1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Högåsens förskola

Högåsens är en kommunal förskola centralt belägen på Öckerö nära natursköna områden som ger lust till mycket utevistelse.

Lokaler och utemiljön

Förskolan har fyra avdelningar. På två avdelningar går det barn i åldrarna 1-3 år och på de andra två vistas barn i åldrarna 3-5 år. Gården erbjuder barnen varierade möjligheter till fantasifulla lekar och fysiska utmaningar.

Arbetssätt

I barnens utbildning ser vi att lärande sker i meningsfulla sammanhang. Lek och lärande bildar en helhet på vår förskola där den pedagogiska miljön är en viktig komponent för barnens utveckling av självständighet, fantasi och kreativitet.

På förskolan sker undervisningen i en varierad språklig och lärande miljö som stimulerar kreativitet, fantasi och skapar möjligheter till en mångfald av uttrycksformer. Hos oss ges barnen möjlighet till inflytande och delaktighet som är grundläggande värden i vårt demokratiska samhälle.

Öppettider

Förskolan har öppet från 6.15-18.00

Styrdokument

Hitta hit
Kontakt

Högåsens förskola
Blå 031-97 89 12
Grön 031-97 89 13
Gul 031-97 89 11
Röd 031-97 89 10

Besöksadress
Kaplanvägen 1
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö