska utmaningar.

Arbetssätt

I barnens utbildning ser vi att lärande sker i meningsfulla sammanhang. Lek och lärande bildar en helhet på vår förskola där den pedagogiska miljön är en viktig komponent för barnens utveckling av självständighet, fantasi och kreativitet.

På förskolan sker undervisningen i en varierad språklig och lärande miljö som stimulerar kreativitet, fantasi och skapar möjligheter till en mångfald av uttrycksformer. Hos oss ges barnen möjlighet till inflytande och delaktighet som är grundläggande värden i vårt demokratiska samhälle.

Öppettider

Förskolan har öppet från 6.15-18.

Styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högåsens förskola 2021-2022.pdf Pdf, 817.6 kB. 817.6 kB 2022-06-29 11.14

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

  Ett oväntat fel har uppstått.

Högåsens förskola
Blå telefon: 031-97 89 12
Grön telefon: 031-97 89 13
Gul telefon: 031-97 89 11
Röd telefon: 031-97 89 10

Besöksadress
Kaplanvägen 1
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö